Festivitatea de decernare a titlului de Doctor Honoris Causa prof.univ.dr. Ioan Talpoș, Președintele Senatului Universității de Vest din Timișoara

 

Cuvântul Prof.univ.dr.Dănuţ Tiberius EPURE,
Rectorul Universităţii „Ovidius” din Constanţa cu prilejul decernării titlului de Doctor Honoris Causa profesorului Ioan TALPOȘ

     Pentru comunitatea Universităţii „Ovidius” din Constanţa este o mare sărbătoare conferirea celui mai mare titlu onorific al său, Doctor Honoris Causa, unor personalităţi din domeniile ştiinţei, culturii, artei şi vieţii politice, a căror operă este apreciată şi recunoscută pe plan mondial.
     De la primul Doctor Honoris Causa al Universității Ovidius, Eugen Coșeriu, unul dintre cei mai mari teoreticieni ai lingvisticii mondiale, creator de norme și concepte, mai apoi  Umberto Eco, scriitor, semiotician, critic literar, Nicolas Georgescu Roegen, matematician, statistician, pedagog și economist american născut la Constanța, părintele  teoriei bioeconomice, George Emil Palade, laureatul Premiului Nobel, comunitatea academică ovidiană a avut  privilegiul de a primi în rândurile sale doar valoroase personalități. Lista este lungă, copleşitoare prin calitatea ştiinţifică şi morală a celor cuprinşi în ea.
     Tocmai de aceea, domnule Profesor Ioan Talpoş,  este o mare onoare şi o promisiune pentru viitor  faptul că dvs aţi acceptat distincţia care vi se oferă  astăzi, intrând astfel în galeria marilor oameni care contribuie la creşterea bunului renume al universităţii noastre. Citându-l pe  marele filosof antic Cicero,  „Plece-se armele în faţa togii, laurii în faţa faptei de laudă”.
     Crearea unei universităţi  funcţionale, orientată pe proiecte şi programe, pe colaborare colegială, adaptată realităţilor şi compatibilă cu structurile similare din România şi Europa implică și atragerea în spațiul ei a unor oameni de certă competență profesională, din toate domeniile de interes, capabili să contribuie la creșterea prestigiului și vizibilității ei internaționale.
În acest sens, decernarea titlului de Doctor Honoris Causa este nu doar gestul de recunoaștere a valorii dvs  științifice, a experienței manageriale și didactice,  ci și  implicarea viitoare a domniei voastre în viața comunității Universității Ovidius din Constanța, în dezvoltarea unor relaţii fructuoase între universităţile noastre, între instituţiile de cercetare.
     Activitatea ştiinţifică împletită cu cea didactică a profesorului vă recomandă ca un specialist de renume în domeniul finanţelor publice, „public choice” şi economia financiară a întreprinderii. V-aţi  remarcat printr-o bogată activitate didactică şi de cercetare în domeniul economic, de-a lungul  multor ani, care v-a adus un prestigiu ştiinţific şi managerial recunoscut de comunitatea academică din ţară şi străinătate. Experienţa şi cunoştinţele dvs. pot contribui la o mai bună vizibilitate a Universităţii Ovidius, la parteneriate viabile şi profitabile.
Titlul de Doctor Honoris Causa nu-l onorează numai pe cel care îl primeşte, ci şi pe cel care îl acordă.
     Datorită unor strădanii intense de a ne însuşi standarde ştiinţifice acceptate pe plan internaţional, de a aduce îmbunătăţiri în procesul de predare şi de a adopta metode moderne de management al calităţii, în acest moment Universitatea Ovidius are ambiția de  a fi aproape de topul primelor 10 universități românești. A devenit performantă, competitivă, cu vizibilitate internaţională și cu o mare răspundere socială. Ne mândrim cu un corp profesoral de excepţie, format din peste 700 de cadre didactice, cu 19.000 de studenți şi cu un număr impresionant de absolvenţi ovidieni care, în fiecare an, îşi găsesc drumul spre o carieră de succes.
