COMUNICAT DE PRESĂ Olimpiada Studenților Economiști – faza locală, Ediția a XI-a, 15 mai 2021

Programul Olimpiadei

COMUNICAT DE PRESĂ

 

Olimpiada Studenților Economiști – faza locală,

Ediția a XI-a, 15 mai 2021

 

Cea de-a XI-a ediţie a Olimpiadei Studenților Economiști, organizată de Facultatea de Știinţe Economice din cadrul Universităţii “Ovidius” din Constanţa, sâmbătă, 15 mai 2021,a reprezentat un nou prilej pentru studenții facultății noastre să-și demonstreze preocuparea pentru activitatea de cercetare științifică, dezvoltându-și totodată aptitudinile de lucru, comunicarea în echipă și spiritul competițional prin realizarea și susținerea publică de lucrări ce abordează subiecte de actualitate din următoare domenii:

  • Cibernetică, statistică şi informatică economică
  • Finanţe ṣi instituţii financiare
  • Marketing
  • Economie şi dezvoltare durabilă

Evenimentul a fost deschis participării tuturor studenţilor de la toate programele de studii de licență și masterat, învățământ cu frecvență sau învățământ la distanță, după caz, din cadrul Facultății de Științe Economice, cu această ocazie fiind selectate cele mai bune lucrări care urmează să fie susţinute în cadrul fazei naţionale ale Olimpiadei a Economiștilor în Formare (ONEF) organizată de Asociaţia Facultăţilor de Economie din România (AFER).

Lucrările premiate au fost următoarele:

Premiul special

Titlul lucrării:Analiză privind profitabilitatea în cadrul Băncii Transilvania

Autori: Miloș (Ilie) Constantina Alina, Dobre Bianca, Furdulea Adrian

Cadrul didactic coordonator: Conf. dr. Munteаnu Irenа

Premiul I

Titlul lucrării:Implicаreа instituțiilor finаnciаre în combаtereа frаudei bаncаre

Autori: Bаrаghin Gаbrielа-Diаnа, Bаrbu Аlexаndrа

Cadrul didactic coordonator: Conf. dr. Munteаnu Irenа

Premiul II

Titlul lucrării:Impactul pandemiei COVID-19 asupra pieței muncii în Uniunea Europeană

Autor: Sandu Monica-Andreea

Cadrul didactic coordonator: Lector dr. Gheorghiu Gabriela

Premiul III

Titlul lucrării:Motivarea resurselor umane. Strategii și practici de motivare

Autor: Untilă Cristina

Cadrul didactic coordonator: Conf. dr. Micu Angela Eliza