FISA-Informatii post_ Asistent pe perioada determinata_ poz 35_ Dep Finante si contabilitate

 

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII

UNIVERSITATEA „OVIDIUS” DIN CONSTANŢA

Bd. Mamaia nr. 124, 900527 Constanța, România

Tel./Fax: +4 0241 606.407,  +4 0241 606.467

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Web page: www.univ-ovidius.ro

 

 

 

Informatii post- Asistent universitar perioada determinata

Universitatea

UNIVERSITATEA “OVIDIUS” DIN CONSTANTA

Facultatea

ȘTIINȚE ECONOMICE

Departament

FINANȚE ȘI CONTABILITATE

Poziția în ștatul de funcții

35

Funcție

Asistent universitar

Disciplinele din planul de învățămât

Finanțe

Finanțe publice locale (opțional)

Fiscalitate (opțional)

Finanțele întreprinderii

Management financiar (opțional)

Economie monetară și financiară (opțional)

Fiscalitate

Finanțe publice

Domeniul științific

Finanțe

Descriere post

Postul include următoarele activităţi: norma didactică, activitatea complementară normei didactice: evaluări sub forma examenelor și colocviilor, verificări și lucrări de etapă și de an, examene, examen de admitere, cercetare științifică, îndrumare practică de specialitate.

Postul are un număr de 12,5 ore repartizate astfel:

·         Disciplina: Finanțe, Programul de Studii de licență Management, Anul I, 2  ore de seminar în Semestrul I  cu 3 grupe (3 ore convenționale);

·         Disciplina: Finanțe, Programul de Studii de licență Contabilitate și Informatică de Gestiune, Anul I, Semestrul II, 1  oră de seminar cu 3 grupe (1,5 ore convenționale);

·         Disciplina: Finanțe, Programul de Studii de licență Economia firmei, Anul I, Semestrul II, 1  oră de seminar cu 1 grupă (0,5 ore convenționale);

·         Disciplina: Finanțe publice locale (opțional), Programul de Studii de licență Finante și bănci, Anul II, 2  ore de seminar în Semestrul II  cu 1 grupă (0,79 ore convenționale);

·         Disciplina: Fiscalitate (opțional), Programul de Studii de licență Contabilitate și Informatică de Gestiune, Anul II, 2  ore de seminar în Semestrul II  cu 1 grupă (0,79 ore convenționale);

·         Disciplina: Finanțele întreprinderii, Programul de Studii de licență Management, Anul III, 1  oră de seminar în Semestrul II  cu 3 grupe (1,28 ore convenționale);

·         Disciplina: Finanțe, Programul de Studii de licență Afaceri Internaționale, Anul II, 1  oră de seminar în Semestrul I  cu 2 grupe (1 oră convențională);

·         Disciplina: Finanțe, Programul de Studii de licență Marketing, Anul II, 1  oră de seminar în Semestrul I  cu 1 grupă (0,5 ore convenționale);

·         Disciplina: Management financiar (opțional), Programul de Studii de licență Management, Anul III, 2  ore de seminar în Semestrul II  cu o grupă (0,86 ore convenționale);

·         Disciplina: Economie monetară și financiară (opțional), Programul de Studii de licență Economia firmei, Anul II, 1  oră de seminar în Semestrul I  cu o grupă (0,5 ore convenționale);

·         Disciplina: Fiscalitate, Programul de Studii de licență Finanțe și bănci, Anul II, 1 oră  de seminar în Semestrul II  cu 2 grupe (0,78 ore convenționale);

·         Disciplina: Finanțe publice, Programul de Studii de licență Finante și bănci, Anul II, 1  oră de seminar în Semestrul I  cu 2 grupe (1 oră convențională).

Atribuțiile/activitățile aferente

 • activitați de seminar, lucrări practice și de laborator
 • îndrumare proiecte de an
 • activitati practice si de cercetare stiintifica
 • consultații
 • participare în comisii de admitere
 • participare în comisii de licență/disertație
 • alte activitati didactice

Data publicării anunțului pe site-ul UOC

12.08.2020

Perioadă înscriere

Început

Sfârșit

17.08.2020

28.08.2020

Data susținerii probelor

Proba scrisă: 09.09.2020

Proba practică: 09.09.2020

Ora susținerii probelor

Proba scrisă: 10.00

Proba practică: 12.00

Locul susținerii probelor                   

Proba scrisă: Campusul universitar, sala E 204

Proba practică: Campusul universitar, sala E 204

Perioadă susținere a probelor

Început

Sfârșit

09.09.2020

09.09.2020

Perioadă comunicare a rezultatelor

Început

Sfârșit

09.09.2020

09.09.2020

Perioadă de contestații

Început

Sfârșit

10.09.2020

 11.09.2020

Tematica probelor de concurs

Bibliografie

Finanțe

1. Gherghina, R., Cretan, G., Finante, Editura Universitara, Bucuresti, 2012

2. Moșteanu N. R., Finanţe publice, Editura Universitară, București, 2011

3. Stancu I., Finanţe, Ed. Economică, Bucureşti, 2007

4. Sâmbotin Ş, Finanţe, Editura Alma Mater, Bacău, 2012;

5. Zai P., Lazar D., Moldovan B., Economie si finante publice, Editura Tritonic, 2013

6. Zugravu B.G., Politici financiare publice, Editura Tritonic, 2013

 