      Universitatea „Ovidius” din Constanța are încheiate numeroase contracte bilaterale cu universități din Europa și nu numai. De asemenea, cadrele didactice sunt implicate în multe contracte de cercetare și participă la prestigioase manifestări științifice internaționale. Toate aceste acțiuni măresc prestigiul internaţional al universității făcând-o să fie o universitate cu adevărat europeană. Nu ne îndoim de faptul că alături de Universitatea de Vest din Timişoara va putea traversa mai uşor perioada următoare, păstrându-şi rangul câştigat, adăugând noi performanţe în palmaresul  ştiinţific.
     Suntem bucuroşi şi mândri de această onoare pe care o împărţim astăzi cu dvs, vă felicităm din inimă şi vă dorim multă sănătate, putere de muncă şi succes în tot ceea ce vă propuneţi.
Gaudeamus Igitur!
     În semn de preţuire, primiţi, vă rugăm, diploma şi placheta Ovidius împreună cu un album al oraşului Constanţa, cântat cândva de poetul latin al cărui nume îl purtăm cu mândrie.

 

LAUDATIO

Profesorului universitar doctor  IOAN TALPOŞ,
Președintele Senatului Universităţii de Vest din Timişoara,
cu ocazia acordării titlului de Doctor Honoris Causa
al Universităţii „Ovidius” din Constanța

      Astăzi, Universitatea „Ovidius” din Constanța se află în fața unui eveniment extrem de special, prilejuit de organizarea celei de-a 9-a ediții a Conferinței The International Conference on „Present Issues of Global Economy”. Universitatea noastră a devenit în ultimii ani un veritabil pol de competitivitate la nivel regional și național, s-a modernizat și dezvoltat, sporindu-și prestigiul în elita instituţiilor universitare din România.
     Sfârșitul anului 2012, odată cu organizarea acestui eveniment notabil, aduce cu el și un moment important în viața instituției noastre, prilejuit de acordarea titlului de Doctor Honoris Causa, la propunerea Consiliului Facultăţii de Ştiinţe Economice, domnului Profesor universitar doctor Ioan Talpoş, Președintele Senatului Universităţii de Vest din Timişoara, personalitate ştiinţifică remarcabilă, unul dintre cei mai reputaţi şi valoroşi reprezentanţi ai mediului academic din România.
     În încercarea de a releva excepţionala personalitate a profesorului universitar Ioan Talpoş, nu putem să nu remarcăm competența și reputația ştiinţifică a unui remarcabil economist, un deschizător de drumuri şi formator de caractere, un om care nu s-a limitat niciodată la a se uita la lucrurile din jurul său și a întreba „De ce?”, ci a visat mereu la lucruri noi și s-a întrebat „De ce nu?”
     Se spune că locul nașterii fiecăruia dintre noi ne marchează destinul și drumul în viață. Domnul Profesor universitar Ioan Talpoş s-a născut la data de 24 ianuarie 1949, în localitatea Iohanisfeld din judeţul Timiş și a rămas mereu legat de aceste locuri.
     Solida și temeinica pregătire profesională a Domniei Sale se evidențiază încă din anul 1974, când a absolvit, ca şef de promoţie, cursurile Facultăţii de Ştiinţe Economice, specializarea Economia Industriei, Construcţiilor şi Transporturilor, din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara, fiind unul dintre primii șefi de promoție ai instituției pe care mulți ani mai târziu urma să o conducă. Rezultatele de excepție obţinute în anii studenţiei şi statutul de şef de promoţie au condus la repartizarea absolventului Ioan Talpoş ca economist la întreprinderea „Electromotor” Timişoara, cu recomandarea de a îmbrățișa cariera didactică și/sau științifică în învăţământul superior, după finalizarea stagiaturii.
     Astfel, la 15 septembrie 1979, face primul pas din cariera sa universitară, pe postul de asistent universitar titular la Universitatea de Vest din Timişoara, post pe care l-a obţinut prin concursul finalizat în aprilie 1979. Acestei instituţii de învăţământ superior i-a dedicat, cu un profesionalism desăvârşit, până în prezent, mai mult de 33 de ani de activitate didactică şi ştiinţifică neîntreruptă.
