ANUNT 2020-2021 - inscriere optionale-licenta-ZI+ID

Studentii din anii II si III au termen limită, pentru înscriere la disciplinele opționale

din anul universitar 2020-2021–  15 iulie 2020

 

Procedura de înscriere este următoarea:

  • descărcarea formularului corespunzător anului și programului de studiu la care urmează să fiți studenți în anul universitar 2020-2021;
  • completarea numelui și prenumelui, marcarea cu X a disciplinelor opționale, datarea și semnarea olograf (de mână) a formularului;
  • scanarea formularului într-un fișier (pdf/jpg/png) cu denumirea nume_prenume _program de studiu;
  • trimiterea formularului scanat la adresa de mail corespunzătoare programului de studiu al studentului până la data de 15 iulie 2020.

Adresele de mailpentru programele de studii de la licență, IF/ID, care au discipline opționale în planurile de învățământ, sunt următoarele:

   ECONOMIA COMERTULUI, TURISMULUI SI SERVICIILOR-IF:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ECONOMIA COMERTULUI, TURISMULUI SI SERVICIILOR - ID:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

   ADMINISTRAREA AFACERILOR (in limba engleza) – IF: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   AFACERI INTERNATIONALE-IF: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

AFACERI INTERNATIONALE - ID: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

   CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE-IF: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE - ID: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

   FINANTE SI BANCI- IF:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FINANTE SI BANCI- ID:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

   ECONOMIA FIRMEI -IF: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

   MANAGEMENT-IF: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   MARKETING-IF: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Studenții care nu vor trimite formularele cu opțiuni în termenul specificat, vor fi înscriși, din oficiu, de către conducerea facultății.

 

AN 2

AA-eng an 2 (2020-2021)-anexa la c.s cu discipline optionale

AI an 2(2020-2021)-anexa la c.s cu discipline optionale

CIG an 2 (2020-2021)-anexa la c.s cu discipline optionale

ECTS 2 (2020-2021)-anexa la c.s cu lb straina la alegere

ECTS an 2 (2020-2021)-anexa la c.s cu discipline optionale

EF an 2(2020-2021)-anexa la c.s cu discipline optionale

FB an 2 id (2020-2021)-anexa la c.s cu discipline optionale

MG an 2(2020-2021)-anexa la c.s cu discipline optionale

MK an 2 (2020-2021)-anexa la c.s cu discipline optionale

 AN 3

AI an 3 (2020-2021)-anexa la c.s cu discipline optionale

CIG an 3 (2020-2021)-anexa la c.s cu discipline optionale

ECTS an 3 (2020-2021)-anexa la c.s cu discipline optionale

EF an 3(2020-2021)-anexa la c.s cu discipline optionale

MG an 3(2020-2021)-anexa la c.s cu discipline optionale

MK an 3 (2020-2021)-anexa la c.s cu discipline optionale