Doctor Honoris Causa lui Lucian Croitoru, Consilier principal pe probleme de politica monetara al guvernatorului BNR

     Joi, 29 mai 2014, Universitatea Ovidius din Constanta a decernat titlul de Doctor Honoris Causa lui Lucian Croitoru, Consilier principal pe probleme de politica monetara al guvernatorului BNR.

 

 • P5295240
 • P5295250
 • P5295255
 • P5295259
 • P5295261
 • P5295262
 • P5295266
 • P5295267
 • P5295269
 • P5295273
 • P5295275
 • P5295277
 • P5295280

 

     La eveniment au participat Mugur Tolici - directorul de Resurse umane al BNR, Victor Andrei - directorul Directiei Operatiuni de Piata din BNR, Bogdan Olteanu - viceguvernator, Lucia Stoenescu - consilier BNR, Ioana Muntean - consilier BNR, precum si Claudiu Cercel - vicepresedinte al BRD. 

    Guvernatorul Mugur Isarescu, si el detinator al titlului de Doctor Honoris Causa al Universitatii Ovidius din Constanta, a trimis un mesaj scris.

 

Doamnelor şi domnilor,

Onorată asistenţă,

Stimate domnule Profesor Doctor Lucian Croitoru,

 

     Festivitatea de astăzi, pe care Universitatea Ovidius o găzduieşte cu mândrie, este un prilej deosebit pentru a aduce în atenţia dvs cele mai reprezentative  momente din cariera de economist a domnului prof dr Lucian Croitoru. Domnia sa este doctor în economie al Academiei de Studii Economice (ASE) din Bucureşti. A manifestat pe parcursul întregii cariere o dorinţă continuă de a creşte calitatea educaţiei sale prin cursuri teoretice şi practice la unele dintre cele mai prestigioase universtităţi şi organizaţii în domeniul economic din lume (ex. cursuri la Economics Institute at Bolder and University of Colorado, la Center for Central Banking Studies – London, la FMI – Joint Vienna Institute – Vienna, vizite de studii la London School of Economics and Political Science, respectiv la Oxford University). Toate aceste cursuri şi vizite de studii s-au dovedit a fi relevante pentru consolidarea experienţei în domeniul politicilor economice şi monetare (pentru a da câteva exemple, amintim cursurile de “World Banking and Finance”, “Market Failure and Government Intervention”, “Financial Markets and New Financial Instruments” urmate de domnul Croitoru în străinătate).

     În cadrul Facultăţii de Relaţii Economice Internaţionale din ASE domnul Lucian Croitoru a deţinut poziţia de Profesor de Macroeconomie Internaţională  în perioada 1998 – 2003 şi din  2007 până în prezent. La Universitatea Alexandru Ioan Cuza este membru al şcolii doctorale de Economie şi Administrarea Afacerilor.

     Întreaga experienţă profesională a domnului Lucian Croitoru se circumscrie domeniului economiei.  Aria sa de expertiză este proiectarea şi implementarea politicilor monetare şi fiscale, dar şi politicile de restructurare a întreprinderilor. Imediat după revoluţie a fost expert în cadrul Departamentului pentru Reformă Economică al Guvernului României, între 1991-1995. A avut astfel posibilitatea de a înţelege direct din practică dificultatea cu care se parcurge drumul reformei economice într-o ţară abia ieşită din lagărul communist. În anii ce au urmat a mai ocupat poziţii la nivelul Guvernului României. În 1998 a fost Consilier Principal al Ministrului Finanţelor, iar în anul 2000 a fost Consilier Personal al Primului Ministru al României. Apoi a urmat o lungă carieră de bancher central, între 1998-2003, respectiv din anul 2007 până în prezent, ocupând funcţia de Consilier al Guvernatorului BNR pe probleme de politică monetară.

     Trebuie menţionat faptul că, în octombrie 2009 domnul profesor Croitoru a primit încrederea preşedintelui României pentru a forma un Guvern. La acel moment România se adâncea într-o criză economică profundă şi dureroasă, iar domnia sa a fost soluţia pe care preşedintele a văzut-o pentru a ieşi din impasul economic, dar şi politic al vremii. Majoritatea parlamentară de moment a luat însă decizia de a nu trece acest Guvern, după cum ştiţi.