     Pentru desăvârșirea pregătirii profesionale, în perioada 1981-1987, urmează ciclul de pregătire doctorală la Academia de Studii Economice din Bucureşti, Facultatea de Finanţe-Contabilitate şi susţine teza intitulată: Contribuţia creditului în realizarea echilibrului financiar al unităţilor economice şi a capacităţii de plată în industrie, obţinând titlul ştiinţific de DOCTOR în economie, domeniul Finanţe, credit şi circulaţie bancară, sub conducerea ştiinţifică a ilustrului profesor universitar doctor Gheorghe D. Bistriceanu.
Succesiv, parcurge toate treptele ierarhiei universitare: asistent universitar (1979-1990) – cu drept de predare la două discipline de bază (Finanţele statelor capitaliste şi Finanţele României), începând din februarie 1981, ca lector universitar „glisat”, lector universitar (1990-1991), conferenţiar universitar (1991-1995) şi profesor universitar din octombrie 1995 şi în prezent, ghidându-se după principiul lui Benjamin Franklin care spunea că „În loc să înjuri întunericul, mai bine aprinde o lumânare”.
     Titular al disciplinelor Finanţe publice, Finances publiques, Gestiunea financiară a întreprinderii, Finanţe manageriale şi Economie financiară, domnul profesor universitar Ioan Talpoş a reuşit să aprindă lumina cunoașterii în mulți dintre studenții care au avut norocul să parcurgă o perioadă din drumul lor profesional sub oblăduirea Domniei sale. Devine conducător ştiinţific de doctorat din anul 1997, în domeniul Finanţe și, datorită spiritului inovator și creativității științifice de care a dat şi dă dovadă, a propus teme de cercetare pentru un număr de 28 de doctoranzi, care au obţinut deja titlul ştiinţific de doctor, din care unul la Université de Dijon, coordonat în cotutelă cu Prof. dr. Jean-Pierre Casimir, respectiv pentru 9 doctoranzi, care încă se bucură de îndrumarea sa.
     Modestia omului pentru care realizările sale profesionale nu au constituit decât o asumată contribuție la o societate mai bună, dar și exigența aprecierilor sale au făcut ca prezenţa domnului Profesor universitar Ioan Talpoş în calitate de referent în comisiile de analiză şi de acordare a titlului ştiinţific de „doctor în economie” să devină firească pentru mulți conducători ştiinţifici de doctorat, din ţară şi din străinătate. Astfel, domnul profesor a participat ca membru în comisiile de doctorat ale unui număr de 65 de doctoranzi, la Universitatea de Vest din Timişoara, Academia de Studii Economice din Bucureşti, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi, Universitatea din Craiova, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, precum şi la Université Lille 1 şi Université de Dijon.
     Forța creatoare și vocaţia de cercetător ştiinţific a domnului Profesor universitar doctor Ioan Talpoş sunt reliefate şi de implicarea Domniei Sale în programe de cercetare ştiinţifică post-doctorat, programe care au început să fie promovate în ultimii ani în România. În acest sens, profesorul universitar Ioan Talpoş este tutore în prezent pentru 11 cercetători în cadrul a 2 programe de cercetare post-doctorat de succes, promovate şi coordonate de Academia Română şi de Academia de Studii Economice din Bucureşti, cu participarea Universităţii de Vest din Timişoara.
     Distincţia sufletească, personalitatea, generozitatea, priceperea şi vocaţia de lider l-au recomandat pe domnul Profesor Ioan Talpoş pentru poziţiile importante deţinute de-a lungul carierei, aceea de Decan al Facultăţii de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii Banatului din Timişoara, în perioada 1995-2000, Prorector al Universităţii Banatului din Timişoara, în perioada 2000-2004,  Decan al Facultăţii de Economie şi de Administrare a Afacerilor, din cadrul Universităţii de Vest Timişoara, în perioada 2004-2008, Rector al  Universităţii de Vest din Timişoara, în perioada 2008-2012 şi, nu în ultimul rând, vicepreşedinte al Consiliului Naţional al Rectorilor din România, începând din aprilie 2008, până în martie 2012. Actualmente, Domnia Sa este Preşedintele Senatului Universităţii de Vest din Timişoara – începând din 28 februarie 2012.
