In atentia studentilor din anul II de la toate programele de studiu de licență (IF si ID) ale Facultății de Științe Economice

 

 

VINERI, 13 mai 2022, va avea loc instructajul pentru stagiul obligatoriu de practică de specialitateal studenților din anul II, care se va desfășura în perioada 16.05.2022 – 03.06.2022. Instructajul de practică va avea loc ONLINE pe platforma Webex Meetings/Zoom, de la ora 16:00 pentru studenții de la forma de învățământ I.F., respectiv de la ora 17:00 pentru studenții de la forma de învățămînt I.D. Cadrele didactice supervizoare vor transmite șefului de an link-ul de conectare pentru instructajul de practică online cu cel puțin 24 de ore înainte de momentul desfășurării acestuia.

 

Studenții vor avea în vedere faptul că la instructajul de practică desfășurat în mediul online PREZENȚA ESTE OBLIGATORIE, pentru a comunica cadrului didactic supervizor dacă au sau nu loc de practică și pentru a obține toate detaliile legate efectuarea acestui stagiu.

 

Pentru detalii suplimentare legate de acest stagiu de practică vă rugăm să consultați Cadrul general privind organizarea privind organizarea practicii de specialitate !

 

Practica se va desfăşura FIZICîn cadrul unor unităţi economice, care să corespundă specializării studenţilor şi să le permită o documentare corespunzătoare în domeniile precizate în programa analitică de practică. Studenții care sunt deja încadraţi (salariaţi) într-o unitate economică lucrativă pot efectua stagiul de practică la firma angajatoare și vor trebui să comunice cadrului didactic supervizor, la instructajul de practică, datele referitoare la agentul economic angajator (denumire, adresă și nr. de telefon de contact). La fel vor proceda și studenții care și-au găsit singuri unde să efectueze stagiul de practică.

 

Pentru studenții care au comunicat șefului de an că NU au loc de practică, repartizarea lor s-a făcut deja la partenerii facultății. Orice alte solicitări se vor adresa expres în acest sens la adresa de mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., până cel târziu duminică, 15.05.2022, ora 18:00.

 

Susţinerea colocviului de practică pentru studenții de la toate programele de studii va avea loc FIZIC în data de 03.06.2022, conform orarului şi la sălile ce vor fi afişate la avizierul şi pe site-ul facultăţii.

 

 Repartizare cadre didactice practica licenta IF 2022

 Repartizare cadre didactice practica licenta ID 2022