ACTE NECESARE INSCRIERII LA EXAMENELE DE FINALIZARE A STUDIILOR DE LICENŢĂ –IF/ID

INSCRIERILE LA EXAMENELE DE FINALIZARE, STUDII LICENŢĂ –IF/ID

  • joi, 05 iulie program 12.00 – 17.00 (licenta IF/ID)

  • vineri, 06 iulie program 09.00 - 16.00 (licenta IF/ID)

Actele necesare pentru înscrierea la examenul de finalizare studii sunt:

  1. lucrarea de licenţă format electronic (CD/DVD) şi format printat şi copertat, cu viza profesorului îndrumător;

  2. cerere de înscriere cu avizul profesorului îndrumător (anexa 3)

  3. declaraţie RGPD

  4. declaraţia de autenticitate (anexa 4);

  5. referat de apreciere semnat de profesorul îndrumator (anexa 5);

  6. fişa de lichidare (secretariatul vizeaza fişa la înscriere);

  7. copia chitanţei de taxă licenta 500 lei, pentru toţi absolvenţii (indiferent ca au terminat la studii cu taxă sau fără taxă). Program la casierie între orele 09.00-15.00.

FORMULARELE SE RIDICA DE LA XEROX

Studenţii orfani de ambii părinţi şi cei care provin din centrele de plasamaent sunt scutiţi de la plata taxei pentru susţinerea examenului de finalizare de studii şi aduc la înscriere copia documentelor doveditoare, însoţite de original!

@page { margin: 0.79in } p { margin-bottom: 0.1in; direction: ltr; color: #000000; line-height: 115%; orphans: 2; widows: 2 } p.western { font-family: "Calibri", sans-serif; font-size: 11pt; so-language: en-US } p.cjk { font-family: "Calibri", sans-serif; font-size: 11pt } p.ctl { font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 11pt; so-language: ar-SA } a:link { color: #0000ff }


 

@page { margin: 0.79in } p { margin-bottom: 0.1in; direction: ltr; color: #000000; line-height: 115%; orphans: 2; widows: 2 } p.western { font-family: "Calibri", sans-serif; font-size: 11pt; so-language: en-US } p.cjk { font-family: "Calibri", sans-serif; font-size: 11pt } p.ctl { font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 11pt; so-language: ar-SA } a:link { color: #0000ff }