     Şi experienţa internaţională a domnului Croitoru este impresionantă. Între septembrie 2003 şi iulie 2007, a fost reprezentatul României la FMI, ocupând poziţia de Consilier Principal al Directorului Executiv pentru Armenia, Bosnia Herţegovina, Bulgaria, Croaţia, Cipru, Georgia, Israel, Olanda, Macedonia, Moldova, România şi Ucraina. Dl Croitoru a avut peste 250 de intervenţii scrise sau orale la Consiliul Director al Fondului despre politicile monetare, fiscale, de stabilizare financiară sau de restructurare elaborate pentru mai mult de 80 de ţări. În calitate de reprezentant al României la FMI, Lucian Croitoru a asigurat o mediere foarte bună între autorităţi şi reprezentanţii FMI şi a dezvoltat extinse relaţii cu experţi şi profesori din întreaga lume, prin participarea la seminariile pe care FMI le organizează cel puţin odată pe săptămână. Pe 15 octombrie 2003, România a încheiat pentru prima dată cu succes un acord cu FMI în ultimii 25 de ani.

     Experienţa practică a domnului Croitoru este dublată de o relevantă experienţă academică şi de publicare ştiinţifică. Ca şi cercetător ştiinţific a publicat (în colaborare sau singur) 10 cărţi. Dintre acestea, 8 sunt în limba română şi 2 în limba engleză, iar una dintre cărţi este publicată în străinătate. A publicat, de asemenea, peste 220 de articole şi studii.

     Cărţile şi articolele domnului Croitoru se individualizează foarte bine în peisajul literaturii economice. În cartea „În apărarea pieţelor”, publicată în 2012, Lucian Croitoru pledează pentru îmbunătăţirea capitalismului românesc, nu prin îngrădirea libertăţii pieţelor, aşa cum sunt mulţi tentaţi să propună, ci prin îmbunătăţirea regulilor, care ar trebui să fie clare, coerente între ele şi nepărtinitoare. Guvernatorul Isărescu spune despre această carte că este „[O] carte matură, alertă, scrisă cu pasiune, claritate şi competenţă„. O carte în care – şi citez din nou – „[S]unt invocate principii şi oferite soluţii solide la provocările actuale”. Despre aceeaşi carte, Jeroen Kremers, fost director executive al Consiliului Director al FMI spune că oferă „elemente cheie despre cum pieţele funcţionale pot readuce creşterea economică sustenabilă şi, astfel, ieşirea din criza curentă.„ Profesorul Virgil Stoenescu spune în prefaţa la cartea „În apărarea pieţelor” că lucrarea lui Lucian Croitoru îi „dă speranţa că, poate, în jurul Şcolii de la Chicago să aibă loc o a cincea situaţie clasică, în sensul lui J. A. Schumpeter”

     Între domeniile abordate de Lucian Croitoru, alături de teoria economică generală, teoria politicii fiscale şi teoria politicii monetare, se află şi rolul naturii umane în modelarea ciclului de afaceri, a ciclului financiar şi a reglementării. Abordarea sa în această privinţă este singulară în literatura din România. În cartea „Sfârşitul reglementării şi ultimul reglementator”, porneşte de la faptul că oamenii îşi formează percepţiile şi atitudinile privind riscul nu atât pe baza legilor statisticii, cât mai ales pe aze euristice, aşa cum au arătat Herbert Simon, Amos Tversky, Daniel Kaneman şi alţii. În carte se arată cu argumente solide că euforia (supraîncrederea) şi panica sunt forţele care conduc ciclul de afaceri şi ciclul financiar. De aceea, spune Lucian Croitoru, orice proiect care priveşte societatea, cum este şi reglemntarea, trebuie să fie verificat prin prisma naturii umane. Orice proiect care nu este în concordanţă cu natura umană va fi, mai devreme sau mai târziu, învins. Aşa s-a întâmplat cu socialismul, aşa se va întâmpla şi cu reglementarea excesivă. Lucian Croitoru arată că natura umană ne spune cu precizie limitele în care trebuie să se încadreze reglementarea finaciară: ea trebuie să asigure transparenţa acţiunilor, depozitarea lor corectă în sisemele de memorare ale societăţii şi să nu favorizeze corupţia. Orice este sub aceste cerinţe sau le excede îngrădeşte libertatea omului şi, de aceea, nu va rezista. Lucian Croitoru explică suscesiunea în care apar euforia şi panica în sectorul real şi în sectorul financiar; demonstrează că reglementarea nu poate preveni apariţia crizelor finaciare; arată că reglementarea excesivă accelerează inovaţiilor finaciare ”toxice”.

