Proiectul educaţional „BNR – Zilele porţilor deschise pentru studenţii economişti”

     Dat fiind rolul major al băncii centrale în economia românească şi obiectivele fundamentale pe care trebuie să le îndeplinească, este foarte importantă implicarea Bǎncii Naţionale a României în domeniul educaţiei economice şi susţinerea proiectelor care au ca obiectiv informarea cu privire la rolul, atribuţiile şi funcţiile principale ale instituţiei, principiile de bază ale economiei şi încurajarea spiritului antreprenorial, în special în rândul tinerilor.

     Banca Naţională a României vine la Constanţa în perioada  20-22 iunie, cu proiectul educaţional „BNR – Zilele porţilor deschise pentru studenţii economişti”- adresat studenţilor, masteranzilor şi cadrelor didactice din învăţământul universitar, în cadrul parteneriatului cu Universitatea „Ovidius”, început în anul 2009. Cu acest prilej, studenţii Universităţii vor participa la dezbateri pe teme de actualitate din domeniul financiar-bancar. Proiectul are drept obiectiv fundamental îmbunătăţirea nivelului de cunoaştere şi înţelegere, în mediul universitar, a activităţii băncii centrale, a rolului, funcţiilor şi implicaţiilor deciziilor acesteia în economia românească.

     Programul zilei de vineri este următorul:

10:00 – 10:50  ”Repere din istoria BNR”, prezentare susținută de domnul Mircea Mureşan, director adjunct, Direcţia Comunicare;

11:00– 12:30     „Cum analizăm la Banca Naţională a României stabilitatea financiară” prezentare susținută de domnul Florian Neagu, şef serviciu, Direcţia Stabilitate Financiară;

12:30 – 14:00    „Funcţiile Băncii Centrale” prezentare susținută de domnul Liviu Avarvarei, expert, Direcţia Comunicare;

14:45 – 15:30  „Comunicarea în Băncile Centrale” prezentare susținută de doamna Mirela Roman, director, Direcţia Comunicare;

15:30–17:00  „Noua arhitectură pentru guvernanţa economică a UE” prezentare susținută de doamna Gabriela Mihailovici, consilier al guvernatorului

17:00–17:45  Seminar interactiv ( întrebări şi răspunsuri) – susţinut de doamna Gabriela Mihailovici, consilier guvernator, doamna Mirela Roman, director, Direcţia Comunicare, domnul Mircea Mureşan, director adjunct, Direcţia Comunicare, domnul Liviu Avarvarei, expert, Direcţia Comunicare.

Galerie foto Proiectul educaţional „BNR – Zilele porţilor deschise pentru studenţii economişti”

 • 01 (Custom)
 • 02 (Custom)
 • 03 (Custom)
 • 04 (Custom)
 • 05 (Custom)
 • 06 (Custom)
 • 07 (Custom)
 • 08 (Custom)
 • 09 (Custom)
 • 10 (Custom)
 • 11 (Custom)
 • 12 (Custom)
 • 13 (Custom)
 • 14 (Custom)
 • 15 (Custom)