ANUNT - Concurs pentru ocuparea postului de LECTOR UNIVERSITAR

Universitatea “Ovidius” din Constanţa
Facultatea de Ştiinţe Economice
Departamentul Administrarea Afacerilor
Concurs pentru ocuparea postului de LECTOR UNIVERSITAR, poziţia  19
Disciplinele Postului:  Managementul Firmei, Management Comercial, Comportament Organizațional, 
Managementul Proiectelor
Publicat în Monitorul Oficial nr. 345, Partea a III- a din data de 24 APRILIE 2018
 
Facultatea de Ştiinte Economice,
Anunţă
 
      Concursul pentru ocuparea postului de LECTOR UNIVERSITAR, poziţia  19, din Statul de Funcţii şi de 
Personal Didactic al Departamentului Administrarea Afacerilor va avea loc pe data de 03.07.2018, după 
cum urmează:
- Proba scrisă- 03.07. 2018, ora 11.00 sala E241 Campus universitar corp A
- Proba practică- 03.07. 2018, ora 13.00 sala E241 Campus universitar corp A
      Candidatul pentru ocuparea postului de LECTOR UNIVERSITAR, poziţia  19 se va prezenta pe data de 02.07.2018 ora 9.30 sala E 146 Campus universitar corp A pentru extragerea biletului de examen la proba practică. 
Comisia de concurs,
Preşedinte: Prof.univ.dr. Popovici Norina
Membri: Conf.univ.dr. Micu Angela Eliza
              Lect.univ.dr. Ilie Margareta
              Lect.univ.dr. Horga Maria Gabriela
              Lect.univ.dr. Nancu Dorinela