Rezultate Admitere
15.09.2023 -REZULTATE FINALE - CONCURS ADMITERE LICENTA SEPTEMBRIE 2023
An Adobe Acrobat file 1. Lista LEGITIMATII_Licenta IF_sept 2023
An Adobe Acrobat file 2. Lista LEGITIMATII_Licenta_ID_sept 2023
An Adobe Acrobat file 3. Lista candidati respinsi_Licenta IF_sept 2023
An Adobe Acrobat file 4. Lista candidati respinsi_Licenta IF_rural_sept 2023
An Adobe Acrobat file 5. Lista candidati respinsi_Licenta ID_sept 2023
An Adobe Acrobat file 6. Lista candidati retrasi_Licenta ID_sept 2023
An Adobe Acrobat file Administrarea Afacerilor_IF_sept 2023
An Adobe Acrobat file Afaceri Internationale_ID_sept 2023
An Adobe Acrobat file Afaceri Internationale_IF_sept 2023
An Adobe Acrobat file Contabilitate si Informatica de Gestiune_ID_sept 2023
An Adobe Acrobat file Contabilitate si Informatica de Gestiune_IF_sept 2023
An Adobe Acrobat file Economia Comertului Turismului si Serviciilor_ID_sept 2023
An Adobe Acrobat file Economia Comertului Turismului si Serviciilor_IF_sept 2023
An Adobe Acrobat file Economia Firmei_IF_sept 2023
An Adobe Acrobat file Finante si Banci_ID_sept 2023
An Adobe Acrobat file Finante si Banci_IF_sept 2023
An Adobe Acrobat file Management_IF_rural_sept 2023
An Adobe Acrobat file Management_IF_sept 2023
An Adobe Acrobat file Marketing_IF_sept 2023


15.09.2023 - REZULTATE FINALE - CONCURS ADMITERE MASTER SEPTEMBRIE 2023
An Adobe Acrobat file 1. Lista LEGITIMATII_Master_sept 2023
An Adobe Acrobat file 2. Lista candidati respinsi_Master_sept 2023
An Adobe Acrobat file Administrarea Afacerilor in Turism Comert si Servicii_cu taxa_sept 2023
An Adobe Acrobat file Administrarea si Auditul Proiectelor de Afaceri_cu taxa_sept 2023
An Adobe Acrobat file Administrarea si Auditul Proiectelor de Afaceri_fara taxa_sept 2023
An Adobe Acrobat file Asigurarea Calitatii in Afaceri_cu taxa_sept 2023
An Adobe Acrobat file Consultanta Fiscala si Management Financiar Bancar_cu taxa_sept 2023
An Adobe Acrobat file Contabilitatea si Auditul Afacerilor_cu taxa_sept 2023
An Adobe Acrobat file Managementul Afacerilor Internationale_cu taxa_sept 2023
An Adobe Acrobat file Managementul Organizatiilor Publice si Private_cu taxa_sept 2023
An Adobe Acrobat file Tehnci Contabile si Financiare pentru Gestiunea Afacerilor_cu taxa_sept 2023
An Adobe Acrobat file Tehnci Contabile si Financiare pentru Gestiunea Afacerilor_fara taxa_sept 2023


