Anunț practică de specialitate - Programe de Licență - 2023

În atentia studentilor din anul II de la toate programele de studiu de Licență IF și ID ale Facultății de Științe Economice, UOC

În perioada15 mai – 31 mai 2023 se va desfășura, pe parcursul a 3 săptămâni (90 ore), stagiul obligatoriu de practică de specialitate.

 

Potrivit Cadrului general privind organizarea practicii de specialitate, aceasta se va desfăşura în cadrul unor unităţi economice, care să corespundă specializării studenţilor (de preferat, dar nu neapărat !!) şi să permită acestora o documentare corespunzătoare în vederea obținerii informațiilor necesare pentru întocmirea Caietului de practică (conform modelului furnizat !). Acest caiet va fi prezentat impreuna cu Conventia de practica+Anexa la conventie (semnate si stampilate de reprezentantul legal si tutorele de la locul de practică) la colocviul de practică care va fi susținut FIZIC în data de 31 mai 2023, conform programării ce va fi afișată ulterior.

 

Studenţii care sunt deja încadraţi (salariaţi)într-o unitate economică lucrativă pot efectua stagiul de practică la firma angajatoare, cu condiția ca aceasta sa le semneze Convenția de practică (ATENȚIE ! Eliberarea oricărui alt document, precum o adeverință, nu este suficientă pentru recunoașterea practicii !!! )

 

Studenții din alte localităţi(indiferent că sunt din județul sau din afara județului Constanța) pot efectua practica în unităţi economice din localitatea în care îşi au domiciliul

 

Studenții care se află în prezent în alte țări(membre sau nu ale Uniunii Europene) sunt rugați să anunțe șeful de an, pentru a ne aduce la cunoștință neapărat acest lucru, până VINERI, 5 mai 2023, ora 18:00.

 

Pentru studenții care NU au loc de practică, se va proceda la repartizarea lor la partenerii facultății. Având în vedere faptul că aceștia au disponibil doar un număr limitat de locuri, studenții interesați trebuie să-și exprime opțiunea pentru doar doi dintre partenerii facultății (VEZI Lista partenerilor de practica 2023), transmițând până cel târziu VINERI, 5 mai 2023, ora 18:00, un mesaj pe adresa de mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., care să conțină la Subiect „Numele și prenumele studentului + denumirea companiei alese” și să aibă atașat CV-ul completat după modelul de mai jos (rubricile din CV pentru care studentul nu are informaţii rămân necompletate).

 

Listă parteneri de practică 2023

Model CV