CONFERINȚĂ 7 DECEMBRIE 2012 - ROMÂNĂ

 

Stimaţi colegi,
Colectivul Facultăţii de Ştiinţe Economice are  plăcerea de a vă invita să participaţi la Conferinţa Internaţională „Efecte ale crizei actuale asupra economiei globale”, care se va desfăşura în sediul din Constanta, Aleea Universităţii nr. 1, în data de 7 decembrie 2012.
În speranţa că ne veţi onora cu participarea dumneavoastră, vă oferim câteva informaţii generale legate de conferintă.
Vă aşteptăm cu drag !
 

PROGRAMUL CONFERINŢEI
Acordarea titlului de Doctor Honoris Causa, domnului prof. univ. dr. Ioan Talpoș, Președintele Senatului Universității de Vest din Timișoara.
Conferința internațională cu tema  “Efecte ale crizei actuale asupra economiei globale”.
 
LUCRĂRILE CONFERINŢEI SE VOR DESFĂŞURA PE URMĂTOARELE SECŢIUNI:
Secţiunea I : Afaceri internaţionale şi integrare europeană
Subsecţiunea: Afaceri internaţionale
Secretar: NANCU Dorinela
Subsecţiunea: Integrare europeană
Secretar: ILIE Margareta
Subsecţiunea: Strategii de dezvoltare regională
Secretar: NIŢU Oana
Secţiunea II : Economia şi administrarea afacerilor
Subsecţiunea: Economie şi informatică economică
Secretar: ANTOHI Ionuţ
Subsecţiunea: Marketing – Management
Secretar: MORARU Andreea
Subsecţiunea: Finanţe – Contabilitate
Secretar: GHITA MITRESCU Silvia
 
INFORMAŢII GENERALE
Lucrările participanţilor la conferinţă vor fi publicate în Analele Universităţii Ovidius Constanţa. Seria: Ştiinţe Economice - Vol. XII, Nr.2/2012 revistă cotată CNCSIS, categoria B+ şi indexată în bazele de date internaţionale REPEC, DOAJ, EBSCO si CABELL Directories.
Prezentarea lucrărilor în cadrul secțiunilor se va face în limba engleză și fiecare secțiune va avea doi referenți științifici.
Fiecare participant se poate înscrie cu cel mult două lucrări în calitate de unic autor sau coautor.
Lucrările vor conţine un număr de maxim 6 pagini și pot avea cel mult trei autori. Redactarea lor se va face exclusiv în limba engleză şi numai cu respectarea instrucţiunilor tehnice de redactare ataşate, disponibile şi la adresa de internet: http://www.ovidius-stec.ro/html/anale/RO/metodarecenzare.html. Lucrările vor fi redactate utilizând template-ul atașat.
Publicarea lucrărilor este condiţionată de: redactarea acestora conform instrucţiunilor amintite,  trimiterea lor pe adresa de e-mail a conferinţei, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., cu respectarea termenelor limită, acceptarea de către Comitetul Ştiinţific şi plata taxei de participare. Lucrarea va fi însotiță de formularul de înscriere atașat invitației.
Cheltuielile cu transportul şi cazarea vor fi suportate de participanţi. Informaţii detaliate pot fi solicitate la adresa de e-mail a conferinţei.
Taxa de participare este de 75 EURO / lucrare  (sau echivalentul în lei la cursul B.N.R. al zilei în care se efectuează plata) şi include: taxa de publicare, mapa de prezentare a conferinţei, masa de prânz şi cina festivă. În cazul în care la lucrările conferinţei participă mai mult de un singur coautor se va achita o taxă suplimentară de  25 EURO (100 lei)/participant.
Achitarea taxei se poate face în unul dintre conturile: RO90MILB0000000003525321 –RON sau
RO45MILB0000000003525355 – EUR,
deschise la Millennium Bank Constanta, cu mențiunea „taxă de participare conferință 2012” și numele primului autor al lucrării pentru care se face plata.
 
TERMENE LIMITĂ
16.10.2012 – 20.11.2012 – Trimiterea lucrărilor complete pe adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , cu menţiunea în câmpul „subject”, „articol numele_prenumele primului autor”.
21.11.2012 – 27.11.2012  -  Recenzia lucrărilor de către Comitetul Ştiinţific
28.11.2012 - Anunţul de acceptare sau refuz al lucrărilor.
28.11.2012 -02.12.2012   -   Plata taxei şi confirmarea participării.
 
 

Analele Facultății de Științe Economice