INSCRIERILE LA EXAMENELE DE FINALIZARE, STUDII LICENȚĂ – zi/id

  • Vineri, 30 iunie program 9.00 – 16.00 (licenta zi+ID)
  • Luni, 03 iulie program 09.00 - 18.00 (licenta zi+ID)

 

Actele necesare  pentru înscrierea la examenul de finalizare studii sunt:

1.   lucrarea de licenţă format electronic (CD/DVD) si format printat si copertat, cu viza profesorului îndrumător;

2.   cerere de înscrierecu avizul profesorului îndrumător (anexa 3)

3.   declaraţia de autenticitate(anexa 4);

4.   referat de aprecieresemnat de profesorul îndrumator (anexa 5);

5.   fișa de lichidare(secretariatul vizeaza fisa la inscriere);

6.   copia chitanţei de taxă licenta 500 lei, pentru toti absolvenţii (indiferent ca au terminat la studii cu taxă sau fără taxă). Program la casierie este luni, miercuri, joi vineri între orele 09.00-15.00 și marți 09.00-18.00.

Studentii orfani de ambii parinti si cei care provin din centrele de plasamaent sunt scutiti de la plata taxei pentru sustinerea examenului de finalizare de studii si aduc la inscriere copia documentelor doveditoare!