ANUNT 2016-2017 - inscriere optionale-licenta - ZI+ID

Studentii din anii II si III au termen limită, pentru înscriere la disciplinele opționale

din anul universitar 2016-2017,  12 septembrie 2016

 

Procedura de înscriere este următoarea:

Ødescărcarea formularului corespunzător anului și specializării la care sunteți student în anul 2016-2017;

Ømarcarea disciplinelor opționale, semnat formular;

Øscanarea formularului (denumirea fisierului va fi nume_prenume_specializare);

Øtrimiterea la adresa de mail, corespunzătoare specializării, până la data de 12 septembrie 2016.

Adresele de mail pentru specializarile de la licenta, invatamant de zi/ID, care au discipline optionale in planurile de invatamant, sunt urmatoarele:

ECONOMIA COMERTULUI, TURISMULUI SI SERVICIILOR-ZI:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ECONOMIA COMERTULUI, TURISMULUI SI SERVICIILOR - ID:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

AFACERI INTERNATIONALE: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

AFACERI INTERNATIONALE - ID: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE - ID: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FINANTE SI BANCI:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FINANTE SI BANCI- ID:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ECONOMIA FIRMEI: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

MANAGEMENT: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

MARKETING: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Studenții care nu vor face opțiuni, în termen, vor fi înscriși, din oficiu, de către conducerea facultății.

FORMAULARE