DOCTOR HONORIS CAUSA GRIGORE BELOSTECINIC

 

     Senatul Universităţii „Ovidius”, la iniţiativa Facultăţii de Ştiinţe Economice, i-a decernat titlul de Doctor Honoris Causa prof. univ. dr. Grigore Belostecinic, doctor abilitat în ştiinţe economice, rector al Academiei de Studii Economice din Moldova.

     Prof. univ. dr. Belostecinic a urmat cursurile Universităţii de Stat din Moldova, Facultatea de Economie a Comerţului, în perioada 1979 -1983, iar doctoratul l-a obţinut la Institutul Economiei Naţionale „G.V.Plehanov” din Moscova.

     Este membru de onoare al Institutului Naţional de Cercetări Economice al Academiei Române, al Asociaţiei Italiene de Logistică, precum şi al Academiei Româno-Americane de Ştiinţe şi Arte. De asemenea, este membru-corespondent al Academiei Internaţionale de Management şi al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

 • belo (Custom)
 • belo10 (Custom)
 • belo11 (Custom)
 • belo12 (Custom)
 • belo13 (Custom)
 • belo14 (Custom)
 • belo2 (Custom)
 • belo3 (Custom)
 • belo4 (Custom)
 • belo5 (Custom)
 • belo6 (Custom)
 • belo7 (Custom)
 • belo8 (Custom)
 • belo9 (Custom)