Domeniul Administrarea Afacerilor

Informații privind admiterea

  • Admiterea candidaților se realizează pe bază de concurs.

  • Toți candidații la concursul de admitere vor prezenta o scrisoare de intenție datată și semnată - conținând motivarea alegerii programului de studiu vizat și planul personal de carieră - care vor fi evaluate cu calificativul „Admis”/”Respins”.

  • În același timp, candidații vor prezenta un certificat de competență lingvistică pentru limba engleză, recunoscut la nivel național sau internațional, nivel minim B1 sau un certificat de competență lingvistică pentru limba engleză obținut prin susținerea și promovarea probei de competență lingvistică de limba engleză organizat de Universitatea "Ovidius" Universitatea din Constanta. Sunt exceptate de la testul de competență lingvistică persoanele care provin din țări unde limba oficială este limba engleza și care dovedesc cu documente școlare că au urmat cursurile în această limbă.

  • Media generală obținută la concursul de admitere este reprezentată de media la bacalaureat sau echivalentă, sau media anilor de liceu acolo unde nu se susține bacalaureatul.