     O contribuţie importantă este promovarea conceptului că pieţele nu sunt exclusiv raţionale sau iraţionale, ci parcurg următoarea succesiune de stări: panică – raţiune (în sensul definit de Ludwig von Mises, nu în sensul teoriei anticipaţiilor raţionale) – euforie – şi din nou panică. Daţi-mi voie să citez câteva rânduri care mi-au atras atenţia şi care, în concepţia lui Lucian Croitoru exprimă esenţa în ceea ce priveşte starea în care se află pieţele şi legătura cu politicile economice. Iată citatul: „Panica [...] este singura instanţă care are „curajul” şi puterea să întrerupă euforia, curaj şi putere pe care nu le are nocio autoritate (guvern sau bancă centrală care inteşte inflaţia). Panica are rolul de a face loc, din nou, raţiunii’.”   

     Activitatea managerială performantă a profesorului Lucian Croitoru este dovedită de numărul mare de proiecte de cercetare pe care le-a coordonat sau le-a îndrumat în calitatea sa de cercetător ştiinţific la Institutul de Economie a Industriei, de preşedinte al fundaţiei Centrul Român de Politici Economice, sau de coordonator al unor proiecte de cercetare internaţionale sau naţionale. Lucian Croitoru a participat la numeroase comunicări ştiinţifice în ţară şi străinătate, şi a fost coordanator sau membru în numeroase echipe internaţionale de cercetare, finanţate de Banca Mondială, Uniunea Eropeană, USID, IRIS, ACE-Phare, IFO Institute for Economic Research, Fundaţia Marshal Fund etc. D-l profesor Croitoru a fost secretar ştiinţific şi director adjunct la Institutul de Economie a Industriei timp de 8 ani, unde a condus proiecte de cercetare şi a participat la conducerea institutului alături de Academicianul Aurel  Iancu şi de profesorul Corneliu Russu.

     De asemenea, Lucian Croitoru a condus sau a făcut parte din consiliile de conducere ale mai multor instituţii. Domnul profesor este în prezent Preşedintele Consiliului de Administraţie al Fondului Român de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar (FGDB) şi membru al Consiliului de Administraţie al Transfond S.A. În trecutul nu foarte îndepărtat a fost membru în Consiliul de Administraţie al Institutului European din România, Membru al Consiliului de Supraveghere al IFN Good.bee Credit, care este membru al Fundaţiei Erste, deţinătoarea Erste Bank.

     Încă din 1995 a fost premiat pentru activitate publicistică relevantă pentru aria guvernanţei, acordându-i-se Premiul PS Aurelian al Academiei Române pentru cea mai bună carte de economie (cartea Macrostabilizare şi tranziţie, publicată în 1993).

 

     Acestei distincţii i-au urmat şi altele la fel de prestigioase: pentru studiul “Trei rate ale şomajului relevante pentru politica monetară” a primit Premiul CFA România în anul 2011, iar în anul 2013 Academia Română şi Marea Lojă Naţională din România i-a acordat Premiul pentru Economie “Eugeniu Carada” pentru lucrarea “Politica monetară: ipostaze neconvenţionale”. Această carte, care va fi în curând publicată şi în limba engleză, conţine studii în care sunt abordate probleme foarte actuale. Lucian Croitoru a  dezvoltat o metodă de identificare a unei crize a ratei de schimb şi a demonstrat în mod credibil atacul speculative asupra leului din octombrie 2008. A adus argumente în favoarea îmbunătăţirii strategiei de politică monetară prin mutarea de la ţintirea unei inflaţii joase şi stabile la ţintirea unei inflaţii moderate şi stabile. A fost, din câte ştim, printre primii economişti români care au susţinut nevoia unei politici monetare mai relaxate a Băncii Central Europene, direcţie în care BCE pare să se îndrepte.

