Anunț DOSAR înscriere online examen finalizare studii 2021

ÎNSCRIERILE LA EXAMENELE ON-LINE DE

FINALIZARE STUDII LICENȚĂ (IF și ID) / DISERTAȚIE

se desfășoară în perioada 07-09 iulie 2021 (LICENȚĂ IF și ID), 12-13 iulie 2021 (DISERTAȚIE)

 

Pentru înscriere sunt necesare următoarele documente:

 1. lucrarea de licență/disertație în format digital, fără avizul coordonatorului științific pe subcopertă (Anexa 3 Metodologia proprie finalizare studii licență și disertație FSE) – aceasta se va salva integral (inclusiv coperta, subcoperta și anexele) într-un singur fișier PDF denumit LICENTA, respectiv DISERTATIE_2021_Nume.Inițiala tatălui.Prenume.pdf);
 2. fișa de identificare digitală a lucrării de licență/disertație – se va salva într-un fișier TXT denumit FI_LICENTA, respectiv DISERTATIE_2021_Nume.Inițiala tatălui.Prenume.txt (a se vedea modelul și instrucțiunile de completare pe site-ul FSE);
 3. fișa de înscrierela examenul de licență/disertație semnată de absolvent, fără avizul coordonatorului științific și a celorlaltor avize care vor fi obținute centralizat la nivel de facultate (Anexa 4 Metodologie proprie finalizare studii licență și disertație FSE);
 4. declaraţia de autenticitate semnată de absolvent (Anexa 5 Metodologie proprie finalizare studii licență și disertație FSE);
 5. referatul de apreciere a lucrării de licență/disertație semnat de coordonatorul științific (Anexa 7 Metodologie proprie finalizare studii licență și disertație FSE);
 6. declarația de conformitatea exemplarului tipărit cu cel digital semnată de absolvent (Anexa 8 Metodologie proprie finalizare studii licență și disertație FSE);
 7. declarația pe proprie răspundereprivind depunerea documentelor semnată de absolvent (Anexa 9 Metodologie proprie finalizare studii licență și disertație FSE);
 8. acordul privind înregistrarea examenului de finalizare a studiilor universitare semnat de absolvent (Anexa 1 Procedura privind desfășurarea on-line a examenelor de finalizare a studiilor licență/disertație FSE);
 9. declarația RGPD;
 10. dovada achitării taxei aferente susținerii examenului de finalizare studii - 500 lei,pentru toti absolvenţii (indiferent că au terminat la studii cu taxă sau fără taxă). Plata se face conform https://www.univ-ovidius.ro/anunturi/2327-anunt-privind-achitarea-taxelor-de-catre-studenti-prin-virament-bancar

 

ATENȚIE !

Toate documentele, acolo unde se solicită, vor fi semnate olograf de absolvent, respectiv cordonatorul științific, și transmise în format electronic scanat, într-o arhivă denumită cu Nume.Inițiala tatălui.Prenume student_program de studiu_promoție, după cum urmează:

 • Documentele de la punctele 1 - 2 se vor transmite pe adresa de mail a secretarului Comisiei de finalizare studii (conform  listei atașate), unde se va comunica, obligatoriu, și adresa instituțională Office 365 cu care absolventul va accesa platforma Microsoft Teams la sesiunea online a examenului de finalizare studii;
 • Documentele de la punctele 3 - 10 se vor transmite pe adresa de mail a secretarei programului de studiu (conform listei atașate).

 Anexe 3, 4, 5, 7, 8, 9 inscriere examen finalizare studii 2021

Instructiuni completare Fisa de identificare digitala lucrare licenta_disertatie

FI_MASTERAT_2021_Nume.Initiala tatalui.Prenume.txt

FI_LICENTA_2021_Nume.Initiala tatalui.Prenume.txt

Acord privind înregistrarea examarii online

Declaratie RGPD

Adrese mail secretari comisii finalizare studii 

Adrese mail secretare program de studii