Consiliul facultatii

CONSILIUL FACULTĂȚII DE ȘTIINȚE ECONOMICE

Prof.univ.dr. CONDREA Elena

ProrectorEducație și managementul calității

Universitatea OVIDIUS din Constanța

Prof.univ.dr. SPĂTARIU Elena Cerasela

Decan

Facultatea de Științe Economice

Prof.univ.dr. POPOVICI Veronica

Prodecan cu strategia academică și managementul calității

Prof.univ.dr. ASALOȘ Nicoleta

Prodecan cu strategia de cercetare, dezvoltare, resursa umană și probleme administrative

Conf.univ.dr. GEORGESCU Cristina Elena

Prodecan cu strategia de imagine, comunicare şi probleme financiare

Lect.univ.dr. GHEORGHIU Gabriela

Prodecan cu strategia de internaţionalizare, parteneriatul cu mediul socio-economic și relația cu studenții și absolvenții

Conf.univ.dr. COSMA Sorinel

Director Departament

Economie Generală

Conf.univ.dr. IONEL Marian

Director Departament

Administrarea Afacerilor

Conf.univ.dr. OPRIȘAN Oana

Director Departament

Finanțe și Contabilitate

Conf.univ.dr. UTUREANU Simona Luize

Coordonator programe de studii ID - Facultatea de Științe Economice

Prof.univ.dr. BOTESCU Ion

 

Prof.univ.dr. LAZĂR Cristina Mihaela

 

Prof.univ.dr. MIREA Marioara

 

Prof.univ.dr. NICOLAE Traian Cristin

 

Prof.univ.dr. POPOVICI Norina

 

Prof.univ.dr. STANCIU Anca Cristina

 

Conf.univ.dr. MICU Angela Eliza

 

Lect.univ.dr. DĂNILĂ Alexandra

 

Lect.univ.dr. JEFLEA Victor Florin

 

Lect.univ.dr. NANCU Dorinela

 

Lect.univ.dr. ȘERBAN-COMĂNESCU Adrian

 

Lect.univ.dr. VLAD Costică

 

Bratu (Luca) Nicoleta

Student

Cerchez Denisa Cristina

Student

Lupulescu Ruxandra Antonela

Student

Manea Elena

Student

Mansuri Dumitru

Student

Neguț Bianca Liliana

Student

Pricop Ana Maria

Student

Ştefancu Briana Elena

Student