Studenții din anul I se pot înscrie în cadrul proiectului ROSE „Centru de Învățare SAPIENTIA – OVIDIUS”, pentru a beneficia de consiliere și tutorat

Universitatea „Ovidius” din Constanța (UOC) implementează, începând cu acest an universitar, proiectul ROSE cu titlul „Centru de Învățare SAPIENTIA – OVIDIUS”, acord de grant nr. 106/SGU/CI/II din 18.12.2018. Proiectul se adresează studenților din anul I, în special celor care prezintă risc de abandon școlar, și este finanțat de Banca Mondială, cu sediul central în Washington D.C. - SUA, prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă (UMPFE) din cadrul Ministerului Educației Naționale (MEN). Activitățile principale ale proiectului sunt de consiliere și de tutorat.

În ceea ce privește activitățile de consiliere, acestea sunt adresate tuturor studenților din anul I de la toate facultățile din cadrul UOC, în special fiind vizați studenții care se înscriu în categoria cu risc de abandon (grup țintă direct), dar vor putea participa și ceilalți studenți din anul I (grup țintă secundar). Activitățile vor fi susținute de cadre didactice de la Facultatea de Psihologie și Științele Educației.

Activitățile de tutorat, care se vor organiza în cadrul proiectului, sub forma de ateliere de lucru, workshop-uri, prezentări tematice etc., se vor stabili în urma consultării cu reprezentații celor 16 facultăți din cadrul UOC. În prezent, se realizează un calendar integrat de manifestări/activități de tutorat. Totodată, se stabilesc și cadrele didactice și reprezentanții mediului economic care se vor implica în proiect.

Studenții din anul I care doresc să participe la activitățile proiectului trebuie să completeze o Cerere de înscriere și o Declarație de consimțământ (download) și să le transmită completate la adresa de email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Persoanele din facultățile universității care asigură legătura dintre echipa de proiect și studenții din anul I participanți la activitățile proiectului sunt tutorii din anul I, ce au fost desemnați la nivelul fiecărei facultăți/program de studii, după caz.

În perioada următoare se vor face informări cu privire la calendarul de desfășurare a activităților de consiliere și de tutorat din cadrul proiectului la nivel de fiecare facultate, activități la care vor fi invitați să participe în special studenții din anul I, dar si studenții interesați din ceilalți ani de studiu.

 

 

Repere privind importanța implementării proiectului tip ROSE la nivelul UOC:

  • utilizarea dotărilor finanțate prin proiect (se vor amenaja și dota 4 săli din cadrul UOC din Corp A, Corp B, Corp C și Sediul central) atât pentru activitățile din proiect, cât și pentru activitățile curente academice;

  • măsuri compensatorii/suplimentare pentru studenți privind pregătirea și implicarea pentru/în viața academică;

  • măsuri întreprinse privind scăderea abandonului, integrarea studenților (în special a celor vulnerabili) în mediul și activitățile academice, precum și centrarea activităților pe student (cerință fundamentală/criterii ARACIS îndeplinite și cu ajutorul acestui proiect);

  • creșterea atractivității activităților didactice în percepția studenților de anul I prin participarea la activități extra-curriculare atractive și stimulatoare;

  • apropierea studenților din anul I de cei din ani mai mari, inclusiv de cadrele didactice, prin crearea unui climat favorabil relaționării student - student și student - cadru didactic;

Pentru informații suplimentare puteți contacta direct echipa de proiect a universității la adresa de e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..