     Activitatea ştiinţifică armonios împletită cu cariera didactică a domnului Profesor universitar IOAN TALPOŞ îl recomandă ca un specialist de prestigiu în domeniul economiei, dar mai ales în cel al finanţelor publice, „public choice” şi economia financiară a întreprinderii, fiind un excelent formator şi cercetător ştiinţific. Remarcăm cu admirație latura internațională a pregătirii profesionale şi didactice a Domniei Sale, prin perioadele de pregătire şi de specializare urmate la instituţii precum: Universitatea „Sophia Antipolis” din Nice (Franţa), Institutul de Administrare a Întreprinderilor şi Facultatea de Ştiinţe Economice şi Drept; Universitatea din Rennes (Franţa), Institutul de Gestiune şi Laboratorul de Cercetare al acestuia; Universitatea Paris I – Sorbonne (Franţa), Institutul de Administrare a Întreprinderilor; Universitatea Metropolitană din Manchester (Marea Britanie), Facultatea de Management şi Business.
     Activitatea publicistică în domeniul economiei a domnului profesor universitar Ioan Talpoş poartă amprenta unei impresionante documentări bibliografice care s-a concretizat, până în prezent, în 15 cărţi de specialitate, monografii şi caiete de studiu. Dintre acestea, trebuie amintite în mod special 4 cărţi, care dovedesc expertiza recunoscută pe plan național şi în străinătate a domnului Profesor universitar Ioan Talpoş în domeniul finanţelor publice, al fiscalităţii şi gestiunii financiare a societăţilor comerciale şi reprezintă pentru specialiştii în domeniu adevărate repere, care vor ajuta multe generaţii viitoare să-şi contureze cunoştinţele economice:
•    două cărţi de unic autor, publicate la Editura Sedona, din Timişoara, cu titlurile: Finanţele României (cu 3 ediţii succesive, în anii 1995, 1996 şi 1997) şi Creditul public (1998);
•    Ioan Talpoş, Bogdan Dima, Mihai Mutaşcu, A new approach of the budget deficit. An empirical analysis, Verlang Dr. Müller Aktiengesellschaft & Co. Publisher (VDM), Saarbrücken, Germany, 2009;
•    Ioan Talpoş, Carmen Corduneanu, Study of the Fiscal Policy Evolution in EU Member States, Lambert Academic Publishing, 2011.
      Prestigiul profesional al domnului Profesor universitar Ioan Talpoş este evidențiat de o bogată activitate de cercetare ştiinţifică, valorificată prin 91 de articole ştiinţifice publicate în reviste naţionale şi internaţionale (numeroase articole fiind cotate ISI sau indexate în baze de date internaţionale de prestigiu) și numeroase comunicări ştiinţifice la conferinţe şi simpozioane internaţionale, dintre care 22 în străinătate (la Amiens, Atena, Belgrad, Kiev, Lisabona, Liubljana, Maribor, Milano, Miskolc, New Orleans, Paris, Rennes, Subotica, Shizuoka, Novi Sad, Roma, Praga, Sao Paolo, Split, La Valetta, Versailles, Zagreb).
     În esență, întreaga operă științifică a Domniei Sale reprezintă un efort de materializare a contribuțiilor semnificative, indispensabile pentru o construcţie instituţională optimă şi modernă, pentru eficientizarea cheltuielilor publice, gestionarea adecvată a datoriei publice, emanciparea socială şi, de ce nu, pentru reaşezarea structurală a economiilor contemporane.
Apartenența la comunitatea academică și recunoaşterea sa ştiinţifică se manifestă prin invitarea domnului profesor universitar Ioan Talpoş în 47 de comitete ştiinţifice ale unor conferinţe internaţionale, în structuri de cercetare, în diverse societăţi ştiinţifice și asociaţii profesionale, dar şi prin activitatea de recenzare sau activitatea editorială pe care o desfăşoară. Amintim calitatea de membru în consiliile editoriale sau ştiinţifice prin evocarea doar a câtorva reviste consacrate: Megatrend Review – The International Review of Applied Economics (Belgrad);   Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research Journal (Bucureşti), cotată ISI Thompson; Theoretical and Applied Economics Journal (Bucureşti); Audit financiar, editată de Camera Auditorilor Financiari din România; Timisoara Journal of Economics (Timisoara) – Director; Annales Universitatis Apulensis Series Oeconomica (Alba-Iulia); Bulletin of the Transilvania University of Brasov, series V – Economic Sciences (Brasov); Studia Universitatis –Babeş-Bolyai, seria Studia Oeconomica (Cluj-Napoca); Analele Universităţii din Craiova – seria Ştiinţe Economice (Craiova); Analele Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa – Fascicola II (Reşiţa); Studii Economice; Review of Economic and Business Studies (Iaşi); Analele Universităţii din Oradea. Ştiinţe economice (Oradea); Scientific Journal of Oil and Gas (Ploieşti); Working Papers of National Institute of Economic Research (publicaţie on-line) şi Studii Economice (publicaţie on-line).
