CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ PROBLEME ACTUALE ALE ECONOMIEI GLOBALE - EDIŢIA A X-A - 31 MAI 2013

     Ajunsă la cea de-a zecea ediţie, Conferinţa Internaţională „Probleme actuale ale economiei globale”, organizată de Facultatea de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii „Ovidius” din Constanţa, a reunit ca, în fiecare an, participanţi reprezentând universităţi de prestigiu, din ţară şi din străinătate, animaţi de dorinţa de a aborda teme economice de actualitate şi de a-şi prezenta rezultatele propriilor cercetări.

     Prin cadrul de organizare şi secţiunile propuse, conferinţa este o oportunitate şi un argument pentru dezbatere, schimb de idei şi în ultimă instanţă, soluţii pentru mediul economic în contextul actual. Lucrările conferinţei s-au desfăşurat pe următoarele secţiuni: Secţiunea I: Afaceri internaţionale şi integrare europeană (Subsecţiuni: Afaceri internaţionale; Integrare europeană; Strategii de dezvoltare regională), Secţiunea II: Economia şi administrarea afacerilor (Subsecţiuni: Economie şi informatică economică; Marketing - Management; Finanţe – Contabilitate).