PREZENTARE

De la prima apariţie bianuală în anul 2001, fiecare ediţie din “Analele Universităţii Ovidius, Seria: Ştiinţe Economice”, editată de Facultatea de Ştiinţe Economice din cadrul aceleiaşi universităţi, a fost şi rămâne şi în prezent rezultatul efortului susţinut al Colectivului redacţional de a aduna sub aceeaşi umbrelă a domeniului extrem de vast şi incitant al ştiinţelor economice, o colecţie de lucrări, deopotrivă cu caracter teoretic şi aplicativ, ce abordează subiecte dintre cele mai diverse şi mai interesante pe care autorii, specialişti în domeniu, le-au alcătuit în urma unei atente activităţi de cercetare ştiinţifică.

În primii ani de apariţie, respectiv în perioada 2002-2006, colecția revistei s-a îmbogăţit anual cu câte o nouă ediţie, pentru ca din 2007 să beneficieze iar de o apariţie bianuală. În ultimii ani, bucurându-se de o apreciere sporită în lumea universitară şi ştiinţifică, atât din ţară, cât şi din străinătate, se poate remarca o creştere considerabilă a numărului celor care au contribuit la îmbogăţirea conţinutului ştiinţific al revistei, de la tineri cercetători, la profesionişti practicieni şi personalităţi autohtone sau de peste hotare, cu un deosebit renume în domeniul economic.

Deşi editate iniţial în limba română, începând cu anul 2005 apariţiile “Analelor Universităţii Ovidius, Seria: Ştiinţe Economice” au reunit lucrări redactate într-o limbă de circulaţie internaţională (engleză, franceză, germană sau rusă), cu scopul de a promova interdisciplinaritatea şi a încuraja exprimarea viziunilor sau ideilor noi, precum şi a experiențelor pozitive reflectate de studii şi cercetări proprii, sinteze originale, metodologii sau studii de caz.

Începând cu anul 2009, cele două ediții anuale sunt redactate exclusiv în limba engleză sub noua titulatură a revistei – “Ovidius University Annals, Economic Sciences Series”, al cărei conținut este disponibil și online aici, accesul fiind liber.

Revista “Analele Universităţii Ovidius, Seria: Ştiinţe Economice” este inclusă de CNCSIS (Consiliul Național al Cercetării Științifice din Învățământul Superior) în categoria B+, Cod CNCSIS: 444