ASEOUC Constanța

 

ASOCIAȚIA STUDENȚILOR ECONOMIȘTI DIN UNIVERSITATEA „OVIDIUS”

 

Contact: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Conducerea asociației este asigurată de:
    BARBU THEODOR – preşedinte
 

 

 

SCOP ȘI OBIECTIVE

     Scopul principal al ASEUOC este de a reprezenta interesele studenţilor din Facultatea de Ştiinţe Economice din Universitatea „Ovidius” din Constanţa şi de a stimula participarea acestora la actul educaţional si la viaţa socială, economică şi culturală.

     

     ASEUOC îşi propune realizarea următoarelor obiective:

·         reprezentarea tuturor studenţilor din Facultatea de Ştiinţe Economice din Universitatea “Ovidius” din Constanţa, indiferent de sex, naţionalitate, religie, orientare sexuală, preferinţă politică sau condiţie economică, în raport cu structurile abilitate la nivelul Facultatăţii de Ştiinţe Economice din Universitatea “Ovidius” din Constanţa, la nivel naţional şi internaţional prin mijloace specifice: acţiuni cu caracter social-sindical, educaţional şi proiecte de tineret;

·         promovarea şi apărarea demnităţii şi intereselor studenţilor din Facultatea de Ştiinţe Economice din Universitatea “Ovidius” din Constanţa, dezvoltarea autonomiei şi autodeterminării universitare, participarea la elaborarea şi îmbunătăţirea programei de învăţământ si a legislatie Învăţământului Superior din România, prin reprezentanţi competenţi, acţionarea în apărarea libertăţilor democratice şi drepturilor omului;

·         organizarea acţiunilor de protest ale studenţilor în cazul încălcării legii sau interesului societăţii universitare şi, în cazuri justificate, declararea grevei;

·          mobilizarea resurselor instituţiilor, întreprinderilor, organismelor naţionale şi internaţionale, guvernamentale şi private pentru realizarea programelor şi proiectelor adresate studenţilor din Facultatea de Ştiinţe Economice din Universitatea “Ovidius” din Constanţa;

·         promovarea şi reprezentarea intereselor studenţilor şi absolvenţilor Facultăţii de Ştiinţe Economice din Universitatea “Ovidius” din Constanţa, şi sprijinirea acestora pentru integrarea în viaţa profesională;

·         promovarea relaţiilor de prietenie şi de colaborare cu toate organizaţiile similare din ţară şi din străinătate;

·         realizarea şi sprijinirea de proiecte şi programe socio-profesionale şi de timp liber pentru studenţi.

·         identificarea, prin consultări, a problemelor specifice ale studenţilor Facultăţii de Ştiinţe Economice din Universitatea “Ovidius” din Constanţa. şi implicarea în soluţionarea lor;

·         promovarea de politici de recunoaştere a importanţei rolului şi locului studentilor în cadrul societăţii.