Anunt dosar online finalizare studii sesiunea SEPTEMBRIE 2021

ÎNSCRIERILE LA EXAMENELE ON-LINE DE

FINALIZARE STUDII LICENȚĂ (IF și ID) / DISERTAȚIE – sesiunea SEPTEMBRIE 2021

se desfășoară în zilele de

3 septembrie 2021 (LICENȚĂ IF și ID), respectiv 6 septembrie 2021 (DISERTAȚIE)

 

Pentru înscriere sunt necesare următoarele documente:

 1. - lucrarea de licență/disertație în format digital, fără avizul coordonatorului științific pe subcopertă (Anexa 3 Metodologia proprie finalizare studii licență și disertație FSE) – aceasta se va salva integral (inclusiv coperta, subcoperta și anexele) într-un singur fișier PDF denumit LICENTA, respectiv DISERTATIE_2021_Nume.Inițiala tatălui.Prenume.pdf);
 2. - fișa de identificare digitală a lucrării de licență/disertație – se va salva într-un fișier TXT denumit FI_LICENTA, respectiv DISERTATIE_2021_Nume.Inițiala tatălui.Prenume.txt (a se vedea modelul și instrucțiunile de completare pe site-ul FSE);
 3. - fișa de înscrierela examenul de licență/disertație semnată de absolvent, fără avizul coordonatorului științific și a celorlaltor avize care vor fi obținute centralizat la nivel de facultate (Anexa 4 Metodologie proprie finalizare studii licență și disertație FSE);
 4. - declaraţia de autenticitate semnată de absolvent (Anexa 5 Metodologie proprie finalizare studii licență și disertație FSE);
 5. - referatul de apreciere a lucrării de licență/disertație semnat de coordonatorul științific (Anexa 7 Metodologie proprie finalizare studii licență și disertație FSE);
 6. - declarația de conformitatea exemplarului tipărit cu cel digital semnată de absolvent (Anexa 8 Metodologie proprie finalizare studii licență și disertație FSE);
 7. - declarația pe proprie răspundereprivind depunerea documentelor semnată de absolvent (Anexa 9 Metodologie proprie finalizare studii licență și disertație FSE);
 8. - acordul privind înregistrarea examenului de finalizare a studiilor universitare semnat de absolvent (Anexa 1 Procedura privind desfășurarea on-line a examenelor de finalizare a studiilor licență/disertație FSE);
 9. - declarația RGPD;
 10. - dovada achitării taxei aferente susținerii examenului de finalizare studii - 500 lei,pentru toti absolvenţii (indiferent că au terminat la studii cu taxă sau fără taxă).Plata se face conform https://www.univ-ovidius.ro/anunturi/2327-anunt-privind-achitarea-taxelor-de-catre-studenti-prin-virament-bancar

 

ATENȚIE !

Toate documentele, acolo unde se solicită, vor fi semnate olograf de absolvent, respectiv cordonatorul științific, și transmise în format electronic scanat, într-o arhivă denumită cu Nume.Inițiala tatălui.Prenume student_program de studiu_promoție, după cum urmează:

 • Documentele de la punctele 1 - 2 se vor transmite pe adresa de mail a secretarului Comisiei de finalizare studii, respectiv This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (LICENȚĂ IF și ID) sau This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (DISERTAȚIE), unde se va comunica, obligatoriu, și adresa instituțională Office 365 cu care absolventul va accesa platforma Microsoft Teams la sesiunea online a examenului de finalizare studii;
 • Documentele de la punctele 3 - 10 se vor transmite pe adresa de mail a secretarei programului de studiu (conform listei atașate).

 Anexe 3, 4, 5, 7, 8, 9 inscriere examen finalizare studii 2021

Instructiuni completare Fisa de identificare digitala lucrare licenta_disertatie

FI_MASTERAT_2021_Nume.Initiala tatalui.Prenume.txt

FI_LICENTA_2021_Nume.Initiala tatalui.Prenume.txt

Acord privind înregistrarea examarii online

Declaratie RGPD

Adrese mail secretare program de studii