Istoric

     Specializarea cu profil economic din cadrul Universităţii „Ovidius” Constanţa funcţionează din anul universitar 1990-1991. Profilul a fost structurat inţial pe două specializări:  

- Relaţii Economice Internaţionale, învăţămînt de zi, cu durata de 5 ani (ulterior de 4 ani);
- Turism-Servici, învăţămînt de zi, cu durata de 5 ani (ulterior de 4 ani).
      • În anul 1990, ambele facultăţi ambele specializări au fost încadrate în structura  Facultăţii de Ştiinţe. Ulterior, în anul 1993, prin OMI nr. 4685/1993, au intrat în structura organizatorică a Facultăţii de Matematică şi Stiinţe Economice. 
      • Începînd cu anul universitar 1995-1996 prin H.G. nr. 568/1995 şi O.M.I. nr. 4620/1995 s-a înfiinţat Facultatea de Ştiinţe economice (FSE), structurată pe două module fiecare cu o specializare:
-  Modulul Comeţ-Marketing, cu specializarea Turism-Servicii, învăţămînt de zi, cu durata de 4 ani de studiu;
- Modulul Relaţii Economice Internaţionale, cu specializarea Relaţii Economice Internaţionale, învăţămînt de zi, cu durata de 4 ani de studiu;
     • Din anul universitar 1997/1998, a primit autoritaţie provizorie de funcţionare cea de a treia specializare a facultăţii, respectiv Finanţe şi Contabilitate învăţământ de zi, cu durata de 4 ani de studiu, întregind în acest mod oferta de specialişti economişti în domenii prioritare ale economiei zonei în care ne desfăşurăm activitatea.
     • Din anul universitar 1999/2000 s-au organizat două cursuri postuniversitare pe următoarele direcţii de specializare:
Tranzacţii Intraeuropene, cu durata de 1 an de studii;
Administrarea Afacerilor în Turism, cu durata de 1 an de studii, transformată ulterior, cu anul universitar 2000/2001, în masterat cu durata de trei semestre, pe direcţia de specializare ”Managementul Proiectelor de Afaceri” (conform aprobării M.E.N.)
     • Din acelaşi an universitar (1999/2000) la cele trei specializări de lungă durată autorizate şi/sau acreditate s-a organizat şi forma de învăţământ ID. 
 
     Analizând schimbările intervenite de la an la an în mediul economico-social al regiunii, respectiv creşterea activităţii economice şi din alte domenii decât turism şi comerţ, în special din sectorul serviciilor financiar-bancare, corelat cu opţiunea manifestată de absolvenţii de liceu, s-a considerat oportună înfiinţarea unor noi specializări în cadrul facultăţii: Contabilitate şi Informatică de Gestiune, Finanţe şi Bănci, precum şi Marketing şi Management.
     Oferta educaţională a facultăţii s-a diversificat nu numai prin creşterea numărului de specializări cerute pe piaţa muncii, dar şi prin formele de învăţământ practicate. Astfel, sesizând tendinţa de perfecţionare a pregătirii profesionale s-au înfiinţat studii aprofundate şi studii masterale în domeniile turismului, comerţului, serviciilor, afacerilor internaţionale, contabilitătii, auditului şi managementului proiectelor de afaceri. În acelaşi timp, pe lângă învăţământul de zi, s-a introdus  în structură şi învăţământul la distanţă.