Finalizare proiect Erasmus Plus Turcia

Desciription of the Project

 

COMUNICAT DE PRESĂ

 

Finalizarea proiectului

AUGMENTED BASIC SKILLS FOR SOCIAL COHESION AND WELFARE -

APTITUDINI DE BAZĂ SPORITE PENTRU COEZIUNE SOCIALĂ ȘI BUNĂSTARE”

Programul Erasmus Plus, Parteneriate Strategice pentru Educația Adulților,

Proiect nr:  2017-1-TR01-KA204-046211

 

 

Universitatea „Ovidius” din Constanţa a finalizat cu succes, în calitate de partener, proiectul “Augmented Basic Skills for Social Cohesion and Welfare”, Programul Erasmus Plus, Parteneriate Strategice pentru Educația Adulților, Proiect nr:  2017-1-TR01-KA204-046211.

 

Proiectul a avut drept scop general crearea unor resurse educaționale libere, respectiv a unor module e-learning interactive bazate pe tehnici învățare informale și non-formale moderne, care să permită adulților să-și îmbunătățească aptitudinile sociale și de adaptare, să-și modifice atitudinea și comportamentul în scopul ​​dezvoltării personale, dar și a obținerii unei dezvoltări sociale și culturale echilibrate. În acest sens, membrii echipei de implementare din România au contribuit în cadrul proiectului la realizarea unor module e-learning de învățare interactive care au subliniat importanța sportului în viața cotidiană, a igienei personale, precum și importanța unei diete echilibrare și sănătoase, au prezentat regulile de bază privind acordarea primului ajutor, au reliefat efectele stresului pentru sănătatea și viața adulților, dar și beneficiile și oportunitățile pe care le implică activitățile desfășurate în aer liber, precum plimbările în parc.

 

Grupul țintăa fost format din 114 persoane adulte provenind din toate categoriile sociale, în special cele care fac parte din grupurile dezavantajate (precum persoane cu dizabilități, venituri necorespunzătoare, educație deficitară, care se confruntă cu bariere geografice sau de natură culturală, imigranți, refugiați etc.).

 

Pentru realizarea scopului proiectului au fost organizate la nivel local, în perioada sa de implementare – între 01.12.2017 și 30.11.2019, o serie de activități destinate grupului țintă:

 • 4 cursuri de competențe digitale de bază a câte 10 ore fiecare curs și câte 10 adulți/curs;
 • 2 cursuri de realizare de povești digitale a câte 8 ore fiecare curs și câte 10 adulți/curs;
 • 1 seminar de comunicare și empatie de 2 ore destinat unui număr de 25 de adulți;
 • 1 seminar de sport și dietă de 2 ore destinat unui număr de 25 de adulți;
 • un concurs de blogg-uri, în urma căruia au fost desemnate drept câștigătoare următoardele blog-uri:
  • Premiul I (400 lei)       - https://blog.aleksflorin.ro
  • Premiul II (300 lei)      - https://lumeninmundo.wordpress.com/
  •             Premiul III (200 lei)     - https://olivian.ro/

 

De asemenea, în perioada desfășurării proiectului, membrii echipei de implementare constituite la nivel local au participat la un curs de pregătire de Comunicare, interculturalism și incluziune socială organizat în Haarlem (Olanda), iar doi reprezentanți din grupul țintă la un curs de formare privind Realizarea de povești digitale și utilizarea instrumentelor Web 2.0. organizat în Marbella (Spania).

 

În completarea acestor activități, Universitatea „Ovidius” din Constanța a găzduit în noiembrie 2018 a treia întâlnire transnațională pe proiect care a reunit reprezentanți din partea partenerilor provenind din 5 țări diferite, și anume: Ministerul Educației Naționale, Sincan Adult Education Center și EducaLife din Ankara, Turcia (coordonatorul de proiect); Solution Training Institute din Haarlem, Olanda; EuroKey  Community din Marbella, Spania; Stowarzyszenie Zalasowian din Zalasowa, Polonia și Universitatea „Ovidius” din Constanța, România.

 

Pagina de internet a proiectului se regăsește aici

http://thebasicskills.net

http://temelbeceriler.net

 

 

Persoană de contact:

Prof. univ. dr. Elena Cerasela SPĂTARIU

RESPONSABIL PROIECT din partea partenerului

UNIVERSITATEA „OVIDIUS” DIN CONSTANȚA, FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE

Aleea Universității nr. 1, Campus, Corp A, Constanţa, jud Constanţa