14.09.2023 - REZULTATE INTERMEDIARE - CONCURS ADMITERE LICENTă SEPTEMBRIE 2023
An Adobe Acrobat file 1. Lista LICENTA_IF_Legitimatii_sept 2023
An Adobe Acrobat file 2. Lista LICENTA_ID_Legitimatii_sept 2023
An Adobe Acrobat file 3. Lista LICENTA_IF_rural_Legitimatii_sept 2023
An Adobe Acrobat file 4. Candidati in asteptare_Management_IF_rural_sept 2023
An Adobe Acrobat file 5. Candidati in asteptare_Licenta_IF_sept 2023
An Adobe Acrobat file 6. Candidati in asteptare_Licenta_ID_sept 2023
An Adobe Acrobat file Administrarea Afacerilor_IF_sept 2023
An Adobe Acrobat file Afaceri Internationale_ID_sept 2023
An Adobe Acrobat file Afaceri Internationale_IF_sept 2023
An Adobe Acrobat file Contabilitate si Informatica de Gestiune_ID_sept 2023
An Adobe Acrobat file Contabilitate si Informatica de Gestiune_IF_sept 2023
An Adobe Acrobat file Economia Comertului Turismului si Serviciilor_ID_sept 2023
An Adobe Acrobat file Economia Comertului Turismului si Serviciilor_IF_sept 2023
An Adobe Acrobat file Economia Firmei_IF_sept 2023
An Adobe Acrobat file Finante Banci_ID_sept 2023
An Adobe Acrobat file Finante Banci_IF_sept 2023
An Adobe Acrobat file Management_IF_rural_sept 2023
An Adobe Acrobat file Management_IF_sept 2023
An Adobe Acrobat file Marketing_IF_sept 2023


14.09.2023 - REZULTATE INTERMEDIARE - CONCURS ADMITERE MASTER SEPTEMBRIE 2023
An Adobe Acrobat file 1. Lista Master LEGITIMATII_sept 2023
An Adobe Acrobat file 2. Candidati in asteptare_Master_sept 2023
An Adobe Acrobat file Administrarea Afacerilor in Turism Comert si Servicii_cu taxa_sept_2023
An Adobe Acrobat file Administrarea si Auditul Proiectelor de Afaceri_cu taxa_sept_2023
An Adobe Acrobat file Administrarea si Auditul Proiectelor de Afaceri_fara taxa_sept_2023
An Adobe Acrobat file Asigurarea Calitatii in Afaceri _cu taxa_sept_2023
An Adobe Acrobat file Consultanta Fiscala si Management Financiar Bancar_cu taxa_sept_2023
An Adobe Acrobat file Contabilitatea si Auditul Afacerilor_cu taxa_sept_2023
An Adobe Acrobat file Managementul Afacerilor Internationale_cu taxa_sept_2023
An Adobe Acrobat file Managementul Organizatiilor Publice si Private_cu taxa_sept_2023
An Adobe Acrobat file Tehnici Contabile si Financiare pentru Gestiunea Afacerilor_cu taxa_sept_2023
An Adobe Acrobat file Tehnici Contabile si Financiare pentru Gestiunea Afacerilor_fara taxa_sept_2023


11.09.2023 - LISTE INITIALE - MASTER
An Adobe Acrobat file 1. Lista Master LEGITIMATII - septembrie 2023
An Adobe Acrobat file Administrarea Afacerilor in Turism Comert si Servicii - cu taxa - sept 2023
An Adobe Acrobat file Administrarea si Auditul Proiectelor de Afaceri - cu taxa - sept 2023
An Adobe Acrobat file Administrarea si Auditul Proiectelor de Afaceri - fara taxa - sept 2023
An Adobe Acrobat file Asigurarea Calitatii in Afaceri - cu taxa - sept 2023
An Adobe Acrobat file Consultanta Fiscala si Management Financiar Bancar - cu taxa - sept 2023
An Adobe Acrobat file Contabilitatea si Auditul Afacerilor - cu taxa - sept 2023
An Adobe Acrobat file Managementul Afacerilor Internationale - cu taxa - sept 2023
An Adobe Acrobat file Managementul Organizatiilor Publice si Private - cu taxa - sept 2023
An Adobe Acrobat file Tehnici Contabile si Financiare pentru Gestiunea Afacerilor - cu taxa - sept 2023
An Adobe Acrobat file Tehnici Contabile si Financiare pentru Gestiunea Afacerilor - fara taxa - sept 2023


