Opţiuni companii partenere practica de specialitate 2016

     In atenția studenților și masteranzilor din anul II de la toate programele de studii ale Facultății de Științe Economice, UOC

 

     LUNI, 9 mai 2016, are loc instructajul pentru practica de specialitate a studenților/masteranzilor din anul II care se va desfășura în perioada 9 – 27 mai 2016.

     Vă rugăm să aveți în vedere faptul că la instructajul de practică PREZENȚA ESTE OBLIGATORIE, pentru a comunica cadrului didactic supervizor dacă aveți sau nu loc de practică și pentru a obține toate detaliile legate efectuarea acestui stagiu. Orele și sălile unde va avea loc instructajul de practică le regăsiți la adresa de internet http://stec.univ-ovidius.ro/anunturi/anunt-practica-de-specialitate-2016.

     Studenții/masteranzii care au loc de practică(aceia care sunt deja angajați pot face practica la locul de muncă) sunt obligați să comunice cadrului didactic supervizor datele referitoare la agentul economic angajator (denumire, adresă și nr. de telefon de contact).

     Studenții/masteranzii care au participat la practica în întreprinderile simulate în cadrul proiectului SIMPRACT vor susține colocviul de practică în aceleași condiții ca și ceilalți studenți/masteranzi, respectiv vor trebui să prezinte caietul de practică întocmit pentru compania reprezentată de tutorele care i-a îndrumat în timpul stagiului de practică SIMPRACT, iar convenția-cadru și portofoliul de practică vor fi semnate și ștampilate de reprezentantul legal al companiei respective. Toți studenții/masteranzii din anul II care au participat la proiectul SIMPRACT sunt așteptați să se prezinte obligatoriu MARTI, 10 mai 2016, la ora 11:30, la sala E150, pentru detalii legate de caietul de practică.

 

     Pentru studenții/masteranzii care nu au unde să efectueze practica de specialitatevom proceda la repartizarea lor la partenerii noștri, care pot fi consultați în lista afișată mai jos. Având în vedere faptul că aceștia au disponibil un număr limitat de locuri, studenții/masteranzii interesați sunt rugați să-și exprime opțiunea pentru un singur partener din lista respectivă, prin transmiterea, până cel târziu LUNI, 8 mai 2016, ora 22:00, aunui mesaj pe adresa de mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., care să conțină la Subiect numele companiei alese și să aibă atașat CV-ul studentului/masterandului completat după modelul disponibil mai jos (CV-ul va fi denumit sugestiv Nume_Prenume_firma aleasa pentru practica, iar rubricile din CV pentru care studentul/ masterandul nu are informaţii rămân necompletate). În exprimarea opțiunii, candidații sunt rugați să aibă în vedere și faptul că anumite companii au locuri disponibile de practică în mai multe locații/orașe.

     De asemenea, studenții/masteranzii care au completat acest CV până luni, la instructajul de practică, trebuie să îl predea în format printat cadrului didactic supervizor cu această ocazie.

     Repartizarea efectivă la locul de practică se va face exclusiv, în funcție de opțiunile exprimate și de locurile disponibile, în cursul unei întâlniri la care prezența este obligatorie pentru toți studenții/masteranzii care nu au loc de practică, și care se va desfășura, MARȚI, 10 mai 2016, la ora 12:00, sala E150, Campus.

     Vă mulțumim !

 

Lista parteneri practica 2016

Model CV student

Model CV masterand