Consiliul facultatii

Date de contact ale membrilor Consiliului Facultății de Științe Economice

 

CONSILIUL FACULTĂȚII DE ȘTIINȚE ECONOMICE

Prof.univ.dr. CONDREA Elena

ProrectorEducație și managementul calității

Universitatea OVIDIUS din Constanța

Prof.univ.dr. SPĂTARIU Elena Cerasela

Decan

Facultatea de Științe Economice

Prof.univ.dr. ASALOȘ Nicoleta

Prodecancu strategia academică și managementul calității

Prof.univ.dr. LAZĂR Cristina Mihaela

Prodecan cu strategia de cercetare, dezvoltare, resursa umană și probleme administrative

Conf.univ.dr. GEORGESCU Cristina Elena

Prodecancu strategia de imagine, comunicare şi probleme financiare

Conf.univ.dr. GHEORGHIU Gabriela

Prodecancu strategia de internaţionalizare, parteneriatul cu mediul socio-economic și relația cu studenții și absolvenții

Conf.univ.dr. COSMA Sorinel

Director Departament

Economie Generală

Conf.univ.dr. IONEL Marian

Director Departament

Administrarea Afacerilor

Conf.univ.dr. OPRIȘAN Oana

Director Departament

Finanțe și Contabilitate

Conf.univ.dr. UTUREANU Simona Luize

Coordonator programe de studii ID- Facultatea de Științe Economice

Prof.univ.dr. BOTESCU Ion

 

Prof.univ.dr. MICU Angela Eliza

 

Prof.univ.dr. NICOLAE Traian Cristin

 

Prof.univ.dr. STANCIU Anca Cristina

 

Conf.univ.dr. ȚIȚEI Adina

 

Lect.univ.dr. DĂNILĂ Alexandra

 

Lect.univ.dr. JEFLEA Victor Florin

 

Lect.univ.dr. NANCU Dorinela

 

Lect.univ.dr. ȘERBAN-COMĂNESCU Adrian

 

Asist.univ.dr. SCHIPOR Georgiana Loredana

 

Florea Dragoș

Student

Gavril George Daniel

Student

Legănel Răzvan Ștefan

Student

Mustafa Fadileh

Student

Popescu Andreea

Student

Ştefancu Briana Elena

Student

Vișan Alexia Hristiana

Student

Vlad Robert Ionuț

Student