Verificare antiplagiat lucrări licență si disertație iulie 2021

 În atenția studenților anul III licență, respectiv anul II master !!!

 

Toate lucrările de licență/disertație ce urmează a fi susținute la Facultatea de Științe Economie în sesiunea din IULIE 2021 trebuie supuse în prealabil procedurii de verificare în sistemul de antiplagiat utilizat de instituția noastră, în vederea verificării originalității lor.

În acest sens, vă aducem la cunoștință că perioadele de depunere a lucrărilor în vederea verificării lor în sistemul antiplagiat sunt următoarele:

 

Lucrări licență

Lucrări disertație

Prima perioadă

7.06.2021 – 13.06.2021

7.06.2021 – 13.06.2021

A doua perioadă

22.06.2021 – 27.06.2021

22.06.2021 – 27.06.2021

A treia perioadă

01.07.2021 – 04.07.2021

03.07.2021 – 06.07.2021

 

 

Menționăm că înscrierea la examenul de licență se va face în perioada 07-09.07.2021, urmând ca susținerea propriu-zisă a examenului să aibă loc în perioada 12-14.07.2021, în timp ce înscrierea la examenul de disertație se va face în perioada 12-13.07.2021, iar susținerea va fi în perioada 14-15.07.2021.

 

În aceste condiții, lucrările de licență/disertație trebuie predate, în timp util, în format electronic - doc sau docx (fără cuprins, bibliogafie și anexe, dacă este cazul), coordonatorului științific,  acesta urmând a le înainta Comisiei antiplagiat spre verificare.

 

Toate lucrările de licență și disertație introduse în programul antiplagiat vor fi verificate de două ori pentru a fi confruntate: - pe de o parte, cu baza de date digitală publică disponibilă pe internet cu ajutorul motoarelor de căutare Google și Yahoo, - iar pe de altă parte, cu baza de date digitală constituită din lucrările de licență și disertație susținute la facultatea noastră în sesiunile precedente de finalizare a studiilor.

 

Coordonatorul științific are obligația să aducă la cunoștință studentului îndrumat rezultatul procesului de verificare, prin comunicarea procentului de originalitate/plagiat generat de programul antiplagiat (programul va furniza două rapoarte de originalitate !).

 

În funcție de procentul de originalitate generat de programul de antiplagiat, coordonatorul științific va acorda pentru fiecare lucrare de licență/disertație îndrumată calificativul Admis/Respins pentru susţinerea acesteia la Facultatea de Științe Economice. Este acceptat un prag minim de originalitate de 50% în cazul ambelor rapoarte antiplagiat pentru admiterea unei lucrări în vederea susținerii sale la examenul de finalizare a studiilor universitare de licență și master.

 

În cazul în care coordonatorul științific decide să respingă o lucrare în vederea susținerii sale, va preciza obligatoriu studentului îndrumat sugestiile sale pentru revizuirea lucrării și va avea în vedere acordarea unei anumite perioade de timp în care autorul să-și poată face modificările de rigoare. Ulterior, în urma conformării de către student cu indicațiile coordonatorului științific, la propunerea celui din urmă, lucrarea va fi supusă din nou procedurii de verificare a conținutului în sistemul de antiplagiat, urmând a fi generat două noi rapoarte de originalitate, în baza cărora coordonatorul științific va putea acorda, după caz, calificativul Admis/Respins pentru susţinerea ei.

 

Procedura antiplagiat FSE.pdf