Anunț Instructaj de practică pentru studenții de la programele de Master 2023

In atentia masteranzilor din anul II de la toate programele de studiu de masterat ale Facultății de Științe Economice, UOC

 

VINERI, 16 decembrie 2022, va avea loc instructajul pentru stagiul obligatoriu de practică de specialitate al studenților din anul II, care se va desfășura în perioada 19-23 decembrie 2022 și 9-20 ianuarie 2023. Instructajul de practică va avea loconline,pe platforma Webex Meetings/Zoom, la ora 18:00. Cadrele didactice supervizoare  vor  transmite  șefului  de  an  link-ul de conectare pentru instructajul online cu cel puțin 24 de ore înainte de momentul desfășurării acestuia.

Masteranzii vor avea în vedere faptul că la instructajul de practică desfășurat în mediul online PREZENȚA ESTE OBLIGATORIE, pentru a comunica cadrului didactic supervizor dacă au sau nu loc de practică și pentru a obține toate detaliile legate efectuarea acestui stagiu.

Pentru detalii suplimentare legate de acest stagiu de practică vă rugăm să consultați Cadrul general privind organizarea privind organizarea practicii de specialitate !

Practica se va desfăşura FIZICîn cadrul unor unităţi economice, care să corespundă specializării masteranzilor şi să le permită o documentare corespunzătoare în domeniile precizate în programa analitică de practică. Masteranziicare sunt deja încadraţi (salariaţi) într-o unitate economică lucrativă pot efectua stagiul de practică la firma angajatoare și vor trebui să comunice cadrului didactic supervizor, la instructajul de practică, datele referitoare la agentul economic angajator (denumire, adresă și nr. de telefon de contact). La fel vor proceda și masteranzii care și-au găsit singuri unde să efectueze stagiul de practică.

Pentru masteranzii care au comunicat șefului de an că NU au loc de practică, repartizarea lor s-a făcut deja la partenerii facultății. Orice alte solicitări se vor adresa expres în acest sens la adresa de mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., până cel târziu DUMINICĂ, 18.12.2022, ora 12:00.

Susţinerea colocviului de practică pentru masteranzii de la toate programele de studii va avea loc fizic - VINERI , 20 ianuarie 2023, conform orarului şi în sălile ce vor fi afişate la avizierul şi pe site-ul facultăţii.

 

Repartizare practică - Master 2023