      Preocuparea sa stăruitoare de a promova proiecte cu o valoare adăugată ridicată la nivel național, dar și internațional, în domeniul cercetării economice şi al educaţiei academice a condus la reușita atragerii de finanţare extrabugetară prin depunerea și câştigarea unui număr important de proiecte aflate în competiție. Astfel, reţinem faptul că Profesorul universitar Ioan Talpoş s-a implicat în 15 proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare (TEMPUS, CEEX, PN II, POSDRU, etc.) în calitate de manager de proiect, coordonator ştiinţific, expert, cercetător ştiinţific etc. Evidenţiem între aceste proiecte, cu titlu de exemplu, Platforma de formare şi cercetare interdisciplinară „Nicholas Georgescu- Roegen”, proiect coordonat de domnul profesor universitar Ioan Talpoş, câştigat prin competiţie naţională, organizată de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, în anul 2006. Un alt proiect de anvergură, care va marca cu certitudine devenirea instituţională a Universităţii de Vest din Timişoara, precum şi viitorul profesional a nenumăraţi studenţi şi cercetători, este proiectul POSCCE prin care s-a înfiinţat la Timişoara Institutul de Cercetări Avansate de Mediu, aflat acum în faza de construcţie şi dotare cu echipamente.
     Prin finanţarea aferentă acestui proiect, Universitatea de Vest din Timişoara – ca instituţie de învăţământ superior – a ajuns să deţină cea mai mare capacitate de calcul electronic din spaţiul Europei Centrale şi de Est, prin achiziţionarea şi punerea în funcţiune a supercomputerului IBM Blue Gene. Doar două astfel de computere se mai găsesc actualmente în funcţiune în acest spaţiu, dar sunt în dotarea a două institute naţionale de cercetare, din Cracovia şi Sofia.
     Aprecierea domnului Profesor universitar doctor Ioan Talpoş se evidențiază şi prin cooptarea Domniei Sale în calitate de membru al unor organisme şi societăţi ştiinţifice din ţară şi străinătate şi al unor asociaţii profesionale reprezentative. Astfel, domnul Profesor universitar Ioan Talpoş este membru fondator şi Preşedinte (din iunie 2012) al Asociaţiei Facultăţilor de Economie din România (A.F.E.R.) şi a ocupat funcţia de Preşedinte al Comitetului Director al acestei asociaţii în perioada iunie 2006 – decembrie 2007 şi de vicepreşedinte al Colegiului academic, din decembrie 2007 până în iunie 2012; membru în Comisia de Finanţe-Contabilitate a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor universitare (C.N.A.T.D.C.U.), în perioada 2004-2008; expert evaluator şi membru în Comisia de Ştiinţe Sociale şi Economice a Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior (C.N.C.S.I.S.), în perioada 2004-2008; Şef de Departament la nivel naţional în cadrul Asociaţiei Generale a Economiştilor din România (A.G.E.R.) şi preşedintele filialei Timiş; membru în   Consiliul Superior pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar (C.S.P.A.A.S); membru al Corpului Experţilor Contabili şi a Contabililor Autorizaţi din România (C.E.C.C.A.R.); membru al Camerei Auditorilor Financiari din România (C.A.F.R.), membru fondator şi membru de onoare al Societăţii Ştiinţifice de Management din România (S.S.M.A.R.); membru al Institutului Internaţional de Finanţe Publice din München (Germania); membru al Public Choice Society, fondată de George Mason University din S.U.A.
