POLITICA EDITORIALA

METODA DE RECENZARE

Toate articolele propuse spre publicare în “Analele Universităţii Ovidius, Seria: Ştiinţe Economice” sunt transmise şi primite în format electronic pe adresa de contact a revistei ovidius.economicannals@gmail.com.

Într-o primă etapă, Colegiul redacţional analizează conformitatea articolului cu recomandările de tehnoredactare valabile pentru autori, în cazul nerespectării acestora articolul fiind înapoiat autorilor pentru remedierea neregulilor constatate.

În a doua etapă, articolele care au primit confirmarea de acceptare de către Colegiul redacţional sunt supuse atenţiei membrilor Comisiei de recenzare care nu cunosc numele autorilor, după cum nici aceştia nu îl cunosc pe cel al recenzorilor (“double-blind review system”).

Procesul de recenzare a articolelor se bazează pe anumite criterii riguroase de apreciere, precum:

  • concizia şi caracterul informativ al titlului;
  • fundamentarea ştiinţifică şi relevanţa informaţiei comunicate prin intermediul articolului respectiv;
  • structura articolului (rezumat, cuvinte cheie, introducere, conţinut, concluzii);
  • claritatea, concizia şi acurateţea textului articolului;
  • accesibilitatea şi înţelegerea aserţiunilor;
  • relevanţa şi utilitatea cercetării;
  • accentul pus pe rezultate, interpretări şi concluzii (nivelul creativităţii).

Pe această bază de evaluare, membrii Comisiei de recenzare completează pentru fiecare articol în parte un referat tip în care menţionează şi argumentează succint gradul de îndeplinire al fiecărui criteriu din cele menţionate anterior; în temeiul acestui document se decide dacă articolul respectiv va fi publicat sau nu în revistă.

În a treia etapă, articolele ce au primit aviz favorabil din partea Comisiei de recenzare vor fi publicate în numărul curent al “Analelor Universităţii Ovidius, Seria: Ştiinţe Economice”, în timp ce sugestiile recenzorilor pentru articolele care nu răspund exigenţelor ştiinţifice sunt transmise autorilor în vederea remedierii aspectelor constatate. Dacă în intervalul de timp acordat autorii vizați refac în mod corespunzător articolele transmise în vederea publicării, acestea sunt reintroduse în procesul de evaluare descris mai înainte.

Taxa de publicare a unui articol în „Analele Universităţii Ovidius. Seria Ştiinţe Economice” este de 75 euro.

INSTRUCȚIUNI PENTRU AUTORI

Vă rugăm să urmați întocmai instrucțiunile de tehnoredactare valabile pentru autori disponibile aici atunci când trimiteţi articolul dvs. în vederea publicării. Vă recomandăm să editați articolul dvs. direct în șablonul furnizat.

În revista “Analele Universităţii Ovidius, Seria: Ştiinţe Economice” sunt publicate articole având un număr maxim de 3 autori pentru care este obligatorie furnizarea următoarelor informații pe prima pagină a articolului: numele și prenumele autorului, afilierea instituțională și adresa de corespondență, fiecare dintre aceștia având calitatea de autor-corespondent.

ETICĂ ȘI MALPRAXIS

Revista “Analele Universităţii Ovidius, Seria: Ştiinţe Economice” își ia angajamentul de a menține înalte standarde de etică și de a lua toate măsurile necesare împotriva malpraxis-ului privind articolele publicate în paginile sale. Autorilor, referenților și redactorilor revistei le revine responsabilitatea de a satisface aceste standarde.

Fiecare autor al cărui articol a fost acceptat spre publicare în revistă trebuie să completeze o declarație pe proprie răspundere privind originalitatea conținutului acestuia. Declarația este disponibilă aici.

Declarația de etică și malpraxis a revistei “Analele Universităţii Ovidius, Seria: Ştiinţe Economice” poate fi consultată aici.

POLITICA ANTIPLAGIAT

Toate articolele prezentate în vederea publicării în „Analele Universităţii Ovidius. Seria: Științe Economice” vor fi verificate împotriva plagiatului cu ajutorul aplicaţiei „Plagiarism detector ” ce permite detectarea automată a plagiatului digital, în sensul preluării neautorizate cu funcţia “copy-paste” a unui text, cu ajutorul motoarelor de căutare pe internet Google și Yahoo.

DECLARAŢIE PRIVIND ACCESUL LIBER

Revista „Analele Universităţii Ovidius. Seria: Științe Economice” este dedicată accesului liber real și imediat în scop academic. Toate articolele publicate în paginile sale pot fi accesate imediat de la data publicării lor on-line. Nu există nicio taxă suplimentară pentru cititorii care doresc să descarce articolelele pentru uz propriu academic. Prin urmare, conţinutul revistei „Analele Universităţii Ovidius. Seria: Științe Economice” este liber pentru toți, în orice moment și în mod perpetuu.

Conținutul “Analelor Universităţii Ovidius. Seria: Științe Economice” este licenţiat printr-o Licenţă Creative Commons Atribuire-Necomercial-Distribuire în Condiţii Identice 4.0 Internațional, astfel că reproducerea articolelor publicate în această revistă este permisă cu titlu gratuit, doar în scopuri necomerciale și cu precizarea informațiilor corespunzătoare respectivei citări. Toți autorii articolelor apărute în “Analele Universităţii Ovidius. Seria: Științe Economice” acceptă aceşti termeni de publicare. 

Licenţa Creative Commons

Drepturile de autor asupra conținutului articolelor publicate în „Analele Universităţii Ovidius. Seria: Științe Economice” revin în exclusivitate fiecăruia dintre autorii desemnaţi ai articolelor.  În schimb, dreptul de autor asupra layout-ului și design-ului articolelor respective revine în exclusivitate „Analele Universităţii Ovidius. Seria: Științe Economice” şi nu pot fi folosite în alte publicații.