COMUNICAT DE PRESĂ - Olimpiada Studenților Economiști – faza locală, Ediția a XII-a, 6 mai 2022

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ

 

Olimpiada Studenților Economiști – faza locală,

Ediția a XII-a, 6 mai 2022

 

Cea de-a XII-a ediţie a Olimpiadei Studenților Economiști,organizată de Facultatea de ȘtiinţeEconomice din cadrul Universităţii “Ovidius” din Constanţa, vineri, 6 mai 2022,a reprezentat un nou prilej pentru studenții facultății noastre să-și demonstreze preocuparea pentru activitatea de cercetare științifică, dezvoltându-și totodată aptitudinile de lucru, comunicarea în echipă și spiritul competițional prin realizarea și susținerea publică de lucrări ce abordează subiecte de actualitate din următoare domenii:

 • Cibernetică, statistică şi informatică economică
 • Finanţe ṣi instituţii financiare
 • Marketing
 • Economie şi dezvoltare durabilă

Evenimentul a fost deschis participării tuturor studenţilor de la toate programele de studii de licență și masterat, învățământ cu frecvență sau învățământ la distanță, după caz, din cadrul Facultății de Științe Economice, cu această ocazie fiind selectate cele mai bune lucrări care urmează să fie susţinute în cadrul fazei naţionale ale Olimpiadei a Economiștilor în Formare (ONEF) organizată de Asociaţia Facultăţilor de Economie din România (AFER).

Cele mai bune lucrări au fost recompensate cu premii în bani de sponsorii concursului - Banca Comercială Română și Banca Transilvania. după cum urmează:

Premiul I – 500 lei

Titlul lucrării:Rate de dobândă în Uniunea Europeană

Autor: Petrică Amelia-Elena - F.B. anul III, I.F.

Cadru didactic coordonator: Conf. dr. Munteаnu Irenа

Premiul II – 400 lei

Titlul lucrării:Inteligența artificială: viitorul sistemului bancar?

Autori: Ionescu Mihaela, Manta Corina Elena - FCB anul I, I.F.

Cadru didactic coordonator: Conf. dr. Munteаnu Irenа

 

 

Premiul III – 300 lei

Titlul lucrării:Impactul pandemiei de coronavirus asupra economiei europene

Autor: Agiurgioaei Ioana-Gabriela - AI anul II, I.F.

Cadru didactic coordonator: Conf. dr. Gheorghiu Gabriela

 

 

 

Responsabil activitate,

Conf.univ.dr. Gabriela GHEORGHU

Prodecan cu strategia de internaţionalizare, parteneriatul cu mediul socio-economic și

relația cu studenții și absolvenții

 

 

 • IMG_20220506_190137
 • IMG_20220506_190149
 • IMG_20220506_190207
 • IMG_20220506_190343
 • IMG_20220506_190355
 • IMG_20220506_190434
 • IMG_20220506_190531