     Recunoașterea pentru meritele științifice și profesionale excepționale ale domnului Profesor universitar Ioan Talpoș se relevă prin premiile şi diplomele care i s au acordat de-a lungul timpului de către comunitatea academică. Dintre cele peste 50 de premii şi distincţii amintim: Ordinul Meritul pentru Învăţământ în grad de ofiţer, conferit prin Decretul Preşedintelui României nr. 1181/13.12.2004; Diploma „Profesorul anului”, acordată de către A.F.E.R., în decembrie 2006; Diploma de excelenţă pentru vocaţia exemplară de dascăl, talentul de manager şi performanţă ştiinţifică, acordată de A.G.E.R., la 08.11.2007; Diploma „Profesor universitar emerit”, acordată de către A.F.E.R., în aprilie 2008; Diploma şi medalia de aur „Virgil Madgearu”, acordate de către Senatul Academiei de Studii Economice din Bucureşti, în decembrie 2009, pentru meritele în promovarea valorilor învăţământului şi ştiinţei economice (diplomă echivalentă cu titlul de Doctor Honoris Causa pentru alumni A.S.E. Bucureşti), fiind, în ordinea acordării, al treilea laureat, după Academicianul Mugur Isărescu – Guvernatorul Băncii Naţionale a României şi Prof. univ. dr. Gheorghe Dolgu – fost rector al A.S.E., în perioada 1971-1980; „Diplomă de excelenţă cu medalia de aur”, în semn de apreciere a meritelor deosebite în slujba învăţământului şi cercetării ştiinţifice, creşterii prestigiului profesiei de economist în societate, precum şi pentru dezvoltarea şi consolidarea poziţiei şi rolului Asociaţiei Facultăţilor de Economie din România (A.F.E.R.) în cadrul spaţiului universitar românesc, acordată de A.F.E.R., la Craiova, în 19.02.2010; Titlurile de Doctor Honoris Causa, acordate de Universitatea din Oradea, la 19.12.2011, respectiv Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa, la data de 16 ianuarie 2012. Iar recent, în urmă cu două săptămâni, la sărbătorirea Zilei Economistului, în Aula A.S.E. Bucureşti, în 23 noiembrie 2012, Asociaţia Generală a Economiştilor din România i-a conferit domnului Profesor universitar Ioan Talpoş Diploma de excelenţă pentru reprezentarea profesională a economiştilor în asociaţii şi instituţii de cercetare şi studii economice.
     Domnul Profesor Ioan Talpoş a format oameni și caractere. A cizelat personalități și a canalizat vise. A dăruit în fiecare zi fărâme din sufletul său, fără a căuta răsplata sau recunoștința celor din jur, dar sperând ca darul său să fie mereu întors de cei în a căror educație s-a implicat prin ceea ce puteau aceștia să dăruiască societăţii și generațiilor viitoare.
Găsindu-ne într-o eră a schimbărilor sociale şi a reaşezării instrumentelor de acţiune privind economia vremurilor de criză, considerăm că omul de ştiinţă Ioan Talpoş face parte dintre puţinii economişti români pregătiţi să răspundă exigenţelor generate de aceste schimbări, pentru că Domnia Sa se arată mereu preocupat de tot ceea ce este nou și dispus să investească efort și energie pentru a-și menține cunoștințele la zi, prin numeroasele cursuri și seminarii absolvite.
     Având în vedere cele prezentate mai sus, Senatul Universităţii „Ovidius” din Constanța a hotărât, cu unanimitate de voturi, acordarea celei mai înalte distincţii academice, de DOCTOR HONORIS CAUSA al Universităţii „Ovidius” din Constanța, domnului Prof. univ. dr. IOAN TALPOŞ.
Recunoașterea de astăzi din partea Universităţii „Ovidius” din Constanța prin acordarea acestui titlu reprezintă admirația, considerația, aprecierea eforturilor şi activităţii sale didactice şi ştiinţifice, a rezultatelor obţinute, o binevenită răsplată, dar totodată un moment de mare bucurie pentru comunitatea academică din universitatea noastră.

 

  • PC070180 (Custom)
  • PC070193 (Custom)
  • PC070204 (Custom)
  • PC070205 (Custom)
  • PC070232 (Custom)