Verificare antiplagiat lucrări licență si disertație iulie 2022

În atenția studenților anul III licență, respectiv anul II masterat

 

Toate lucrările de licență/disertațiece urmează a fi susținute la Facultatea de Științe Economie în sesiunea din IULIE 2022 trebuie supuse în prealabil procedurii de verificare în platforma Sistemantiplagit.ro, în vederea verificării originalității lor.

 

În acest sens, vă aducem la cunoștință că perioadele de depunere a lucrărilor în vederea verificării lor în platforma antiplagiat sunt următoarele:

 

Etapă activitate

verificare antiplagiat

Lucrări licență

Lucrări disertație

Prima perioadă de verificări

Transmiterea lucrărilor către Comisia antiplagiat

11.06.2022 – 15.06.2022

16.06.2022 – 20.06.2022

Verificarea și comunicarea rezultatelor de către Comisia antiplagiat

14.06.2022 – 20.06.2022

19.06.2022 – 25.06.2022

A doua perioadă de verificări

Transmiterea lucrărilor către Comisia antiplagiat

20.06.2022 – 24.06.2022

25.06.2022 – 29.06.2022

Verificarea și comunicarea rezultatelor de către Comisia antiplagiat

23.06.2022 – 29.06.2022

 28.06.2022 - 04.07.2022

A treia perioadă de verificări

Transmiterea lucrărilor către Comisia antiplagiat

29.06.2022 – 30.06.2022

04.07.2021 – 05.07.2021

Verificarea și comunicarea rezultatelor de către Comisia antiplagiat

02.07.2022 - 05.07.2022

07.07.2022 – 10.07.2022

 

 

Menționăm că înscrierea la examenul de licență se va face în perioada 06-08.07.2022, urmând ca susținerea propriu-zisă a examenului să aibă loc în perioada 11-13.07.2022, în timp ce înscrierea la examenul de disertație se va face în perioada 11-12.07.2022, iar susținerea va fi în perioada 13-14.07.2022.

 

În vederea verificării împotriva plagiatului, vă rugămsă aveți în vederetransmiterea, în timp util, pe adresa de mail a coordonatorului științific, a lucrării dvs. de licență/disertație, DOAR ÎN VARIANTA FINALĂ ACCEPTATĂ DE COORDONATOR și OBLIGATORIU ÎN FORMAT DOC sau DOCX (FĂRĂ cuprins, bibliogafie și anexe, dacă este cazul). Acesta va trimite mai departe lucrarea spre verificare Comisiei desemnate la nivel de facultate.

 

Pentru eficientizarea activității de verificare și arhivare a rapoartelor antiplagiat,vă rugăm să aveți în vedere ca denumirea fișierelor transmise coordonatorilor și conținând lucrările de licență/disertație să se facă după cum urmează: numeindrumator-numeprenumestudent-specializare

(exemplu: Duhnea-popescualina-fb sau Duhnea-popescualina-fbid)

Doar în cazul cadrelor didactice care au același nume de familie, se va menționa si prenumele cadrului didactic (exemplu: nancudorinela-popescualina-fb sau nancudumitru-popescualina-fb)

 

Vă atragem atenția asupra faptului că noua platformă antiplagiat verifică o lucrare simultan în baza de date digitală publică disponibilă pe internet, dar și în baza de date digitală internă constituită din lucrările de licență și dizertațiesusținute la facultatea noastră în sesiunile precedente de finalizare a studiilor.

 

În urma verificării platforma generează, așadar, un singur Raport de similitudine, care determină cu ajutorul a doi coeficienți specifici (CS1 și CS2) proporția similitudinilor din textul verificat față de conținutul diferitelor texte regăsite în baza de date internă și pe internet.

 

Pentru admiterea unei lucrări în vederea susținerii la examenul de finalizare a studiilor universitare de licență și masterat în cadrul UOC se recomandă următoarele praguride alertă:

  • Coeficientul de Similitudine 1 (CS1) să nu depășească 40%;
  • Coeficientul de Similitudine 2 (CS2) să nu depășească 5%;
  • De asemenea, lucrarea nu trebuie să prezinte alerte speciale privind prezența excesivă a unor alterări ale textului (caractere din alte alfabete, extinderi, micro-spații, caractere albe, parafrazări), reprezentând posibile tentative de evitare a detectării similitudinilor pentru falsificarea valorilor coeficienților din Raportul de Similitudine.

 

După analiza Raportului de Similitudine, coordonatorul științific elaborează și transmite electronic studentului, în maxim 24 de ore, avizul privind admiterea/respingerea lucrării în vederea susţinerii la examenul de finalizare a studiilor universitare de licență/masterat în sesiunea programată,însoțit de Raportul de Similitudine.

 

Coordonatorul științific poate recomanda studentului revizuirea lucrării și retransmiterea acesteia pentru verificarea antiplagiat de cel mult 2 ori, cu încadrarea în calendarul stabilit pentru aceste activități.Dacă la finalul celor două revizuiri succesive, lucrarea de licență/ disertație verificată antiplagiat continuă să depășească limitele maxime ale Coeficienților de Similitudine stabilite la nivel de UOC, coordonatorul științific va respinge lucrarea în vederea înscrierii ei la examenul de finalizare a studiilor pentru sesiunea programată.

 

În cazul validării Raportului de Similitudine și obținerii avizului favorabil din partea coordonatorului științific, studentul se va putea înscrie la examenul de finalizare a studiilor, iar coordonatorul va întocmi Referatul de apreciere care va însoți lucrarea de licență/disertație cu ocazia înscrierii la examenul de finalizare a studiilor universitare de licență/masterat.

 

Vă mulțumim pentru colaborare !

Ghid de interpretare a Raportului interactiv de similitudine Sistemeantiplagiat.ro