11.09.2023 - REZULTATE INITIALE LICENTA
An Adobe Acrobat file 1. Lista LICENTA IF - legitimatii - sept 2023
An Adobe Acrobat file 2. Lista LICENTA IF- rural - legitimatii - sept 2023
An Adobe Acrobat file 3. Lista LICENTA ID - legitimatii - sept 2023
An Adobe Acrobat file Administrarea Afacerilor - lb eng- IF - sept 2023
An Adobe Acrobat file Afaceri Internationale ID - sept 2023
An Adobe Acrobat file Afaceri Internationale IF - sept 2023
An Adobe Acrobat file Contabilitate si Informatica de Gestiune ID - sept 2023
An Adobe Acrobat file Contabilitate si Informatica de Gestiune IF - sept 2023
An Adobe Acrobat file Economia Comertului Turismului si Serviciilor ID - sept 2023
An Adobe Acrobat file Economia Comertului Turismului si Serviciilor IF - sept 2023
An Adobe Acrobat file Economia Firmei IF - sept 2023
An Adobe Acrobat file Finante si Banci ID - sept 2023
An Adobe Acrobat file Finante si Banci IF - sept 2023
An Adobe Acrobat file Management - IF- rural - in asteptare - sept 2023
An Adobe Acrobat file Management - IF- rural - sept 2023
An Adobe Acrobat file Management - IF- sept 2023
An Adobe Acrobat file Marketing - IF - sept 2023


11.09.2023 -REZULTATE INITIALE - CETățENI STăINI - CONCURS ADMITERE LICENTă
An Adobe Acrobat file Cetateni straini_Admisi_AA_Sept 2023
An Adobe Acrobat file Cetateni straini_Admisi_CIG_Sept 2023
An Adobe Acrobat file Cetateni straini_Admisi_MG_Sept 2023


10.09.2023 REZULTATE EVALUARE ESEU - STUDII UNIVERSITARE DE MASTER - SEPTEMBRIE
An Adobe Acrobat file 10.09.2023 Rezultate evaluare ESEU - Studii universitare de Master - Septembrie


31.07.2023 - LISTE FINALE - MASTER
An Adobe Acrobat file 1. Legitimatii-Master
An Adobe Acrobat file 2. Master-Respinsi
An Adobe Acrobat file Administrarea afacerilor în turism, comerț și servicii-cu taxa
An Adobe Acrobat file Administrarea afacerilor în turism, comerț și servicii-fara taxa
An Adobe Acrobat file Administrarea și auditul proiectelor de afaceri-fara taxa
An Adobe Acrobat file Asigurarea calității în afaceri-cu taxa
An Adobe Acrobat file Asigurarea calității în afaceri-fara taxa
An Adobe Acrobat file Consultanță fiscală și management financiar bancar-cu taxa
An Adobe Acrobat file Consultanță fiscală și management financiar bancar-fara taxa
An Adobe Acrobat file Contabilitatea și auditul afacerilor-cu taxa
An Adobe Acrobat file Contabilitatea și auditul afacerilor-fara taxa
An Adobe Acrobat file Managementul afacerilor internaționlale-fara taxa
An Adobe Acrobat file Managementul organizaţiilor publice şi private-cu taxa
An Adobe Acrobat file Managementul organizaţiilor publice şi private-fara taxa
An Adobe Acrobat file Tehnici contabile și financiare pentru gestiunea afacerilor-cu taxa
An Adobe Acrobat file Tehnici contabile și financiare pentru gestiunea afacerilor-fara taxa