 

     Tot în legătură cu politica monetară, Lucian Croitoru a fost unul dintre puţinii economişti care au contribuit la dezvoltarea modelului standard neokeynesist de echilibru general prin introducrea pieţei muncii de tip Diamond-Mortensn-Pissarides şi prin dezvoltarea acestuia pentru a explica corelaţia dintre inflaţie şi şomaj. Modelul astfel perfecţionat a fost folosit în cazul particular al ţărilor dezvoltate, în care băncile centrale au redus rata dobânzii la zero, pentru a explica de ce, în urma recentei crize, scăderile în inflaţie au fost relativ mici în timp ce creşterile în rata şomajului au fost relativ mari şi persistente. Ella Kalai spunea despre cartea „Politica monetară: ipostaze neconvenţionale” că oferă „cel puţin o piesă din acest puzzle al înţelegerii procesului de renovare  a principiilor de politică monetară, impus de actual criză finaciară.” Academicianul Isărescu a spus că este ”[O] lucrare de referinţă în politica monetară […] pe care orice analist care se mai respectă va trebui să o ia în consideraţie.” Despre aceeaşi carte, Academicianul Aurel Inacu, a spus că este „o carte inovatoare”.

      

     Puternica activitate ştiinţifică şi profesională sunt fundamente pentru ca vocea domnului profesor Croitoru să fie una dintre cele credibile în domeniul economiei. Prezenţa consistentă a domniei sale din presă, unde s-a evidenţiat prin claritatea şi acurateţea punctelor de vedere, nu este doar o realitate ci şi o necesitate pentru spaţiul public românesc. Menţionăm în acest sens eseurile şi interviurile remarcabile, dar şi volumele, în care susţine libertatea pieţelor, domnia legii şi importanţa naturii umane în evoluţia ciclurilor economice.

 

     În concluzie, stimată audienţă, domnul Lucian Croitoru este un economist prestigios care s-a dedicat din punct de vedere profesional politicilor economice şi monetare. Este, de asemenea, un om cu o puternică experienţă practică şi activitate publicistică şi ştiinţifică. Pentru serviciile aduse României, a fost decorat cu Ordinul Steaua României în grad de Comandor în anul 2000 şi în grad de Mare Ofiţer în anul 2010,în semn de, citez, „înaltă apreciere pentru rezultatele excepţionale obţinute în elaborarea şi implementarea cu succes a politicilor monetar-bancare, care au asigurat stabilitatea financiară a României” (sursa: Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr.54/25.I.2010, p.2).

     Întreaga activitate a domniei sale, desfăşurată la înalte standarde  profesionale, se constituie într-un fundament riguros pentru ca Universitatea Ovidius din Constanţa să îi ofere astăzi, în cadrul acestei ceremonii, titlul de Doctor Honoris Causa. Iar faptul că domnia sa a terminat liceul aici, la Constanţa, ne aduce un motiv în plus de mândrie şi bucurie. Permite-ţi-mi, doamnelor şi domnilor, să adresez cele mai calde felicitări d-lui profesor Lucian Croitoru şi să îi urez multe alte împliniri!

 

Comisia de Laudatio

Preşedinte:

Prof.univ.dr. Ion Bordeianu

Rectorul Universităţii „Ovidius“ din Constanţa

 

Membri:

Prof.univ.dr. Ion Botescu

Vicepreşedintele Senatului Universităţii „Ovidius“ din Constanţa

 

Prof.univ.dr. Elena Cerasela Spătariu

Decan Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea „Ovidius“ din Constanţa

 

Prof.univ.dr. Elena Condrea

Prodecan Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea „Ovidius“ din Constanţa

 

Prof.univ.dr. Veronica Popovici

Prodecan Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea „Ovidius“ din Constanţa

 

Conf.univ.dr. Simona-Luize Utureanu

Prodecan Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea „Ovidius“ din Constanţa

 

Acad. prof.univ.dr. Aurel Iancu

Academia Română

 

Dr. Mihai Copaciu

Consilier Banca Naţională a României