COMUNICAT DE PRESĂ - faza locală din cadrul Olimpiadei Naționale a Economiștilor în Formare (ONEF) 2021

 

În perioada 8-24 noiembrie 2021, Facultatea de Știinţe Economice din cadrul Universităţii “Ovidius” din Constanţa a organizat Competiția de Planuri de afaceri pentru studenți – faza locală, având drept scop stimularea studenţilor economiști pentru realizarea de proiecte de afaceri cu finanţări alternative: guvern, bănci, fonduri europene.

Competiția a fost deschisă participării studenților de la toate programele de studii de licență și masterat din cadrul Facultății de Științe Economice, care au trebuit să elaboreze un proiect de afaceri conform structurii şi instrucţiunilor prevăzute de Regulamentul competiției. Proiecte înscrise au fost prezentate public în cadul unei sesiuni desfășurate anul acesta în mediul online, pe platforma Webex Meetings, în fața unei Comisii de Jurizare compusă din cadre didactice titulare la Facultatea de Științe Economice și un consultant din partea mediului de afaceri (BCR Erste Bank).

Cele mai bune planuri de afaceri declarate câștigătoare cu această ocazie și care urmează să fie susţinute în cadrul fazei naţionale a Olimpiadei Economiștilor în Formare (ONEF) organizată de Asociaţia Facultăţilor de Economie din România (AFER) în perioada 10-11 decembrie 2021, au fost:

Premiul I

Titlul planului de afaceri:SENS DE CARTE

Autori: Breda Olivian Claudiu, programul de studii de licență Marketing anul I

Cadrul didactic coordonator: Asist. dr. Schipor Loredana Georgiana

 

 

Premiul II

Titlul planului de afaceri:ROSE SHOP

Autor: Dănilă (Cuturicu) Oana Mihaela, programul de studii de masterat Managementul Organizatiilor Publice si Private anul II

Cadrul didactic coordonator: Prof.dr. Micu Angela Eliza

Premiul III

Titlul planului de afaceri:ACOPERIȘURI & GRĂDINI DE VIS

Autor: Miloş (Ilie) Constantina – Alina, programul de studii de masterat Managementul Organizatiilor Publice si Private anul II

Cadrul didactic coordonator: Prof.dr. Micu Angela Eliza

 

De asemenea, premianții au fost recompensați cu premii în bani oferite de sponsorul competiției BCR Erste Bank, în valoare de 500 lei - Premiul I, 400 lei - Premiul II, respectiv 300 lei - Premiul III.

 

Programul evenimentului - varianta PDF