Anunț Instructaj de practică pentru studenții de la programele de Master

In atentia masteranzilor din anul II de la toate programele de studiu de masterat ale Facultății de Științe Economice, UOC

 

VINERI, 17 decembrie 2021, va avea loc instructajul pentru stagiul obligatoriu de practică de specialitate al studenților din anul II, care se va desfășura în perioada 20-24 decembrie 2021 și 10-21 ianuarie 2022. Instructajul de practică va avea loc online,pe platforma Webex Meetings/Zoom, la ora 18:00.

Masteranzii vor avea în vedere faptul că la instructajul de practică desfășurat în mediul online PREZENȚA ESTE OBLIGATORIE, pentru a comunica cadrului didactic supervizor dacă au sau nu loc de practică și pentru a obține toate detaliile legate efectuarea acestui stagiu.

Pentru detalii suplimentare legate de acest stagiu de practică vă rugăm să consultați Cadrul general privind organizarea privind organizarea practicii de specialitate !

Practica se va putea desfăşura fizic sau online, în funcție de modul de organizare al activității la nivelul agentului economic unde se va efectua stagiul de practică, în condițiile restricțiilor impuse de contextul pandemic actual.  Masteranziicare sunt deja încadraţi (salariaţi) într-o unitate economică lucrativă pot efectua stagiul de practică la firma angajatoare și vor trebui să comunice cadrului didactic supervizor, la instructajul de practică, datele referitoare la agentul economic angajator (denumire, adresă și nr. de telefon de contact).

Pentru masteranzii care au comunicat șefului de an că NU au loc de practică, repartizarea lor s-a făcut deja la partenerii facultății. Orice alte solicitări se vor adresa expres în acest sens la adresa de mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., până cel târziu duminică, 19.12.2021, ora 12:00.

Colocviul  de  practică  se  va  desfășura  online VINERI, 21 IANUARIE  2022,  la  ora 18:00, pe aceeași platformă virtuală utilizată pentru instructajul de practică.  

Cadrele didactice supervizoare  vor  transmite  șefului  de  an  link-ul de conectare pentru instructajul/colocviul online cu cel puțin 24 de ore înainte de momentul desfășurării acestuia.

 

Repartizare cadre didactice practica