Doctorat

Conducători de doctorat

 

Prof.univ.dr. Ploae Victor
Domeniul: Economie
Şcoala doctorală: Facultatea de Ştiinţe Economice din Univ. „A. I. Cuza” Iaşi