DOSAR inscriere online examen finalizare studii 2020

ÎNSCRIERILE LA EXAMENELE ON-LINE DE

FINALIZARE STUDII LICENȚĂ (IF și ID) / DISERTAȚIE

se desfășoară în perioada 01-03 iulie 2020 (LICENȚĂ IF și ID), 06-07 iulie 2020 (DISERTAȚIE)

 

Pentru înscriere sunt necesare următoarele documente:

 1. lucrarea de licență/disertație în format digital, fără avizul coordonatorului științific pe subcopertă (Anexa 3 Metodologie finalizare studii licență/disertație FSE) – aceasta se va salva integral (inclusiv coperta, subcoperta și anexele) într-un singur fișier PDF denumit LICENTA, respectiv DISERTATIE_2020_Nume.Inițiala tatălui.Prenume.pdf);
 2. fișa de identificare digitală a lucrării de licență/disertație – se va salva într-un fișier TXT denumit FI_LICENTA, respectiv DISERTATIE_2020_Nume.Inițiala tatălui.Prenume.txt (a se vedea modelul și instrucțiunile de completare pe site-ul FSE);
 3. fișa de înscrierela examenul de licență/disertație semnată de absolvent, fără avizul coordonatorului științific (Anexa 4 Metodologie finalizare studii licență/disertație FSE);
 4. declaraţia de autenticitate semnată de absolvent (Anexa 5 Metodologie finalizare studii licență/disertație FSE);
 5. referatul de apreciere a lucrării de licență/disertație semnat de coordonatorul științific (Anexa 7 Metodologie finalizare studii licență/disertație FSE);
 6. declarația de conformitatesemnată de absolvent (Anexa 8 Metodologie finalizare studii licență/disertație FSE);
 7. declarația pe proprie răspunderesemnată de absolvent (Anexa 9 Metodologie finalizare studii licență/disertație FSE);
 8. acordul privind înregistrarea examinării on-line semnat de absolvent (Anexa 1 Procedura privind desfășurarea on-line a examenelor de finalizare a studiilor licență/disertație FSE);
 9. declarația RGPD;
 10. dovada achitării taxei aferente susținerii examenului de finalizare studii - 500 lei,pentru toti absolvenţii (indiferent că au terminat la studii cu taxă sau fără taxă).Studentii orfani de ambii părinți și cei care provin din centrele de plasament sunt scutiți de la plata taxei pentru susținerea examenului de finalizare de studii și depun, la înscriere, documentele doveditoare scanate. Plata se face conform https://www.univ-ovidius.ro/anunturi/2327-anunt-privind-achitarea-taxelor-de-catre-studenti-prin-virament-bancar

ATENȚIE !

Toate documentele, acolo unde se solicită, vor fi semnate olograf de absolvent, respectiv cordonatorul științific, și transmise în format electronic scanat, într-o arhivă denumită cu Nume.Inițiala tatălui.Prenume student_program de studiu_promoție, după cum urmează:

 • Documentele de la punctele 1 - 2 se vor transmite pe adresa de mail a secretarului Comisiei de finalizare studii (conform  listei atașate), unde se va comunica, obligatoriu, și adresa instituțională Office 365 cu care absolventul va accesa platforma Microsoft Teams la sesiunea online a examenului de finalizare studii;
 • Documentele de la punctele 3 - 10 se vor transmite pe adresa de mail a secretarei programului de studiu (conform listei atașate).

 

 Anexe 3, 4, 5, 7, 8, 9 inscriere licenta 2020

Anexe 3, 4, 5, 7, 8, 9 inscriere disertatie 2020 

Acord privind înregistrarea examarii online

Declaratie RGPD

Adrese mail secretari comisii finalizare studii 

Adrese mail secretare program de studii