PREZENTARE SEMINAR BNR

 

     In perioada 18 – 19 martie 2010 Facultatea de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii „OVIDIUS” Constanţa a organizat, în colaborare cu Banca Naţională a României, în sediul din b-dul Mamaia 124 – Aula Magna si Sala de Conferinţe – un seminar interactiv pe teme de mare actualitate si interes, mai ales, pentru studenţii specializării de Finanţe si Bănci definit, ca proiect, „BNR – zilele deschise pentru studenţii economişti”.

      Manifestarea ştiinţifică s-a desfăşurat conform unui program stabilit de comun acord între conducerile Băncii Naţionale a României şi a Universităţii „OVIDIUS” Constanta.

Cuvântul de deschidere, organizat în aula Magna, din data de 19 martie 2010, a fost rostit de d-ul Rector al Universităţii OVIDIUS Constanţa, Prof. univ. dr Victor CIUPINĂ şi de d-nul Decan al Facultăţii de Ştiinţe Economice,Prof. univ. dr. Dănuţ Tiberius EPURE.

      La prezentarea lucrării „Dezvoltarea strategica sau corecţii frecvente” de către autorul Prof. univ. dr. Nicolae DANILA, membru în Consiliul de Administraţie al BNR, precum şi la lansarea cărţii „Banca, banii şi bancherii” de către autorul Cristian PAUNESCU, director Direcţia Resurse Umane din cadrul BNR, au participat studenţi, cadre didactice, reprezentanţi ai comunităţii de afaceri şi mass-media, directori si angajaţi ai BNR de la nivel central şi ai sucursalei Constanţa.

     De o reală apreciere s-au bucurat expunerile realizate, în faţa reprezentanţilor studenţilor şi ai cadrelor didactice, de Lucian CROITORU, lector BNR şi consilier al Guvernatorului BNR.

Conform programului reprezentanţii studenţilor au beneficiat şi de prezentarea sucursalei BNR, la sediul acesteia, de către Camelia ARDELEAN, director sucursală BNR Constanţa.

     La finalul manifestării d-nul Decan al Facultăţii de Ştiinţe Economice din cadrul UOC, Prof. univ. dr. Dănuţ Tiberius EPURE şi-a exprimat speranţa organizării, pe viitor, şi a altor manifestări ştiinţifice de acest gen.

Organizatori,
Prof. univ. dr NEGREA Alexandru
Conf. univ. dr. MUNTEANU Irena

 

  • bnr (Custom)
  • bnr2 (Custom)
  • bnr3 (Custom)
  • bnr4 (Custom)
  • bnr5 (Custom)