Facultatea de Științe Economice, la Târgul de turism Constanța 2012

 

     Facultatea de Științe Economice, din cadrul Universității „Ovidius” din Constanța, a participat la prima ediție a Târgului de turism Constanța 2012, eveniment organizat de Agenția de turism Laguna Tour, în cadrul mall-ului Maritimo Shopping Center. Alături de touroperatori parteneri Laguna, care au promovat destinații de vacanță și au oferit consiliere turiștilor, facultatea  și-a prezentat oferta educațională adaptată mediului de afaceri și dedicată în parte turismului.

     La standul facultății vizitatorii au primit informații cu privire studiile de licenţă, care cuprind 6 domenii şi 7 specializări, studiile de masterat, cu 4 domenii şi 11 specializări. Facultatea de Ştiinţe Economice formează, în spiritul economiei de piaţă, specialişti cu o bună pregătire teoretică şi practică, capabili să planifice, să evidenţieze, să controleze şi să influenţeze dimensiunea valorică a bunurilor şi a serviciilor, apţi să conducă în viitor activităţi economice de mare anvergură. Facultatea de Ştiinţe Economice este preocupată să asigure viitorilor economişti un profil mai larg, în ceea ce priveşte pregătirea lor, cerută de nevoile economice prezente.

     Conform ierahizării programelor de studiu organizate de universităţile acreditate din sistemul naţional de învăţământ în anul 2011, domeniul Administrarea Afacerilor din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice a Universităţii „Ovidius” se află în categoria A.

     Disciplinele de specialitate ale facultății au fost actualizate în conformitate cu cerinţele pieţei locale şi naţionale ale forţei de muncă, cu modalităţile de operare ale economiei moderne. Participarea facultății la târgul de turism demonstează permanenta preocupare pentru întărirea parteneriatelor cu mediul de afaceri, ca o componentă esenţială a programului de pregătire profesională a studenților.