Anunt studenti optiuni practica

In atentia studentilor din anul II de la toate programele de studiu ale Facultății de Științe Economice, UOC

 

În perioada13 - 31 mai 2019se va desfășura, pe parcursul a 3 săptămâni, stagiul obligatoriu de practică de specialitate, care se va finaliza în data de 31 mai 2019 cu susținerea colocviului de practică.

Practica se va desfăşura, de preferat, în cadrul unor unităţi economice, care să corespundă specializării studenţilor şi să permită acestora o documentare corespunzătoare în domeniile precizate în programa analitică de practică. Dacă se optează pentru efectuarea practicii în instituții care nu au profil economic lucrativ declarant (unităţi şcolare, instituţii sanitare, administraţie publică, armată), atunci studenţii vor efectua documentarea asupra aspectelor economice legate de activitatea de bază a instituției, procedând la adaptarea acesteia conform domeniilor precizate în programa analitică de practică.

Studenţii care sunt deja încadraţi (salariaţi) într-o unitate economică lucrativă pot efectua stagiul de practică la firma angajatoare.

Pentru studenții care NU au loc de practică, se va proceda la repartizarea lor la partenerii facultății. Având în vedere faptul că aceștia au disponibil doar un număr limitat de locuri, studenții interesați trebuie să-și exprime opțiunea pentru doi parteneri, transmițând până cel târziu VINERI, 28 aprilie 2019, ora 20:00, un mesaj pe adresa de mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., care să conțină la Subiect „Numele și prenumele studentului/masterandului + denumirea companiei alese” și să aibă atașat CV-ul completat după modelul furnizat (CV-ul va fi denumit sugestiv Nume_Prenume_compania aleasa pentru practica (prima opțiune),iar rubricile din CV pentru care studentul nu are informaţii rămân necompletate). În exprimarea opțiunii lor, studenții sunt rugați să aibă în vedere și faptul că anumite companii au locuri disponibile de practică în mai multe locații/orașe, situație în care se va preciza orașul în care se dorește efectuarea stagiului de practică.

Lista parteneri practica 2019.docx

CV licenta- Nume_Prenume_compania  aleasa pentru practica.docx