Finanțe publice locale

1. Cigu E., Finanţe publice locale – rolul lor în întărirea autonomiei unităţilor administrativ-teritoriale, Editura Tehnopress, Iaşi, 2011

2. Oprea F., Cigu E., Finanţe publice locale, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2013

3. Voinea G.M., Finanţele publice locale şi administrarea lor eficientă, Editura Economică, 2011

4. Voinea G.M., Rusu E., Finanţele publice locale în ţările UE – abordări comparative, Editura Tribuna Economică, Bucureşti, 2008

5. Voinea G. M., Finanţe locale, Editura Junimea, Iaşi, 2008

 

Finanțele întreprinderii

1. Bucataru D., Finanţele întreprinderii, Editura TipoMoldova, Iasi, 2016;

2. Bucătaru D,. Anton S., Finanţele întreprinderii: aplicaţii practice şi teste grilă, Editura TipoMoldova, Iaşi, 2016.

3. Bucataru D.,  Gestiunea eficienta a capitalurilor intreprinderii, Editura TipoMoldova, Iaşi, 2011.

4. Lăcătuș V.D., Finanțele întreprinderii – Note de curs, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2013.

5. Nistor I.,  Lǎcǎtuş V.D., Văidean V.L., Cuceu I.C.,  Finanţele întreprinderii – Studii de caz, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, 2013.

6. Onofrei M., Finanţele întreprinderii, Editura economică, Bucureşti, 2004

 

 Finanțe publice

1. Avram E., L., Finanțe publice, Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2011

2. Berea A.,O., Finanțe publice, Editura Bren, București, 2011

3. Filip Gh., Finanţe publice , Ed. Junimea, Iaşi, 2010

4. Morar I. D., Finanţe publice, Ed.Universităţii Oradea, 2007

5. Moșteanu N. R., Finanţe publice, Editura Universitară, București, 2011

6. Pîrvu D., Apostol L., Bărbulescu M., Stanciu Tolea C., Finanțe publice, Editura Universității din Pitești, 2016,

7. Văcărel I., Finanţe publice, EDP, Editia VI, Bucureşti, 2017

8. Zai, P., Lazar, D., Moldovan, B., Economie si finante publice, Editura Tritonic, 2013

9. Zugravu, B.G., Politici financiare publice, Editura Tritonic, 2013

 

 Fiscalitate

1. Bența A., Bența M., Pătroi D., Tratat de fiscalitate practică. Optimizare fiscală, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2015

2. Biris G., Despre fiscalitate si competitivitate, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2012

3. Brezeanu P., Fiscalitate: concepte, teorii, politici şi abordări practice, Editura Wolters Kluwer, Bucureşti, 2010

4. Cârlescu N., Evaziunea fiscală. Comentarii şi exemple practice, Editura CH Beck, Bucureşti, 2015

5. Hoanţă N., Evaziunea fiscală, Editura CH Beck, Bucureşti, 2010

6. Lacrita N. si colaboratorii, Totul despre armonizarea contabilă şi fiscală, Editura CH Beck, Bucureşti, 2015

7. Nica A. şi colaboratorii, Fiscalitate. De la lege la practică, Editura CH Beck, Bucureşti, 2013

8. Popescu L., Fiscalitate-aplicatii practice, Editura Sitech, Craiova, 2008

9. Tulai C., Finanţe publice-fiscalitate, Ed. Casa Cărţii de Ştiinţe, Cluj Napoca 2007

 

Economie monetară

1.       Cocriş V. şi colectiv Monedă și credit Ed. Economică, Chișinău, 2005; ed. a II-a, 2006

2.       Capraru B. – Cum acționează băncile centrale pe timp de criză, Revista Piata financiara, /24.03.2020

3.       Cocris V., Chirleşan D. - Economie bancară. Repere teoretice și studiu monografic, Ed. Universității "Al. I. Cuza" Iași, 2007

4.       Dardac N. Barbu T. - Monedă, bănci şi politici monetare, Editura ASE, 2010;

5.       Dănilă N. -  Euro, bipolarizarea monetară,  editura Economică, Bucureşti 1999,

6.        Dobre E. - Elemente de monedă şi creditare bancară,  Editura Exponto, 2002

7.  Henie van Greuning,  Brajovic Bratanovic S.- Anayzing and Managing Banking Risk, Editura Irecson, 2004;

8.       Mischkin FThe Economics of Money,Banking, and Financial Markets (Eleventh Edition) by Frederic S.Mishkin 11th edition, Pearson Ed, 2016

9.       Munteanu I. - Monedă si operatiunile instituţiilor de credit, Editura ExPonto, 2008

10.    Munteanu I. - Operatiunile instituţiilor de credit, Editura ExPonto, 2018

11.  Monetary policy flexibility, risk management, and financial disruptions, Journal of Asian Economics, Volume 21, Issue 3, June 2010, Pages 242-246, 2018;

12.    Negrea A. Munteanu I. - Monedă si credit, Editura Muntenia, 2004

13.    Opriţescu M., Popescu J., Spulbăr C. Nanu R., Monedă, credit, bănci, Editura Sitech, Craiova, 2008, 378 pg., ISBN 978-973-746-804-8.