31.07.2023 - LISTE FINALE - LICENTA
An Adobe Acrobat file 1. Legitimatii_Licenta IF
An Adobe Acrobat file 2. Licenta IF_Retrasi
An Adobe Acrobat file 3. Legitimatii_Administrarea afacerilor (în limba engleză)_IF
An Adobe Acrobat file 4. Legitimatii_Licenta IF_prot soc
An Adobe Acrobat file 5. Legitimatii_Licenta_IF_Rural
An Adobe Acrobat file 6. Licenta_IF_Rural_Respinsi
An Adobe Acrobat file Administrarea afacerilor (în limba engleză)_IF-cu taxa
An Adobe Acrobat file Administrarea afacerilor (în limba engleză)_IF-fara taxa
An Adobe Acrobat file Administrarea afacerilor (în limba engleză)_IF-retrasi
An Adobe Acrobat file Afaceri Internayionale_IF-rural
An Adobe Acrobat file Afaceri internaționale_ID
An Adobe Acrobat file Afaceri internaționale_IF-cu taxa
An Adobe Acrobat file Afaceri internaționale_IF-fara taxa
An Adobe Acrobat file Cetateni straini_AA_IULIE 2023
An Adobe Acrobat file Cetateni straini_CIG_IULIE 2023
An Adobe Acrobat file Cetateni straini_MG_IULIE 2023
An Adobe Acrobat file Contabilitate și informatică de gestiune_ID
An Adobe Acrobat file Contabilitate și informatică de gestiune_IF-cu taxa
An Adobe Acrobat file Contabilitate și informatică de gestiune_IF-fara taxa
An Adobe Acrobat file Contabilitate și informatică de gestiune_IF-rural
An Adobe Acrobat file Economia Firmei_IF-rural
An Adobe Acrobat file Economia comerțului, turismului și serviciilor_ID
An Adobe Acrobat file Economia comerțului, turismului și serviciilor_IF-cu taxa
An Adobe Acrobat file Economia comerțului, turismului și serviciilor_IF-fara taxa
An Adobe Acrobat file Economia comerțului, turismului și serviciilor_IF-rural
An Adobe Acrobat file Economia firmei_IF-cu taxa
An Adobe Acrobat file Economia firmei_IF-fara taxa
An Adobe Acrobat file Finante Banci_IF-rural
An Adobe Acrobat file Finanțe și bănci_ID
An Adobe Acrobat file Finanțe și bănci_IF-cu taxa
An Adobe Acrobat file Finanțe și bănci_IF-fara taxa
An Adobe Acrobat file Legitimatii_Licenta_ID
An Adobe Acrobat file Management_IF-cu taxa
An Adobe Acrobat file Management_IF-fara taxa
An Adobe Acrobat file Management_IF-rural
An Adobe Acrobat file Marketing_IF-cu taxa
An Adobe Acrobat file Marketing_IF-fara taxa
An Adobe Acrobat file Marketing_IF-rural


27.07.2023 REZULTATE INTERMEDIARE - CONCURS ADMITERE MASTER IULIE 2023
An Adobe Acrobat file 1. Legitimatii Master
An Adobe Acrobat file 2. Candidati in asteptare
An Adobe Acrobat file Administrarea Afacerilor in Turism Comert si Servicii FTX
An Adobe Acrobat file Administrarea Afacerilor in Turism Comert si Servicii TX
An Adobe Acrobat file Administrarea si Auditul proiectelor de Afaceri FTX
An Adobe Acrobat file Asigurarea Calitatii in Afaceri FTX
An Adobe Acrobat file Asigurarea Calitatii in Afaceri TX
An Adobe Acrobat file Consultanta Fiscala si Management Financiar Bancar FTX
An Adobe Acrobat file Consultanta Fiscala si Management Financiar Bancar TX
An Adobe Acrobat file Contabilitatea si Auditul Afacerilor FTX
An Adobe Acrobat file Contabilitatea si Auditul Afacerilor TX
An Adobe Acrobat file Managementul Afacerilor Internationale FTX
An Adobe Acrobat file Managementul Organizatiilor Publice si Private FTX
An Adobe Acrobat file Managementul Organizatiilor Publice si Private TX
An Adobe Acrobat file Tehnici Contabile si Financiare pentru Gestiunea Afacerilor FTX
An Adobe Acrobat file Tehnici Contabile si Financiare pentru Gestiunea Afacerilor TX


