Adminstrarea Afacerilor - Administrarea Afacerilor în Turism, Comerţ şi Servicii

 DOMENIUL: ADMINISTRAREA AFACERILOR

SPECIALIZAREA ADMINISTRAREA AFACERILOR ÎN TURISM, COMERŢ ŞI SERVICII

Discipline studiate

Anul I : Microeconomie avansată, Strategii de dezvoltare a firmei, Sisteme informatice în TCS, Tehnici de comunicare şi negocieri în TCS, Management antreprenorial, Studii de caz privind finanţarea proiectelor în TCS, Managementul resurselor umane, Industria ospitalităţii, Politici şi strategii în turismul mondial.

Discipline opţionale I : Economia dezvoltarii durabile, Tehnologia restaurantelor.

Discipline opţionale II : Comerţ internaţional şi politici comerciale, Plăţi şi finanţări internaţionale.

Anul II : Marketing operaţional în TCS, Expertiza mărfurilor, Audit şi certificarea calitãţii în TCS, Managementul turismului de evenimente, Marketing strategic în TCS, Analiza diagnostic în TCS, Finanţe manageriale, Tehnica operaţiunilor de comerţ, Comunicare de marketing, Proiecte economice, Practică economică.

Discipline opţionale I : Estetică şi design în TCS, Amenajări turistice.  

Competenţe generale

  • Capacitatea de a conduce echipe de lucru şi de a comunica în contexte dintre cele mai diverse;
  • Capacitatea de a acţiona independent şi creativ în abordarea şi soluţionarea problemelor, de a evalua obiectiv şi constructiv stări critice, de a rezolva creativ probleme specifice administrării afacerilor;
  • Fundamentarea de sisteme, capacităţi şi strategii privind dezvoltarea şi diversificarea mediului de afaceri;
  • Capacitatea de a iniţia, derula şi finaliza proiecte de cercetare ştiinţifică.

Competenţe de specialitate

  • Fundamentarea programelor de marketing în afacerile din comerţ, turism şi alte servicii;
  • Elaborarea studiilor de fezabilitate pentru fundamentarea proiectelor de investiţii în domeniul comerţului, turismului şi altor servicii;
  • Elaborarea strategiilor de dezvoltare generală a organizaţiei (strategii de marketing, de promovare etc.);
  • Elaborarea de studii şi analize, tehnico-economice, organizatorice şi de eficienţă a activităţilor desfăşurate în comerţ, turism şi alte servicii;
  • Fundamentarea necesarului de resurse umane, materiale şi financiare pentru îmbunătăţirea eficienţei activităţii organizaţiei economice.