Management financiar

 1. Barrow C. -Practical Financial Management, Ed. Kogan Page Ltd. 2011
 2. Bran P.,  Finanţele întreprinderii, Editura economică, Bucureşti, 2000;
 3. Brezeanu P.,  Gestiunea financiară a întreprindeii, ,Editura Cavallioti, Bucureşti 2002
 4. Cornescu V. & Druica E.,  Intreprindere, Management, Profit, Editura All Back, Bucuresti, 2005
 5. Dobre E., Munteanu I. -  Finanţele întreprinderii,Editura Muntenia, 2004
 6. Druica E., Risc si afaceri, Editura ChBack, Bucuresti, 2006
 7. Munteanu I,Bacula M.- The Time Value of Money in Financial Management, Ovidius University Annals Econom Sciences Series, Volumul Volume XVII, Issue 2 /2017, pp. 593-597, ISSN 2393 – 3127, ISSN-L 2393-3119, 2017
 8. Munteanu I. – Management financiar, Note de curs, Constanta 2019
 9. Negrea A. Munteanu I. - Monedă si credit, Editura Muntenia, 2004
 10. Vintilă G. - Gestiunea financiară a întreprinderii,  Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2002

 

Descrierea procedurii de concurs

Concursul pentru ocuparea postului de asistent pe perioadă determinată constă în două probe: a) o probă scrisă, de evaluare a cunoștințelor de specialitate b) o probă orală/probă practică.

Proba scrisă durează 2 ore și constă în răspunsul la întrebări, din tematica disciplinelor din postul la care concurează candidatul. Întrebările sunt formulate de către comisie, prin tragere la sorți de către primul candidat, în ordine alfabetică, din temele propuse în ziua examenului scris. Fiecare subiect se notează de la 1 la 10, după un barem facut de comisie pe perioada desfășurării probei scrise. Nota finală este media aritmetică a notelor obținute.

Proba practică durează maximum o oră și constă în tratarea unui subiect din tematica de concurs. Comisia de concurs formulează un subiect din tema trasă la sorți de fiecare candidat. Fiecare subiect se notează de la 1 la 10, după un barem facut de comisie pe perioada desfășurării probei. Nota finală este media aritmetică a notelor obținute.

În cazul mediilor egale, departajarea se face după media anilor de studii.

 

Lista documente

Dosarul de concurs va conţine:

a) Opis

b) Cerere de înscriere la concurs cu avizul rectorului înregistrată la registratura UOC (Anexa 1 din Metodologie);

c) Certificat de naştere – copie legalizată;

d)Certificat de căsătorie, dacă numele este schimbat – copie legalizată;

e) Diploma de bacalaureat – copie legalizată;

f) Diploma de licenţă şi foaia matricolă sau echivalent– copii legalizate;Diploma de master si foaia matricola sau echivalent, conform art.5 pct.2-copii legalizate;

g)Copie după confirmarea în specialitate ca medic/farmacist rezident/specialist/primar, după caz - copie legalizată;

h) Diploma de doctor –copie legalizată sau adeverinţa de student doctorand în care să fie precizate anul înmatriculării, conducătorul de doctorat, în original; data eliberării adeverinţei va fi cu maximum 30 zile înaintea înscrierii;

i) Copie după cartea de identitate;

j) Curriculum vitae in format EUROPASS electronic si pe hartie, care va cuprinde date personale, studiile urmate, activitatea profesională/spitalicească şi activitatea ştiinţifică (lista lucrărilor);

k) Declaraţie olografă, pe propria răspundere, că datele prezentate în dosar sunt reale, sub sancţiunea excluderii din concurs dacă se dovedesc neadevărate (Anexa 2 din Metodologie);

l) Chitanta de achitare a taxei de participare la concurs;

m)Certificat de competenta lingvistica daca postul are in norma didactica activitati in alta limba decat limba romana;

n) Toate documentele candidatului(cu exceptia celor legalizate) vor fi semnate de acesta pe fiecare pagina. Redactarea documentelor(cu exceptia Anexelor, care au format standard) se va face in format A4, font Times New Roman 12, margini 2,5 cm, spatiate la 1,5, Justify, numerotate in coltul din dreapta jos al paginii;

o)Certificatul de cazier judiciar al candidatului. Nu poate candida persoana cu antecedente penale care o fac incompatibila cu functia didactica pentru care candideaza.

Adresa unde se depune dosarul de concurs

Constanțab-dul Mamaia nr.124,  Direcția Resurse Umane -Biroul Personal, în caminul nr.1