Conform HCA 971/31.07.2018, în perioada 3-5 septembrie se organizează EXAMEN DE FINALIZARE STUDII pentru absolvenţii de studii de LICENŢĂ (IF+ID) şi MASTERAT

Calendarului examenului de finalizare a studiilor universitare de licență și masterat este:

 - 03 – 04 septembrie 2018 - înscrieri licență și disertație, orele 9.00-16.00

 - 05 septembrie 2018 - susținerea lucrării de licență/disertaţie

Comisiile pentru examenele de finalizare studii sunt:

Comisii licenţă (toate programele de studii (IF şi ID) :

Comisia 1

Președinte: prof.univ.dr.Popovici Veronica

Membri: - conf.univ.dr.Cosma Sorinel

-    conf.univ.dr.Oprișan Oana

-    prof.univ.dr. Lazăr Cristina Mihaela

Secretar: lect.univ.dr.Dănilă Alexandra

Membru supleant: prof.univ.dr.Stanciu Anca

 

Comisia 2

Președinte: conf.univ.dr.Utureanu Simona Luize

Membri: Conf.univ.dr.Ionel Marian

Conf.univ.dr.Micu Angela

Lect.univ.dr.Ilie Margareta

Secretar: asist.drd.Frecea Loredana

Membru supleant: conf.univ.dr.Georgescu Cristina

Comisie disertaţie (toate programele de studii):

Președinte: prof.univ.dr.Condrea Elena

Membri: - prof.univ.dr.Popovici Norina

-   prof.univ.dr.Mirea Marioara

-   prof.univ.dr.Aivaz Kamer Ainur

Secretar: lect.univ.dr.Nancu Dorinela

Membru supleant: prof.univ.dr.AsaloșNicoleta

 

Urmăriţi anunţurile pe care secretarii comisiilor de licenţă le vor afişa la sălile de examen

SUCCES!

 

Actele necesare  pentru înscrierea la examenul de finalizare studii sunt:

1.   lucrarea de licenţă/disertaţie format electronic (CD/DVD) şi format printat şi copertat, cu viza profesorului îndrumător;

2.   cerere de înscrierecu avizul profesorului îndrumător (anexa 3)

3.   declaraţia de autenticitate(anexa 4);

4.   referat de aprecieresemnat de profesorul îndrumător (anexa 5);

5.   fişa de lichidare(secretariatul facultăţii vizează fişa la înscriere);

6.    copia chitanţei de plată a taxei de susţinere a examenului de licenţă/disertaţie (500 lei), pentru toţi absolvenţii (indiferent dacă au fost studenţi la studii cu taxă sau fară taxă).

Studenţii orfani de ambii părinţi şi cei care provin din centrele de plasamaent sunt scutiţi de la plata taxei pentru susţinerea examenului de finalizare a studiilor. La inscriere trebuie să prezinte copia documentelor doveditoare însoţită de original.

 

Formularele se pot ridica de la xerox sau se pot descarca de pe site-ul facultaţii (http://stec.univ-ovidius.ro/anunturi/anexe-metodologie-licenta-comisii-licenta, http://stec.univ-ovidius.ro/anunturi/anexe-metodologie-disertatie-si-comisii-disertatie