Cina interactivă - 27 mai 2015

      Facultatea de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii Ovidius din Constanţa, organizează evenimetul „Cina interactivă”, în data de 27 mai 2015 ora 18, pentru al treilea an consecutiv.

            La acest eveniment pe de o parte sunt invitate 7 firme reprezentative, iar pe de altă parte sunt invitaţi studenţii Facultăţii noastre.

            Cele 7 firme participante sunt:

·      BCR - Grupul Erste

·      BRD Goupe Societe Generale

·      BRISE GROUP SRL

·      Grup Servicii Petroliere

·      OTTO BROKER

·      Grupul Phoenicia Hotels & Resorts

·      PricewaterhouseCoopers      

     Pentru a putea participa la eveniment studenţii şi masteranzii, din anii terminali, trebuie să completeze CV-ul ataşat, pe care trebuie să-l trimită pentru centralizare până joi 21.05.2015, ora 22, pe adresa cinainteractiva@gmail.com.  Fiecare student poate să depună CV-uri pentru maxim 4 firme (pentru fiecare firmă vizată se va trimite câte un CV). La rândul său, fiecare firmă în funcţie de CV-uri şi de viziunea proprie, va selecta studenţii cu care va dialoga la „Cina interactivă”. Studenţi selectaţi vor fi informaţi electronic până marţi 26.05.2015.

     Rubricile din CV pentru care studentul nu are informaţii rămân necompletate.

     Dialogul dintre reprezentantul firmei şi studenţii selectaţi  trebuie să se concretizeze, în principiu, într-un schimb util de informaţii şi de idei. Pe de o parte studenţii au şansa să se informeze mai bine cu privire la firma care îi interesează, iar pe de altă parte reprezentantul firmei poate să identifice studenţii cu potenţial, pe care într-un viitor mai apropiat sau mai îndepărtat, ar putea să-i angreneze în activitatea companiei (internship, angajare, etc.).

     „Cina interactivă” va avea loc miercuri 27.05.2015, ora 18. Studenţii selectaţi vor primi în timp util informaţii cu privire la locul unde se va desfăşura efectiv evenimentul.

 

CURRICULUM VITAE - cina interactiva - licenta.docx

CURRICULUM VITAE - cina interactiva - masterat.docx