26.07.2023 REZULTATE INTERMEDIARE - CONCURS ADMITERE LICENTă IULIE 2023
An Adobe Acrobat file Administrarea Afacerilor - lb.eng.- cu taxa
An Adobe Acrobat file Administrarea Afacerilor - lb.eng.- fara taxa
An Adobe Acrobat file Afaceri Internationale - cu taxa
An Adobe Acrobat file Afaceri Internationale - fara taxa
An Adobe Acrobat file Afaceri Internationale ID
An Adobe Acrobat file Contabilitate si Informatica de Gestiune - ID
An Adobe Acrobat file Contabilitate si Informatica de Gestiune - cu taxa
An Adobe Acrobat file Contabilitate si Informatica de Gestiune - fara taxa
An Adobe Acrobat file Economia Comertului Turismului Serviciilor - cu taxa
An Adobe Acrobat file Economia Comertului Turismului Serviciilor - fara taxa
An Adobe Acrobat file Economia Comertului Turismului Serviciilor ID
An Adobe Acrobat file Economia Firmei - cu taxa
An Adobe Acrobat file Economia Firmei - fara taxa
An Adobe Acrobat file Finante Banci - cu taxa
An Adobe Acrobat file Finante Banci - fara taxa
An Adobe Acrobat file Finante si Banci - ID
An Adobe Acrobat file Licenta IF - În așteptare
An Adobe Acrobat file Licenta IF Rural - in asteptare
An Adobe Acrobat file Licență ID - În așteptare
An Adobe Acrobat file Lista - În așteptare - Administrarea Afacerilor - lb.eng.
An Adobe Acrobat file Management - cu taxa
An Adobe Acrobat file Management - fara taxa
An Adobe Acrobat file Marketing - cu taxa
An Adobe Acrobat file Marketing - fara taxa
An Adobe Acrobat file Rural - Afaceri Internationale - fara taxa
An Adobe Acrobat file Rural - Contabilitate si Informatica de Gestiune - fara taxa
An Adobe Acrobat file Rural - Economia Comertului Turismului si Serviciilor - fara taxa
An Adobe Acrobat file Rural - Economia Firmei - fara taxa
An Adobe Acrobat file Rural - Finante Banci- fara taxa
An Adobe Acrobat file Rural - Management - fara taxa
An Adobe Acrobat file Rural - Marketing - fara taxa


23.07.2023 - LISTE INITIALE - MASTER IULIE
An Adobe Acrobat file 1. Legitimatii Master
An Adobe Acrobat file Administrarea Afacerilor in Turism Comert si Servicii - cu taxa
An Adobe Acrobat file Administrarea Afacerilor in Turism Comert si Servicii - fara taxa
An Adobe Acrobat file Administrarea si Auditul Proiectelor de Afaceri - fara taxa
An Adobe Acrobat file Asigurarea Calitatii in Afaceri - cu taxa
An Adobe Acrobat file Asigurarea Calitatii in Afaceri - fara taxa
An Adobe Acrobat file Consultanta Fiscala si Management Financiar Bancar - cu taxa
An Adobe Acrobat file Consultanta Fiscala si Management Financiar Bancar - fara taxa
An Adobe Acrobat file Contabilitatea si Auditul Afacerilor - cu taxa
An Adobe Acrobat file Contabilitatea si Auditul Afacerilor - fara taxa
An Adobe Acrobat file Managementul Afacerilor Internationale - cu taxa
An Adobe Acrobat file Managementul Afacerilor Internationale - fara taxa
An Adobe Acrobat file Managementul Organizatiilor Publice si Private - cu taxa
An Adobe Acrobat file Managementul Organizatiilor Publice si Private - fara taxa
An Adobe Acrobat file Tehnici Contabile si Financiare pentru Gestionarea Afacerilor - cu taxa
An Adobe Acrobat file Tehnici Contabile si Financiare pentru Gestionarea Afacerilor - fara taxa


22.07.2023 REZULTATE EVALUARE ESEU - STUDII UNIVERSITARE DE MASTER
An Adobe Acrobat file 22.07.2023 Rezultate evaluare ESEU - Studii universitare de Master


