Instructiuni completare Fisa de identificare digitala lucrare licenta/disertatie

FI_LICENTA_2020_Nume.Initiala tatalui.Prenume.txt

FI_MASTERAT_2020_Nume.Initiala tatalui.Prenume.txt

 

INSTRUCȚIUNI COMPLETARE FIȘĂ DE IDENTIFICARE DIGITALĂ A LUCRĂRII DE LICENȚĂ/DISERTAȚIE

 

1. Fișa de identificare digitală se va completa în modelele (template-urile) furnizate, fără a modifica formatul txt.

 

2. Fișa de identificare digitală se va salva la final NUMAI cu denumirea:

- FI_LICENTA_anul sustinerii_Nume.Initiala Tatalui.Prenume.txt

(spre exemplu FI_LICENTA_2020_Popescu.V.Ion_2019.txt), respectiv

- FI_MASTERAT_anul sustineri_Nume.Initiala Tatalui.Prenume.txt

(spre exemplu FI_MASTERAT_2020_Popescu.V.Ion.txt).

 

3. În conținutul Fișei de identificare digitală se vor completa obligatoriu, pe rând, toate câmpurile, fără a se modifica denumirea sau ordinea lor, iar completările se vor face doar intre ghilimelele duble ("") de la sfârșitul fiecărui câmp, fără a fi introduse ghilimele suplimentare (spre exemplu facultate*:"14").La completarea câmpurilor NU se vor folosi diacritice !!!

 

4. Vă rugăm să citiți cu atenție explicațiile de mai jos privind completarea câmpurilor Fișei de identificare digitală:

 

autor*:"Numele Inițiala tatălui urmată de punct și Prenumele autorului lucrării de licență/masterat" (Pentru doamnele căsătorite se va trece numele de dinaintea căsătoriei urmat, între paranteze rotunde, de numele dobândit după căsătorie – vezi exemplul de la pct. 6 mai jos)

titlu*:"Titlul lucrării de licență/masterat"

facultate*:"14" (NU se va modifica conținutul acestui câmp !)

domeniu*:"Denumirea domeniului de studiu" (Se va completa cu denumirea domeniilor corespunzătoare fiecărui program de studiu în parte conform pct. 5 de mai jos)

specializare*:"Denumirea programului de studiu absolvit" (Se va completa cu denumirea programelor de studiu din cadrul fiecărui domeniu în parte conform pct. 5 de mai jos)

limba*:"1" (NU se va modifica conținutul acestui câmp !)

conducator1*:"Numele și Prenumele conducătorului științific al lucrării de licență/masterat" ( NU se va completa și gradul didactic al conducătorului !)

conducator2:"Numele și Prenumele celui de-al doilea conducător științific al lucrării de licență/masterat, dacă există" (Acest câmp se va completa doar pentru lucrările îndrumate sub tutelă de coordonatorul științific menționat la câmpul anterior. Dacă nu este cazul, acest câmp nu se va șterge, ci se va lăsa necompletat)

rezumat*:"Un rezumat al lucrarii de licenta/dizertatie in limba romana ce nu va depasi 2.500 de caractere" (NU se vor folosi în text diacritice !)

termeni_cheie*:"5 (cinci) termeni cheie ai lucrării de licență/dizertație, în ordinea importanței, delimitați prin virgulă" (Se vor menționa cinci CUVINTE sau SINTAGME/EXPRESII compuse din cel mult două cuvinte)

an*:"2020" (NU se va modifica conținutul acestui câmp !)

 

5.Denumirea domeniilor de studii, respectiv a specializării/programelor de studii de licență și masterat ale FSE este următoarea:

- Domeniul de studiu Administrarea afacerilor (Programele de studiu de licență - Economia comertului, turismului si serviciilor, Economia firmei; Programele de studiu de masterat - Administrarea afacerilor in turism, comert si servicii, Administrarea calitatii in afaceri, Administrarea si auditul proiectelor de afaceri);

- Domeniul de studiu Economie si afaceri internationale (Programul de studiu de licență - Afaceri internationale; Programul de studiu de masterat - Administrarea afacerilor internationale);

- Domeniul de studiu Finante (Programul de studiu de licență: Finante si banci; Programele de studiu de masterat - Finante corporative si banci);

- Domeniul de studiu Contabilitate (Programul de studiu de licență - Contabilitate si informatica de gestiune; Programele de studiu de masterat - Contabilitatea si auditul afacerilor, Tehnici contabile si financiare pentru gestiunea afacerilor);

- Domeniul de studiu Management (Programul de studiu de licență – Management; Programele de studiu de masterat – Managementul Organizațiilor Publice și Private);

- Domeniul de studiu Marketing (Programul de studiu de licență - Marketing).

 

6. Urmăriți mai jos un exemplu completat:

autor*:"Popescu (Călin) N. Ioana"

titlu*:"Rolul banilor în economie "

facultate*:"14"

domeniu*:"Administrarea afacerilor"

specializare*:"Economia firmei"

limba*:"1"

conducator1*:"Ionescu Ion"

conducator2:""

rezumat*:"Se va introduce, fara diacritice un rezumat a lucrarii, ce nu va depasi 2.500 de caractere"

termeni_cheie*:"termen1, termen2, termen3, termen4, termen5"

an*:"2020"

 

7. Fișa de identificare digitală a lucrării de licență/disertație se va completa de către student, iar conducătorul științific va verifica și se va asigura de relevanța conținutului rubricilor completate referitor la rezumatul și termenii-cheie importanți pentru lucrările coordonate.