SIMPRACT

www.simpract.ro

     Proiectul SIMPRACT se derulează în perioada 1.04.2014-30.11.2015, şi este implementat de Consiliul Naţional al Întreprinderilor Mici şi Mijlocii din România în parteneriat cu Asociația Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România (PTIR) și cu 8 prestigioase universități din România: Academia de Studii Economice București (ASE), Universitatea „Ovidius” din Constanța, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi,Universitatea din Craiova, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, Universitatea VALAHIA din Târgoviște, Universitatea „CONSTANTIN BRÂNCUȘI” din Târgu-Jiu.

SIMPRACT este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 şi are un buget total de 17.384.209,71 lei.

 

      Proiectul SIMPRACT își propune să faciliteze și să îmbunătățească accesul pe piața muncii a studenților, prin furnizarea de servicii de consiliere și orientare profesională catre 7000 de studenti, dezvoltarea spiritului antreprenorial și inovator în rândul a minim 2250 de studenți prin organizarea și implementarea de activități de tip întreprindere simulată, şi prin oferirea de stagii de practica în firme reale pentru 500 de studenti.

Realizari si ganduri SIMPRACT in prag de sarbatoare

Participarea la Targul de Intreprinderi Simulate de la Bucureşti – un nou succes pentru studenţii Facultăţii de Stiinţe Economice 

Experienta SIMPRACT din perspectiva unei studente a Facutatii de Stiinte Economice- UOC

Proiectul SIMPRACT – un suport pentru studenţii Facultăţii de Ştiinţe

Studenţii Facultăţii de Stiinţe Economice se pregătesc pentru a face face provocărilor economiei reale prin practica în întreprinderi simulate

Activitatea de practică în întreprinderi simulate s-a încheiat cu succes pentru prima serie de studenţi