CÂȘTIGĂTORII OLIMPIADEI STUDENȚILOR ECONOMIȘTI – MARTIE 2010

 

     Sâmbătă, 27 martie 2010, Facultatea de Ştiinţe Economice a organizat prima ediţie a Sesiunii de comunicări ştiinţifice studenţeşti. Deschiderea lucrărilor a avut loc în Aula Nicholas Georgescu-Roegen, unde au luat cuvântul prof. univ. dr. D.T. Epure, decanul facultăţii, prof. univ. dr. V. Ploae, prorector şi prof. univ. dr. I. Botescu, prodecan şi conf. univ. dr. S. Cosma, reprezentantul facultăţii în Departamentul Olimpiade studenţeşti din cadrul AFER. Prin organizarea acestei manifestări în cadrul căreia au fost susţinute 24 de lucrări, cei peste 40 de concurenţi şi-au pus în valoare atât rezultatele preocupărilor ştiinţifice, cât şi abilităţile de expunere publică a acestora.

     Domeniile abordate au fost următoarele:

• Adminstrarea afacerilor

• Administraţie publică şi dezvoltare regională

• Contabiliate şi informatică de gestiune

• Management

     Pentru studenţi, participarea la această sesiune a reprezentat un prim pas pe calea afirmării ştiinţifice, un prilej de a împărtăşi cu colegii cunoştinţe noi şi informaţii de actualitate din domeniul economic. Setea de cunoaştere, dorinţa de afirmare şi spiritul de competiţie au constituit coordonatele majore care au asigurat succesul concursului.

     Pentru secţiunile Administrarea afacerilor/Management, Comisia de jurizare a fost compusă din preşedinte, prof. univ. dr. D.T. Epure, membri: prof. univ. dr. V. Petrovici, prof. univ. dr. I. Botescu, conf. univ. dr. M. Ionel, conf. univ. dr. N. Popovici şi secretar, lect. dr. M. Ilie.

     Cele mai bune lucrări au fost premiate Magna cum laude: Munţii Măcin-potenţial turistic uriaş, infrastructură zero, elaborată de Cocoş Andreea şi Vieru Loredana (secţiunea Administrarea afacerilor) şi Management strategic: analiza strategică a unei instituţii bancare-modelul strategic S.O.MO.P.I. (secţiunea Management). Au fost premiate Cum laude două lucrări: Repere istorice în evoluţia gândirii manageriale, elaborată de Coman Elena-Daniela, Feodorof Alexandra-Maria şi Verdeş Anişoara (secţiunea Management) şi Strategii de concurenţă pe piaţa telefoniei mobile, elaborată de Carabelea Cătălin (secţiunea Administrarea afacerilor).

     Pentru secţiunile Administraţie publică şi dezvoltare regională/Contabilitate şi informatică de gestiune, Comisia de jurizare a fost formată din preşedinte, prof. univ. dr. V. Ploae, membri: prof. univ. dr. C.E. Spătariu, prof. univ. dr. Traian Nicolae, conf. univ. dr. S. Cosma, conf. univ. dr. N. Asaloş şi secretar, lect. drd. V. Jeflea. Cele mai bune lucrări au fost premiate Magna cum laude: Progresul tehnic-factor al dezvoltării, elaborată de Burcă Ana-Maria şi Ene Ana-Maria (secţiunea Administraţie publică şi dezvoltare regională) şi Procesul de evaluare a unei proprietăţi imobiliare. Concept şi analiză, elaborată de Cazazian Rafaela şi Măndilă Georgiana (secţiunea Contabilitate şi informatică de gestiune). Au fost premiate Cum laude lucrările O nouă economie, elaborată de Frăţilă Bogdan şi Drăghici Andra (secţiunea Administraţie publică şi dezvoltare regională) şi Implicaţii epistemologice şi sociale ale cadrului general şi ale standardelor contabile asupra informaţiei contabile, elaborată de Butnaru Marius (secţiunea Contabilitate şi informatică de gestiune). Cele două comisii de jurizare care au stabilit ierarhia lucrărilor prezentate au avut o misiune complexă, evaluând atât conţinutul acestora, cât şi calitatea susţinerii în plen, accentul căzând pe analiza capacităţii concurenţilor de a răspunde la întrebările adresate şi de a formula întrebări pentru contracandidaţi.

     Manifestarea se doreşte a marca inaugurarea unei tradiţii în cercetarea ştiinţifică a studenţilor din facultatea noastră. Verigă de bază în activitatea oricărei facultăţi care doreşte să progreseze pe calea dificilă a unui învăţământ de calitate, bazat pe colaborare în domeniile de interes comun, acest demers îşi propune să reunească un număr cât mai mare de participanţi de la toate specializările existente în facultate, asigurând condiţii optime de prezentare a lucrărilor şi, în final, premierea acestora.

 

 • martie (Custom)
 • martie 21 (Custom)
 • martie10 (Custom)
 • martie11 (Custom)
 • martie12 (Custom)
 • martie13 (Custom)
 • martie14 (Custom)
 • martie15 (Custom)
 • martie16 (Custom)
 • martie17 (Custom)
 • martie19 (Custom)
 • martie2 (Custom)
 • martie20 (Custom)
 • martie3 (Custom)
 • martie4 (Custom)
 • martie5 (Custom)
 • martie6 (Custom)
 • martie7 (Custom)
 • martie8 (Custom)
 • martie9 (Custom)