Misiune

     Misiunea Facultăţii de Ştiinţe Economice derivă din rolul important al economistului în viaţa socială, rol impus de criteriile de eficienţă şi rentabilitate care stau la baza activităţii economice.    

     Noile trenduri impun printre altele:

•         sporirea rolului specialiştilor în elaborarea şi implementarea de proiecte care să
răspundă necesităţilor actuale ale economiei şi societăţii româneşti;

•         atragerea mai intensă de personal cu studii superioare economice în cadrul firmelor
naţionale şi multinaţionale;

•         dezvoltarea  competenţelor  generale   şi   specifice  în  gestionarea  fenomenelor
economice şi sociale.

     În acest sens, Facultatea de Ştiinţe Economice asigură, cu un corp didactic de prestigiu profesional-ştiinţific ridicat, formarea profesională a unor specialişti în domeniilecontabilităţii şi informaticii de gestiune, afacerilor internaţionale,finanţe şi bănci, a economiei comerţului, turismului şi serviciilor, marketingului, managementului printr-o pregătire teoretică şi practică adecvată, bazată pe o documentare largă şi profundă privind experienţa ţărilor cu economie de piaţă dezvoltată.