Centre de cercetare

Universitatea „OVIDIUS” din Constanţa

Facultatea de Științe Economice

 

 

TABEL CENTRALIZATOR PRIVIND CENTRELE DE CERCETARE

CARE DESERVESC ACTIVITĂȚILE DE CERCETARE DIN CADRUL FACULTĂȚII

 

 

Nr. crt.

Denumire

Centru de cercetare

Locație, suprafață (mp)

Dotarea materială

1

Centrul de cercetare

”Costin Murgescu”

Aleea Universitati nr.1corp A, sala E-204,

69 mp

Masa conferinta cu 19 scaune, 10 scaune cu tablie, mobilier, 5 laptop, videoproiector, acces la internet

2

Centrul de cercetare ”Administrarea Afacerilor”

Aleea Universitati nr.1 corp A, sala E-146,

 36 mp

1 calculator, 3 laptop, videoproiector, tablă interactivă, acces direct la internet, wi-fi

3

Centrul de Cercetare

”Managementul întreprinderilor mici şi mijlocii”

Aleea Universitati nr.1 corp A sala E-240

52,8 mp

20 calculatoare, 20 birou calculator, 30 scaune tapitate, videoproiector, 3 laptop, tablă magnetică, acces direct la internet, wi-fi