CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ „PROBLEME ACTUALE ALE ECONOMIEI GLOBALE” – 31 mai 2012

 

     Facultatea de Ştiinţe Economice din cadrul Universității „Ovidius” din Constanța a organizat joi, 31 mai, a IX-a ediţie a Conferinţei Internaţionale „Probleme Actuale ale Economiei Globale”. Numărul mare de participanți, atât din învățământ cât și din mediul de afaceri, a reflectat interesul sporit pentru tema abordată și a creat premisele transformării acestei conferințe într-o tradiție a Facultății de Ştiințe Economice.

     La ediția din acest an au participat prorectorul Academiei de Studii Economice București, prof.univ.dr. Nicolae ISTUDOR, directorul Departamentului Economia agroalimentară și a mediului din cadrul ASE București, prof.univ.dr. Gabriel POPESCU, decanul Facultății de Economia Agroalimetara și a Mediului prof.univ.dr. Dan BOBOC, decanul Facultății de Administraţie şi Afaceri din cadrul Universității București, conf.univ.dr. Răzvan PAPUC,  profesor şi fondator al Facultăţii de Administraţie şi Afaceri din cadrul Universităţii din Bucureşti prof.univ.dr. Viorel CORNESCU, prof. univ. dr. Victor MANOLE, din cadrul Academiei de Studii Economice Bucureşti , alături de numeroși profesori de la centre universitare din Iași, Craiova, Sibiu și studenți ai Universității „Ovidius” din Constanța.

     În deschiderea lucrărilor, prof.univ.dr. Elena Cerasela SPĂTARIU, decanul Facultății de Științe Economice din cadrul Universității „Ovidius” din Constanța, a rătat că „scopul organizării acestui eveniment este promovarea și încurajarea schimbului de idei privind problemele economiei, precum și găsirea unor soluții reale pentru redresarea economiei”.

     Rectorul Universității „Ovidius”, prof.univ.dr. Dănuț Tiberius EPURE, cel care a inițiat această conferință ajunsă la cea de-a IX-a ediție, a declarat că semnificația evenimentului este una deosebită pentru învățământul superior, aflat într-o amplă reformă de modernizare, caracterizat de strânse legături de colaborare cu agenții economici și mediul de afaceri, alături de o permanentă preocupare în sfera rezolvării problemelor actuale ale economiei autohtone.

     „Mereu în pas cu transformările sociale, din dorința de a răspunde cerințelor de adaptare la schimbările continue ale mediului de afaceri, Facultatea de Științe Economice se remarcă drept un autentic spațiu al cunoașterii și cercetării de vârf. Caracterizată de o continuă dezvoltare, facultatea a ajuns în prezent la cel mai mare număr de studenți din întreaga universitate, mai mult de 28% dintre absolvenții ovidieni fiind viitori economiști. Disciplinele de specialitate au fost și sunt în permanență actualizate, în conformitate cu cerinţele pieţei locale și naţionale ale forţei de muncă și cu modalităţile de operare ale economiei moderne. Aflată în strânse relații de colaborare cu universități de prestigiu din țară și străinătate, dar și cu principalii agenți economici din regiune, Facultatea de Științe Economice realizează schimburi de experiență pentru o bună legătură între teorie și practică, între cercetarea științifică și posibilitatea implementării rezultatelor acesteia”, a declarat rectorul Universității, prof.univ.dr. Dănuț Tiberius EPURE.

     Prorectorul Academiei de Studii Economice București, prof.univ.dr. Nicolae ISTUDOR, a declarat, cu acest prilej, că relațiile de colaborare dintre ASE și Facultatea de Științe Economice din cadrul Universității „Ovidius” sunt vechi și de durată, cu atât mai mult cu cât mediul economic românesc are nevoie de specialiști bine pregătiți pentru a face față provocărilor economiei. Prof.univ.dr. Viorel CORNESCU, din cadrul Universității București, de altfel Doctor Honoris Causa al Universității „Ovidius”, a declarat, la rândul său, că legăturile dintre universități sunt trainice și se bazează pe schimbul de idei și pe inițierea unor proiecte comune.

     Directorul Departamentului economia agroalimentară și a mediului din cadrul ASE București, prof.univ.dr. Gabriel POPESCU, s-a aflat pentru prima oară invitat la Universitatea „Ovidius” și s-a arătat încântat de Campusul modern al universității. „Puteți rivaliza cu orice instituție de învățământ, nu numai din țară. Acest lucră vă responsabilizează. Vă felicit pentru misiunea frumoasă și onorantă de a reuni profesori, specialiști din toate colțurile țării”, a adăugat profesorul.

     După deschiderea oficială, lucrările conferinței din acest an s-au desfășurat pe următoarele secţiuni: Afaceri internaţionale şi integrare europeană (subsecțiuni – Afaceri internaţionale, Integrare europeană, Strategii de dezvoltare regională), Economia şi administrarea afacerilor (subsecțiuni – Economie şi informatică economică, Marketing – Management, Finanţe – Contabilitate).  Lucrările participanţilor la conferinţă vor fi publicate în Analele Universităţii Ovidius Constanţa. Seria: Ştiinţe Economice – revistă cotată CNCSIS, categoria B+ şi indexată în bazele de date internaţionale REPEC, DOAJ şi EBSCO.

 • conferinta probleme ale economiei globale mai 2012 (1) (Custom)
 • conferinta probleme ale economiei globale mai 2012 (10) (Custom)
 • conferinta probleme ale economiei globale mai 2012 (100) (Custom)
 • conferinta probleme ale economiei globale mai 2012 (104) (Custom)
 • conferinta probleme ale economiei globale mai 2012 (112) (Custom)
 • conferinta probleme ale economiei globale mai 2012 (118) (Custom)
 • conferinta probleme ale economiei globale mai 2012 (122) (Custom)
 • conferinta probleme ale economiei globale mai 2012 (134) (Custom)
 • conferinta probleme ale economiei globale mai 2012 (137) (Custom)
 • conferinta probleme ale economiei globale mai 2012 (140) (Custom)
 • conferinta probleme ale economiei globale mai 2012 (143) (Custom)
 • conferinta probleme ale economiei globale mai 2012 (18) (Custom)
 • conferinta probleme ale economiei globale mai 2012 (36) (Custom)