Consiliul facultatii

Date de contact ale membrilor Consiliului Facultății de Științe Economice

CONSILIUL FACULTĂȚII DE ȘTIINȚE ECONOMICE

 

Prof.univ.dr. CONDREA Elena

ProrectorEducație și managementul calității

Prof.univ.dr. SPĂTARIU Elena Cerasela

DecanFacultatea de Științe Economice

Prof.univ.dr. ASALOȘ Nicoleta

Prodecancu strategia academică și managementul calității

Prof.univ.dr. LAZĂR Cristina Mihaela

Prodecancu strategia de cercetare, dezvoltare, resursa umană și probleme administrative

Conf.univ.dr. GEORGESCU Cristina Elena

Prodecancu strategia de imagine, comunicare şi probleme financiare

Conf.univ.dr. GHEORGHIU Gabriela

Prodecancu strategia de internaţionalizare, parteneriatul cu mediul socio-economic și relația cu studenții și absolvenții

Conf.univ.dr. COSMA Sorinel

Director Departament Economie Generală

Conf.univ.dr. IONEL Marian

Director Departament Administrarea Afacerilor

Conf.univ.dr. OPRIȘAN Oana

Director Departament Finanțe și Contabilitate

Conf.univ.dr. ȚIȚEI Adina

Coordonator programe de studii ID- Facultatea de Științe Economice

 

 

Prof.univ.dr. BOTESCU Ion

Prof.univ.dr. MICU Angela Eliza

Prof.univ.dr. NICOLAE Traian Cristin

Prof.univ.dr. STANCIU Anca Cristina

Conf.univ.dr. GHIȚĂ-MITRESCU Silvia

Conf.univ.dr. ILIE Margareta

Conf.univ.dr. JEFLEA Victor Florin

Conf.univ.dr. Munteanu Irena

Conf.univ.dr. UTUREANU Simona Luize

Lect.univ.dr. BARBU Corina Aurora

Lect.univ.dr. DĂNILĂ Alexandra

Lect.univ.dr. ȘERBAN-COMĂNESCU Adrian

Asist.univ.dr. IONAȘCU Alina-Elena

Asist.univ.dr. POPA Alexandra

 

 

STUDENȚI:

Borcan Alexandru Mihai

Cârstea Sebastian Cristian

Guran Sabina Maria

Mustafa Fadileh

Preda Andreea Beatrice

Radu Alexandra Andreea

Szasz Daria Patricia

Zaharia Roxana Marcela