Publicații

Analele Facultății de Științe Economice

Indexări: RePEcDOAJEBSCOCABELLULRICH'S, J-GATEERIH PLUSIndex CopernicusScientific Indexing Services, Infobase IndexResearchBib si Directory Research Journals Indexing

 

     De la prima lor apariţie bianuală în anul 2001, fiecare ediţie din Analele Universităţii Ovidius, Seria: Ştiinţe Economice, editată de Facultatea de Ştiinţe Economice din cadrul aceleiaşi universităţi a fost şi rămâne şi în prezent, rezultatul efortului susţinut al Colegiului redacţional de a aduna sub aceeaşi umbrelă a domeniului extrem de vast şi incitant al ştiinţelor economice, o colecţie de lucrări, deopotrivă cu caracter teoretic şi aplicativ, ce abordează subiecte dintre cele mai diverse şi mai interesante pe care autorii, specialişti în domeniu, le-au alcătuit în urma unei atente activităţi de cercetare ştiinţifică.

     În primii ani de apariţie, respectiv în perioada 2002-2006, colecţia acestei reviste s-a îmbogăţit în fiecare an cu câte o nouă ediţie, pentru ca din anul 2007 să beneficieze iar de o apariţie bianuală. În aceşti ultimi ani, bucurându-se de o apreciere sporită în lumea universitară şi ştiinţifică, atât din ţară, cât şi din străinătate, se poate remarca creşterea considerabilă a numărului celor care au contribuit la îmbogăţirea conţinutului ştiinţific al revistei, de la tineri cercetători, la profesionişti practicieni şi personalităţi autohtone sau de peste hotare, cu un deosebit renume în domeniul economic.

     Deşi editate iniţial în limba română, începând cu anul 2005 apariţiile acestei reviste au reunit lucrări redactate într-o limbă de circulaţie internaţională (engleză, franceză, germană sau rusă), cu scopul de a promova interdisciplinaritatea şi a încuraja exprimarea viziunilor sau ideilor noi, precum şi a experientelor pozitive reflectate de studii şi cercetări proprii, sinteze originale, metodologii sau studii de caz. 

 

WEBSITE

 

 

REVISTA DREPT ECONOMIE SI INFORMATICA NR. 3 (16) 2008

Revistă realizată prin colaborarea dintre:

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE A MOLDOVEI

UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS DIN GALATI

UNIVERSITATEA OVIDIUS CONSTANTA

ISSN 1810-8725

Download