22.07.2023- REZULTATE INITIALE - CONCURS ADMITERE LICENTă IULIE 2023
An Adobe Acrobat file Anunt CONFIRMARE LOC CU TAXĂ licență iulie 2023
An Adobe Acrobat file Anunt CONFIRMARE LOC FĂRĂ TAXĂ licență iulie 2023


21.07.2023 - REZULTATE INITIALE - CONCURS ADMITERE LICENTA IULIE 2023 LICENTA IF
An Adobe Acrobat file 1. Legitimatii Licenta IF
An Adobe Acrobat file Afaceri Internationale -IF-cu taxa
An Adobe Acrobat file Afaceri Internationale -IF-fara taxa
An Adobe Acrobat file Contabilitate si Informatica de Gestiune - IF - cu taxa
An Adobe Acrobat file Contabilitate si Informatica de Gestiune - IF - fara taxa
An Adobe Acrobat file Economia Comertului Turismului Serviciilor - IF - fara taxa
An Adobe Acrobat file Economia Comertului Turismului Serviciilor - IF - cu taxa
An Adobe Acrobat file Economia Firmei - IF - cu taxa
An Adobe Acrobat file Economia Firmei - IF - fara taxa
An Adobe Acrobat file Finante si Banci - IF - cu taxa
An Adobe Acrobat file Finante si Banci - IF - fara taxa
An Adobe Acrobat file Management - IF - cu taxa
An Adobe Acrobat file Management - IF - fara taxa
An Adobe Acrobat file Marketing - IF - fara taxa
An Adobe Acrobat file Marketing -IF-cu taxa


21.07.2023 - REZULTATE INITIALE - CONCURS ADMITERE LICENTA IULIE 2023 LICENTA IF BA
An Adobe Acrobat file 2. Legitimatii Licenta IF - Administrarea Afacerilor
An Adobe Acrobat file Administrarea Afacerilor - lb.eng.- cu taxa - UE
An Adobe Acrobat file Administrarea Afacerilor - lb.eng.- cu taxa
An Adobe Acrobat file Administrarea Afacerilor - lb.eng.- fara taxa


21.07.2023 - REZULTATE INITIALE - CONCURS ADMITERE LICENTA IULIE 2023 LICENTA IF PROT SOC
An Adobe Acrobat file Licenta IF Protectie Sociala - fara taxa


21.07.2023 - REZULTATE INITIALE - CONCURS ADMITERE LICENTA IULIE 2023 LICENTA IF RURAL
An Adobe Acrobat file 3. Legitimatii Licenta IF Rural
An Adobe Acrobat file 6. Lista Licenta IF Rural - in asteptare
An Adobe Acrobat file Rural - Afaceri Internationale - fara taxa
An Adobe Acrobat file Rural - Economia Firmei - fara taxa
An Adobe Acrobat file Rural - Finante si Banci - fara taxa
An Adobe Acrobat file Rural - Management - fara taxa
An Adobe Acrobat file Rural - Marketing - fara taxa


21.07.2023 - REZULTATE INITIALE - CONCURS ADMITERE LICENTA IULIE 2023 LICENTA ID
An Adobe Acrobat file 5. Legitimatii Licenta ID
An Adobe Acrobat file Afaceri Internationale ID
An Adobe Acrobat file Contabilitate si Informatica de Gestiune - ID
An Adobe Acrobat file Economia Comertului Turismului Serviciilor ID
An Adobe Acrobat file Finante si Banci ID


20.07.2023 REZULTATE EVALUARE SCRISORI DE INTENțIE - STUDII UNIVERSITARE DE LICENță
An Adobe Acrobat file 1. Rezultate Scrisori de intentie - Licenta IF
An Adobe Acrobat file 2. Rezultate Scrisori de intentie - Licenta IF - rural
An Adobe Acrobat file 3. Rezultate Scrisori de intentie - Licenta IF - prot sociala
An Adobe Acrobat file 4. Rezultate Scrisori de intentie - Licenta IF - BA
An Adobe Acrobat file 5. Rezultate Scrisori de intentie - Licenta ID