DOCTOR HONORIS CAUSA NICOLAE DĂNILĂ

 

     Universitatea Ovidius Constanţa, la propunerea Consiliului profesoral al Facultăţii de Ştiinţe Economice, a decernat prof. univ. dr. Nicolae Dănilă titlul de Doctor Honoris Causa pentru contribuţii semnificative în promovarea valorilor pedagogice şi ştiinţifice în învăţământul superior, cu predilecţie în domeniul financiar bancar.

     „O universitate are menirea şi datoria de a păstra, transmite şi spori cunoaşterea. Însă, o comunitate academică are o misiune în plus, aceea de a le acorda recunoaşterea cuvenită celor care păstrează tradiţia cunoaşterii şi o îmbogăţesc în marea varietate a domeniilor reflecţiilor intelectuale.

     Universitatea Ovidius din Constanţa şi Facultatea de Ştiinţe Economice au onoarea să-i ureze <<bun venit>> şi să-l primească în comunitatea academică, printre membrii săi, pe unul dintre specialiştii români eminenţi din domeniul bancar, în persoana domnului Nicolae Dănilă, Profesor universitar doctor în cadrul Facultăţii de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori din Academia de Studii Economice din Bucureşti, membru al Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale a României”, a precizat în discursul său, Decanul Facultăţii de Ştiinţe Economice, prof.univ.dr. Dănuţ Tiberius Epure.

     Discursul susţinut de prof. univ. dr. Nicolae Dănilă în cadrul ceremoniei de decernare a titlului de Doctor Honoris Causa a reprezentat un moment emoţionant, în care au fost încă o dată apreciate meritele Universităţii noastre, fiind subliniat trendul ascendent pe care aceasta îl urmează:

     „Mă bucur că mă aflu din nou aici în principala instituţie de învăţământ superior şi polarizator al forţelor intelectuale ale Dobrogei şi zonelor limitrofe din S-E României, instituţie care s-a afirmat cu realizări remarcabile în dezvoltarea învăţământului, culturii şi ştiinţei din România, având misiunea nobilă de a forma specialişti cu pregătire superioară în domeniile vieţii economico-sociale prioritare pentru ţara noastră.

     Facultăţile Universităţii Ovidius acoperă un spectru larg de specializări din domenii fundamentale, asigurând pentru numărul din ce în ce mai mare de studenţi un mediu academic adecvat pentru construirea unui sistem de educaţie cu programe care sprijină dezvoltarea competenţelor profesionale, de colaborare şi comunicare cu mediile de învăţământ, cultură, de afaceri, religioase sau de valori din ţară şi din străinătate.

     Constat cu mare satisfacţie faptul că Facultatea de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii îşi continuă drumul ascendent început încă din 1990, fiind un formator şi un partener de cea mai mare importanţă pentru mediul de afaceri şi economia românească, şi în special pentru sud – estul Europei. Calitatea pregătirii profesionale a absolvenţilor economişti îmi este foarte cunoscută mie din conlucrarea directă cu mediul constănţean, bancar şi de afaceri.

     Iată motive temeinice care au stat la baza deciziei conducerii BNR, inclusiv a deciziei mele de a dezvolta Parteneriatul dintre instituţiile noastre. Rezultatele acestui parteneriat sunt remarcabile, recunoscute de studenţi, mediul academic şi de afaceri, de mass media. De la aceste pupitre academice personalităţi ale celor două instituţii au lansat mesaje, analize, soluţii academico – aplicative de importanţă majoră pentru România de astăzi şi cea viitoare, ridicând prestigiul Universităţii Ovidius şi al BNR. Abordând un palier ştiinţific superior, Universitatea Ovidius a devenit partenerul BNR pentru derularea unui program dedicat principalelor universităţi din România, Şcoala Academică a BNR.

     Ca profesor al Academiei de Studii Economice din Bucureşti, Facultatea de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori, constat cu aceeaşi satisfacţie dezvoltarea unui parteneriat important între instituţiile noastre, care a îmbrăcat un spectru larg, cu efecte benefice pentru viitorul celor două Instituţii şi mai ales pentru mediul de afaceri românesc, cu rezonanţe puternice în ţară şi în străinătate.

      Sunt deosebit de onorat şi bucuros în legătură cu decizia Dvs de a-mi acorda titlul de Doctor Honoris Causa şi în acest fel se întăreşte decizia mea de a mă integra şi mai puternic în valorosul colectiv de profesori, cercetători şi studenţi de aici. Sunt puternic angrenat în demersul de a dezvolta parteneriatul BNR cu Universitatea Ovidius, precum şi cel cu Academia de  Studii Economice Bucureşti şi mai mult colaborarea mea ştiinţifică, practică şi colegială cu profesorii şi studenţii constănţeni. Sunt puternic impulsionat în acest demers de calităţile ştiinţifice şi umane, de seriozitatea şi viziunea de care daţi dovadă, de aşteptările şi aspiraţiile studenţilor de la Universitatea Ovidius”.

  • danila (Custom)
  • danila 2 (Custom)
  • danila 3 (Custom)
  • danila 5 (Custom)
  • danila 6 (Custom)
  • danila 7 (Custom)
  • danila 8 (Custom)
  • danila 9 (Custom)