„Zilele porților deschise pentru studenții economiști” - 27-28 noiembrie 2019

Banca Națională a României acordă o atenție deosebită ridicării nivelului de educație financiară, iar parteneriatele semnate de aceasta cu Ministerul Educației Naționale, precum și cu universități de prestigiu, permit implicarea a tot mai mulți participanți din toate regiunile țării în realizarea acestui deziderat.

În acest context, în perioada 27-28 noiembrie 2019 studenții Facultății de Științe Economice au participat la prezentări tematice menite să asigure o mai bună înţelegere a activităţii băncii centrale, a rolului, funcţiilor şi implicaţiilor deciziilor acesteia în economia românească.

Activitatea, susținută de reprezentantul B.N.R. în teritoriu, face parte din proiectul „Zilele porților deschise pentru studenții economiști”, inițiat în anul 2009, având ca obiectiv general îmbunătăţirea nivelului de cunoaştere şi înţelegere, în mediul universitar, a activităţii băncii centrale, a rolului, funcţiilor şi implicaţiilor deciziilor acesteia în economia românească, contribuind astfel la crearea şi consolidarea canalelor de comunicare necesare asigurării unei educaţii financiare adecvate la nivelul publicului larg.